Dosya 13 MAYIS 2012 / 17:49

Büyük veriye geçişte nelere dikkat edilmeli?

Büyük veri çözümü için deneysel ve bulutsal yaklaşımlarını tavsiye eden Gartner Danışmanı Halil Aksu, “Bir de hayatında hiç RDBMS eğitimi almamış kişileri istihdam ederek, yeni düzende, büyük veri miktarlarını nasıl kullanılabileceği test edilmeli” noktasına değindi.
Büyük verideki pek çok teknolojinin açık kaynak, dolayısıyla kullanımı bedelsiz olduğuna dikkat çeken Aksu, “Büyük veri için gerekecek olan büyük veri depolama ortamlar illaki kurumsal çözümler olmak zorunda değil, daha iptidai cihazlarla ölçek büyütülebilir, deneyler yapılabilir. Ne zaman sonuç alındığı görüldü, yöneticiler ikna oldu, bu imkanlara teveccüh gösterdiler, o zaman daha dedike ve stratejik bir şekilde organize olunmalıdır” dedi.
2015 yılına kadar şu anki veri depolama merkezlerinin yüzde 85’inin ileri düzey veri yönetimi konusundaki ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalacağı bilgisini veren SAP Türkiye İş Zekâsı Çözüm Yöneticisi Yücel Yüksel, “Büyük veri birçok şirketin hem sunucu hem de depolama altyapısı ve bilgi yönetimi mimarisinde önemli değişiklikler gerektirdiği su götürmez bir gerçek. Büyük veri platformu birbirinden tamamen farklı sistemlerin erişebileceği veriyi sağlaması gerektiğinden dolayı genişletilebilir ve ölçeklendirilebilir bir çalışma ortamı gerektiriyor” şeklinde konuştu. Yüksel’e göre, çözüm seçerken öncelikli olarak piyasadaki çözümler arasında doğru karşılaştırmayı yapabilmek önemli.
Şirketin veri büyüklüğü ve bunları saklama süreleri farklılık gösterdiğini aktaran KoçSistem Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri Satış Grup Yöneticisi Özlem Kestioğlu, bu nedenle şirketlerin büyük veri çözümü ile ilgili yatırım yapmadan önce ilk olarak ihtiyaçlarını belirlemesi gerektğini aktardı. Aksi takdirde, ihtiyaçların analiz edilmeden donanım, platform ve yazılım yatırımı yapılması ya eksik kaynak planlamasına ya da ihtiyaç fazlası yatırıma yol açabileceği uyarısında bulunan Kestioğlu, “Bu nedenle ihtiyaç belirleme ve buna uygun donanım, platform ve yazılım satın alımı şirketlerin göz önünde bulundurması gereken en önemli konulardır. Şirketlerin bu noktada özellikle öngörülmesi zor veri ortamlarında toplam sahip olma maliyetini düşürmesi açısından, bulut bilişim çözümlerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini düşünüyoruz” şekilnde konuştu.

Kurumsal veri nasıl avantaja dönüşür?
Kurumların, büyük veriyi nasıl kurumsal avantaja çevirebileceklerini sorguladıklarını dile getiren Intelart Genel Müdürü Serdal Mermer, “Her kurum farklı büyüklükte verilerden, kendilerine yol gösterecek, aksiyonlara temel teşkil edecek bilgiyi çıkarabilmenin yöntemlerini arıyor. Bugüne kadar büyük veriden çıkan her türlü aksiyon aslında kurumlar açısından artçı kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.
EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Emin Çalıklı, şirket olarak büyük veri ve dolayısıyla bulut bilişime giden yolda sanallaştırma teknolojilerinde olgunlaşma gerektirdiğine inandıklarını dile getirdi. Çalıklı’ya göre, büyük veri hizmeti sunan şirketlerin öncelikle müşterinin beklentilerini iyi analiz etmek ve önceliklerini belirleyerek bir strateji oluşturmak gerekiyor. Sanallaştırmanın önemine dikkat çeken Çalıklı, “Bunun yanı sıra bulut içerisinde gerektiği noktalar arasında kapasite ve performansın otomatik olarak kaydırıldığı, verimliliği arttıran teknolojiler  kullanılmalıdır. Bulut mimarisinin tek merkezden yönetilebilmesi, bulutun içindeki kaynakların kullanım miktarlarının detaylı raporlanabilmesi, yeni servis seviyelerini yaratabilecek esnek yapı kullanılması, kullanıcı portalı ile  entegrasyonu, bulutun güvenliliğinin sağlanması, hatta bulut hizmeti veren şirket veya kuruluşun muhasebe ve ödeme sistemleri ile bütünleştirmesi bulut mimariye giden yolda unutulmaması gereken noktalardır” dedi.

Sinem Tirkeşİç dinamikler iyi analiz edilmeli

Büyük veri çözümü alacak şirketlerin öncelikle kendi iç dinamiklerini iyi analiz etmesi gerektiğini belirten Helyum Bilişim İş Geliştirme Müdürü Sinem Tirkeş, “Kısa, orta ve uzun vadede farklı senaryolar üzerinden en doğru çözüm mimarisini oluşturabilmeleri ve en doğru altyapıyı oluşturmaları gerekmektedir” dedi.
Tirkeş’e göre, büyük verinin doğru depolanması, veriye etkin hızlı bir şekilde ulaşılması ve doğru analiz edilmesi kadar güvenlik faktörünü de şirketler göz ardı etmemeli. Tirkeş, bulut bilişim ve büyük veri kavramlarında hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken konunun güvenlik olduğuna dikkat çekerken, “Verinin güvenli bir biçimde saklanması ve doğru kişiler tarafından kullanılması için güvenlik altyapılarına da bütçe ayrılmalıdır” şekilde konuştu.

Gokhan_NalbantogluCIO’lara öneriler

Şirket olarak CIO’ların en iyi uygulamalar konusunda bazı temel prensiplere sahip olması gerektiğini aktaran SAS Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Asya Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, bu prensipleri şu şekilde açıklıyor:
l Kurum içinde verilerin akışını ve esnekliğini iyileştirilmek. Kurumunuz bünyesindeki veriler bütünleştirilmeli ve erişilebilir olmalı.
l Analitik karar alma süreçlerini desteklemek için doğru yerde doğru teknolojiyi kullanmak. Gecikme süresini kısaltın, ama kendinizi bir anda her şeyi birden revize etme durumunda hissetmeyin.
l Analiz alanında yetenekler yetiştirmek. İnsan, kritik bir başarı faktörüdür. Becerilerini nasıl geliştirebilir ve onları nasıl güncel tutabilirsiniz?
l Kurumdan gerçeğe dayalı kararlar alınmasını talep etmek. Çalışanlara şunları sorun: Nerden biliyorsunuz? Bu varsayımı neye dayandırıyorsunuz? Bunları tartışmaya derhal başlayın.
l Sürecin şeffaf olmasını sağlamak. Analitik kültürüne geçtiğinizde, başarınızı halka duyurun ve bunu sağlayan faktörleri insanlara anlatın. Bunu nasıl ve ne kadar hızlı yaptığınızı anlatın. Herhangi bir proje hiç sonuç elde etmeden bir yıldan uzun sürüyorsa, bu çok uzun bir süredir.
l Mükemmel analitik  çalışmalar için yönetim merkezi geliştirmek. Analitik başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı kaydediyor musunuz? Bilgi yönetimini analitik girişimler etrafında toplamamız ve bunları insanlara duyurup tanıtmamız gerekir.
l Değişim katalizörü olmak ve kültürü dönüştürmek. Bunu yapmak istiyorsak üst düzeylerdeki kişilerin analitiğin önemi konusunda tavsiyelerde bulunmasını sağlamalıyız. Değişime açık olun ve değişimi benimseyin; bunu, analitik ve verileri kullanarak ve yeni fırsatların peşinden giderek gerçekleştirin.
l Esnek ve titiz olmak ve stratejileri sık sık revize etmek. Piyasada size avantaj sağlayacak herhangi bir şeyle karşılaştığınız anda bilin ki bunu gizli tutamazsınız; insanlar tahmin ettiğinizden daha çabuk harekete geçecektir.

Erdem_ErisBulut servis sağlayıcılarından da temin edilebilecek

Kurumlar açısından, işletmenin veri oluşturma ve analiz etme hacmi ve ihtiyacına bağlı olarak sahip olma veya servis olarak kullanma yöntemlerinden birinin tercih edilmesi gerektiği bilgisini veren Turknet Erişim, Veri Merkezi, Güvenlik Ürün Müdürü Erdem Eriş, “Sahip olma modelinde büyük verinin saklanma, yedeklenme ve yönetilmesi için gerekli donanım ve yazılım araçlarının satın alınması gerekecektir” dedi. Eriş’e göre, alternatif olarak genişbant erişimi üzerinden bir bulut servisleri sağlayıcısından bu servisler alınabilecek.
ETİKETLER : Sayı:871

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics