Dosya 23 OCAK 2011 / 18:00

Bulut bilişimin başarısı ağ altyapısına bağlı

Günümüz iş ortamında, kurumların daha rekabetçi olabilmek, yeni iş fırsatları yakalayabilmek, çalışanlarının verimliliğini artırmak, iş ortakları ve tedarikçileriyle bütünleşik çalışabilmek için ağ ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Özellikle yeni nesil ağlar, veri, ses ve videoyu bütünleştirerek, tümleşik bir ağ altyapısını destekleyecek şekilde kuruluyor. Videonun iş hayatındaki yeri her geçen gün artıyor. Yakın gelecekte kurumsal ağ trafiğinin büyük bir bölümünü sadece video oluşturacak. Bulut bilişim, sanallaştırma ve yeni veri merkezleri yatırımları, konsolidasyonlar beraberinde tüm bu yenilikleri destekleyecek, yüksek performanslı, yüksek erişilebilir ve güvenli bir ağ altyapısı ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Artan mobilite, işbirlikteliği çözümlerine yönelik ihtiyacı artırıyor.
Son yıllarda, özellikle tümleşik iletişim teknolojilerinde, IP telefon ve iş video sistemlerinde yenilikler görüyoruz. IBM Küresel İş Hizmetleri Ağ ve İletişim Hizmetleri Müdürü Engin Özbay’ın verdiği bilgilere göre, artık gelişen video teknolojileri sayesinde kurumlar yüksek çözünürlükte video konferans yapabilir ve hatta aynı masada oturuyormuş gibi birbirleriyle konuşabilir duruma geldiler. Sanallaştırma teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, bunu destekleyecek veri merkezi ağ teknolojilerinde gelişmeler görüyoruz.
Diğer yandan bulut bilişim teknolojileri hızla ilerlerken kurumlar yavaş yavaş bu yeni BT iş modelini nasıl hayata geçireceklerini planlıyorlar. Bu planların en önemli konularından biri de bulut bilişim altyapısı ve iş yükünü destekleyebilecek yüksek performanslı, erişilebilir ve güvenli bir ağ altyapısına sahip olmak. Bulut bilişim girişimlerinin başarılı olabilmesi için bağlı bulunduğu ağın sağlıklı olması çok önemli ve kurumların bunu destekleyecek ağ altyapı yatırımları yapmaları kaçınılmaz hale geliyor. Ağ optimizasyon teknolojileri, ağ güvenlik çözümleri ve yüksek hızda erişimi sağlayacak olan ağ yatırımları, bulut bilişim projelerinin ayrılmaz bir parçası oluyor.

Engin_OzbayVerimlilik sağlayan teknolojilere ilgi artıyor

IBM Küresel İş Hizmetleri Ağ ve İletişim Hizmetleri Müdürü Engin Özbay, kurumların teknoloji yaklaşımlarını şöyle değerlendirdi:
“Veri, ses ve videonun aynı ağ üzerinden taşınması için yüksek performanslı ve güvenli bir altyapı gerekiyor. Bu nedenle kurumlar bunu destekleyecek teknolojilere yatırım yapacaklardır. Artan video kullanımı, işbirliktelikleri gibi konular ana omurgalarda artık 10 Gigabitlik bağlantılara geçilmesini hızlandırıyor ve yakınsamayı destekleyecek yeni ağ ekipmanı yatırımlarını artırıyor. Kurumlar, özellikle maliyetlerini düşürebilecek, çalışanların verimliliğini artıracak ve daha rekabetçi olmalarını sağlayabilecek yeni teknolojilere oldukça sıcak yaklaşıyorlar.”
ETİKETLER : Sayı:805

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics