Dosya 21 KASIM 2010 / 18:00

Çağın yeni gereksinimi siber güvenlik

Dosyamızda yeniden tanımlanan bilgi güvenliği kavramını inceliyoruz.

Günümüzde bilgi güvenliği kavramı, vatandaşların kişisel bilgilerinden, kurumların stratejik iş süreçlerine, ülke savunmasından, siber hırsızlığa kadar geniş bir yelpazede anlam buluyor. Geçtiğimiz on yılda sistemlerini çalışmaz hale getirmeye odaklanan tehditler, bireyler ve kurumlardan bilgi hırsızlığına doğru kayarken, günümüz dünyası da banka hesapları ya da kişisel hesapların ötesinde ülkelerin kaynaklarını da tehlike altına alan yeni tehditlerle tanışıyor.
Değişen dünya düzeninde artık internet ağları hem kişisel hem bireysel anlamda hayati bilgilerimizin taşıyıcısı, saklayıcısı durumuna gelirken, bilgi güvenliği de bu yeni dünyada yeni bir sorunu adresliyor. Bireysel tarafta internet üzerinden yapılan her türlü işlem, her an tehditleri beraberinde getirirken, kurumsal tarafta bulut bilişim teknolojileri ile artan uzaktan erişim bilgi güvenliğini daha da önemli kılıyor. 90’ları siber magandalar, 2000’leri siber suçluların dönemi olarak değerlendiren uzmanlar, günümüzü ise bilgi güvenliği tehditleri ile siber savaşların ve siber terörün çağı olarak niteliyor. Şimdi, dünya gündemi de bu gerçekle yüzleşiyor. Siber suçlar sözleşmeleri, yasal düzenlemeler birbiri arkasına oluşturulurken, doğru bilgi güvenliği stratejileri için de yeni adımlar tartışılıyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:796