Dosya 14 ŞUBAT 2011 / 21:20

Bulutta güvenlik için nelere dikkat edilmeli?

Verilerin bulut üzerinde olsun ya da olmasın aynı riskleri taşıdığını aktaran KoçSistem Veri Merkezi Çözüm ve Hizmetleri Direktörü Gökalp Bahçeli, “Altyapısında yedekli yapıları olmayan işletmeler ve  bünyesinde güvenlik ekibi olmayan işletmeler için bulut ortamlarının risklerinin daha düşük olduğunu söylemek mümkündür. Dikkat edilmesi gereken nokta işletmelerin hizmet aldığı bulut servis sağlayıcısına ait yapının riskinin düşük olması ve gerekli yedeklilik, güvenlik önlemlerinin alınmış olmasıdır” diye konuştu.
Bulut üzerindeki ortak bir fiziksel alanın sanal alanlar olarak paylaştırıldığını ifade eden HP Profesyonel Hizmetler MEMA Bölge Sorumlusu Özgür Kayım, network’te farklı fiziksel ağları birleştirmek yerine, fiziksel bağlantıların çoğunu kaldırıp sistemi tek bir sanal ağ grubu üzerinden konsolide edildiğini belirtti. Kayım düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Bunun güvenlik çözümleri arasında iki önemli farkı vardır. Birincisi tek bir güvenlik yazılımıyla bütün sanal alanlarınızı koruyorsunuz. İkinci önemli fark, verilerinizi fiziksel değil, sanal kopyalarda yedeklediğiniz için veri kaybı riskini büyük ölçüde azaltmanız ve verilerinizi çok hızlı bir şekilde, saniyeler içinde kurtarabilmenizdir. Tek bir fiziksel diski teyp kayıtlarıyla yeniden inşa etmenin saatler aldığını düşündüğünüzde bu çok önemli bir farktır.”
Bilgili kadrolarla çalışmanın bulut üzerindeki risklerin oldukça azaltılmasını sağladığını ifade eden Kayım, “Sosyal ağları, internette güvenli gezinme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler bulundukları kurumu da riske sokacaktır.”

Cenk_ErsoyDünya çapında markalar bulut üzerinden servis sunmayı sürdürüyor

EMC Satış Öncesi Takım Lideri Cenk Ersoy, bulut mimaride verinin bütünlüğü konusunda -veri nerede tutuldu, nereye transfer edildi, nasıl ulaşıldı, kimler tarafında ulaşıldığı gibi sorularla- daha detaylı ve genellikle yasal yükümlülükleri yerine getiren yüksek güvenlik çözümlerinin devreye girdiğini belirtti. Dünyadaki örneklere bakıldığında bulut bilişimin daha riskli ya da güvenli olduğu konusunda kesin bir yargıya varılamayacağını ifade eden Ersoy, “Halen dünyada birçok firma bilişim ihtiyaçlarını bulut mimarisi üzerinde güvenle ve kolaylıkla sağlamaktadır. Örneğin EMC, satış planlama ve koordinasyon konusunda Salesforce.com firmasından hizmet almaktadır. Benzer şekilde yurt dışında büyük firmalar Microsoft Office uygulamalarını hatta bordro uygulamalarının tümünü bir servis olarak temin edebilmektedir. Bunun yanı sıra Google’dan bazı uygulamalar, EMC Mozy’den yedekleme servisi, Amazon EC2’den depolama ve sunucu hizmetleri alınabilmektedir“ dedi.
ETİKETLER : Sayı:808

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics