Dosya 08 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Büyüyebilirlik ve ölçeklenebilirlik önem kazanıyor

Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Ürünleri Grup Yöneticisi Necip Özyücel’e göre ise günümüzde veri merkezlerindeki iki önemli konu; büyüyebilirlik ve ölçeklenebilirlik. Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte daha fazla kaynak ihtiyacı ortaya çıkarken, bu kaynakların en kısa zamanda ve en az maliyetle hizmete alınması gerektiğine dikkat çeken Özyücel, “Veri merkezlerinin başlangıç maliyetlerinin gerçekçi hesaplanması, ilk planlamaların zaman alması ve doğru olması, daha sonra verilecek hizmetlerin kalitesi ve maliyeti açısından önemli. 4. nesil veri merkezi olarak adlandırılan vizyonu doğrultusunda Microsoft, tüm veri merkezini modüler halde istendiği an inşa edilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Kullanılan modüllerin standart yapı taşları içermesi ve hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getirilmesi, maliyetlerin azaltılması ve zaman kazanılması açısından
büyük bir avantaj sağlıyor. Veri merkezlerinin yetkinliklerinin artırılması, hizmet alan kurumların bulut bilişime geçişlerini hızlandırdığı gibi, bu platformların daha ekonomik ve hızlı servisler sunması, teknolojiyle yeni tanışan farklı ölçeklerdeki işletmelerin de zengin bir BT altyapıya kavuşmasına olanak tanıyor” diye konuştu.

Veri merkezlerinde tümleşik fiziksel altyapı planlaması yapılmalı
Probil Proje ve Servis Hizmetleri Yöneticisi Cem Tokbay’a göre veri merkezlerindeki hizmet kalitesi, altyapının ihtiyaçları karşılama yetkinliği ile doğru orantılı olarak sağlanıyor. Bu noktada veri merkezleri planlanırken “Tümleşik Fiziksel Altyapı” planlamasının önem kazandığını ve bu konuya öncelik verilmesi gerektiğini belirten Tokbay, şöyle konuştu: “Uygulama, ağ, sunucu ve depolama planlaması da buna paralel olarak ele alınmalı. Eğer tümleşik fiziksel altyapı planlaması yapılmazsa, yaşanacak sıkıntılar, uyumsuzluk, genişleyememek ve uygulama aşamasındaki teknolojik yetersizlikler olarak karşımıza çıkıyor. Veri merkezi projelerimizi UPI-Unified Physical Infrastructure (Yeşil Altyapılar İçin Tümleşik Fiziksel Mimari Yaklaşım) metodolojisi ile planlıyoruz. Bu sayede esnek, yönetilebilir, güvenlikli altyapılar oluşturuluyor. Böylece uçtan uca, komple bir planlama ile her adımı müşterinin ihtiyaçlarına uygun bir tasarımla gelecekte de genişleyebilecek yapılanmaya uygun, veri merkezi çözümleri oluşturuluyor.”

Esneklik ve genişleyebilme önemli unsurlar
Veri merkezlerinde oluşturulan altyapıda birden fazla unsurun bir arada ve uyumlu çalışmasının sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Global İletişim Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e göre altyapısı doğru kurulmayan bir veri merkezinden kaliteli ve etkin hizmet sağlanması beklenemez. Dünyada da kabul gören standartlara bakıldığında veri merkezi altyapısının tüm bileşenlerinin yani enerji, sunucular, iklimlendirme sistemleri, kablolama sistemleri ve diğer ekipmanlar kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmakta çok önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Küçüközdemir, “Ayrıca monitör edebilme ve raporlama araçlarının zenginliği, doğru çalışması ve veri merkezlerinin yönetilebilirliği de göz ardı edilemez destekleyici bileşenler arasında bulunmakta. Güvenlik duvarı ve atak önleme sistemleri ise bu işin olmazsa olmazları arasında yer almakta. Bu unsurlardan birinin eksikliği ya da uyumsuzluğu veri kaybı, erişim kesintisi gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir” diye konuştu.
Küçüközdemir, “Yaşanan olumsuzlukların temeline indiğimizde ise sorunların, planlama aşamasında hangi vadede, ne büyüklükte ve esneklikte bir altyapı ihtiyacı duyulacağının öngörülememesinden kaynaklandığını görmekteyiz. İyi planlanmadan kurulan sistemler kısa bir süre sonra ihtiyaca cevap veremeyen, yetersiz, aynı zamanda da amacına uymayan atıl yatırımlara dönüşebiliyor. Esneklik ve genişleyebilme planlama aşamasında dikkat edilecek önemli unsurların başında gelmektedir” şeklinde konuştu.
ETİKETLER : Sayı:783

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics