Dosya 15 AĞUSTOS 2010 / 18:00

CBS’de de kilit kelime bütünleşme

Bu haftaki dosya sayfalarımızda artık farklı teknolojilerle de bütünleşme eğilimindeki coğrafi bilgi sistemlerini ele alıyoruz.

Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) geniş kitlelerce tanınması Google Earth ile gerçekleşti desek yanlış olmaz sanırım. Google Earth ile internet kullanıcıları istedikleri yerin uydu görüntüsünü görebiliyor, iki nokta arası en kısa yolu sorgulayıp çıktısını alabiliyor veya merak ettikleri bir yerin 3 boyutlu modelini görsel olarak zengin bir şekilde inceleyebiliyor. Bugün ise CBS’nin varlığının boyutları ve etki alanı genişledikçe genişliyor ve çeşitleniyor. Gün geçtikçe daha çok insan, şirket ve sektör coğrafi bilgi sistemleri kullanıcısı oluyor. Enerjiden telekoma, kamudan eğitime birçok alanda coğrafi bilgi sistemleri olmazsa olmaz teknolojiler arasında yerini çoktan aldı bile. Coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanım alanları bir çığ gibi artıyor.
Diğer yandan birçok alanda olduğu gibi coğrafi bilgi sistemlerindeki gelişme de gücünü internetten alıyor. Artık tüm çözüm ve planlar internet tabanlı ve Web 2.0-3.0 odaklı olarak şekilleniyor. Bu sistemlerin geleceğinin hiç şüphesiz web, web servisleri ve servis odaklı mimaride olduğu ifade ediliyor. Gelecekle ilgili öngörüler de çok. CBS yazılımları donanım ve işletim sisteminden bağımsız, birlikte ve karşılıklı web işleme servisleri şeklinde çalışması, açık kaynak yazılımların kullanımının artması,  CBS  teknolojileriyle donatılmış insansız araç ve taşıtların kullanımı yaygınlaşması bekleniyor. Ve en önemli eğilim bütünleşme, coğrafi bilgi sistemlerinin diğer teknolojilerle ve günlük yaşamda kullanılan araçlar ile bütünleşmesi.
Şirketler ve kurumlar da coğrafi bilgi sistemlerini önemini artık çok daha iyi kavrıyor. CBS’nin öneminin farkında olan kurumlar aynen bilgi işlem birimleri gibi bünyelerinde CBS birimleri oluşturuyorlar. Bu birimler bilişim, karar destek ve alan uzmanlığını sentezleyerek iş problemlerine çözüm üretmek için çalışıyorlar.
ETİKETLER : Dosya Sayı:784

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics