Dosya 27 ŞUBAT 2011 / 18:00

Çağrı dünyası katma değere yöneliyor

Bu hafta dosya sayfalarımızda çağrı merkezi sektöründeki son yenilikler ele alınıyor.

Strateji, insan kaynağı, süreç ve teknoloji yönetimi bileşenlerinin bir araya geldiği çağrı merkezleri pazarlama, müşteri memnuniyetini artırma, satış, destek gibi birçok konuda kurumlara önemli bir platform sunuyor. Ülkemizdeki pek çok çağrı merkezi uluslararası standartlarda hizmet veriyor. Çağrı merkezleri tarafından sunulan hizmetler günümüz iş dünyasında şirket stratejilerinin de ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gelişen teknolojilere paralel olarak çağrı merkezlerinden sunulan hizmetlerin hem sayısı hem de kalitesi de artıyor. Dolayısıyla çağrı dünyası artık katma değerli hizmetlere yöneliyor. 3G gibi teknolojiler de bu konuda çağrı merkezlerinin en büyük destekçisi.
Bir müşteri etkileşim ortamı olan çağrı merkezlerini en yaygın olarak kullanan şirketlerin finans, telekom, ulaşım gibi sektörler olduğunu görmekteyiz. Aslına bakılırsa bu çok doğal bir sonuçtur; müşteri sayısı arttıkça, kurumsal müşteri iletişim ihtiyacı da artmakta ve çağrı merkezi hizmetleri devreye girmekte.
Diğer bir yandan ise çağrı merkezi teknolojilerine yatırım yapan şirketler günümüzde daha az maliyetle ve daha fazla verimlilik sağlayan teknolojileri uygulama arayışlarını da sürdürüyorlar.
ETİKETLER : Dosya Sayı:810