Dosya 15 AĞUSTOS 2010 / 18:00

CBS’nin geleceğinde birlikte çalışabilirlik var

Netcad Yerel Yönetimler Koordinatörü Alpaslan Savacı’ya göre, CBS’nin geleceğinde birlikte çalışabilirlik var. 2008’de tanıttıkları NetgisServer’in bugün birçok kurumda CBS harita sunucusu olarak çalıştığını anlatan Savacı, “Tarım, orman, çevre, savunma, imar, belediye, enerji, inşaat, planlama gibi birçok alanda üretilen her türlü veri artık kullanıcıların masaüstü bilgisayarlarına sığmıyor. Bu veriler artık bir merkezi veritabanında hem daha güvenli tutuluyor hem de ihtiyacı olanın yetkisi dahilinde daha hızlı kullanması sağlanıyor. Bir kurumdaki veriye bir yandan özel sektör ihtiyaç duyarken, bir kısmına başka bir kurumun ihtiyacı doğuyor.  NetgisServer, veriyi kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yetkilendirebiliyor. Artık ‘Ben her işi yaparım’ yerine ‘Birlikte çalışmaya hazırım’ mantığı giderek daha çok zemin kazanıyor. Standartlar belli olduğu için sistemler arası uyum tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu durumdan en karlı çıkan şüphesiz kurumsal müşteriler oluyor. Her bir sistem bileşenini en iyi yapandan alıp, tek bir muhatapla tüm kurumsal ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Sadece CBS teknolojilerinin değil, Türkiye’de bilişim sektörünün yüzünü hızla yurtdışına çevireceğini öngörmek çok yanlış olmaz. Birbiri ardına tamamlanan e-devlet projeleri gelişmekte olan ülkelerden özellikle çevre ülkelerden takip ediliyor. Hem devlet hem özel sektör olarak bu tecrübemizi yurtdışında rahatlıkla değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

M. Cuneyt Nalcaci“CBS harita üzerine noktalar koymak değildir”

“CBS ya da konumsal yaklaşım, harita üzerine noktalar koymak değildir. CBS, pek çok sayıda konum içeren veri katmanının beraberliğidir. Gücünü sadece harita üretebilmesinden değil tüm faktörleri karar vermede ve analizlerde kullanabilmesinden alır. Basit bir harita size yeni ATM cihazlarını nereye koymanız gerektiğini söyleyemez ama katmanlar halindeki veriler üzerindeki analiz somut ve detaylı hedefler gösterebilir” diyen ESRI Pazarlama Koordinatörü M. Cüneyt Nalçacı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Harita merkezli tarafta iseniz; CBS’lerde sunucu bazlı ve web tabanlı uygulamalar, analiz ve uzaktan algılama alanlarında yeni olanaklar sunuyor. Yazılımların birlikte çalışabilirliliği sayesinde diğer harita üreticisi ve kullanıcısı kurumsal kaynaklar tek veritabanı üzerinde çalışabiliyor. Harita destekli tarafta iseniz ; CBS’nin işinizde size sunduğu fırsatları mutlaka keşfetmelisiniz. Buradaki sınırınız konumsal düşünme yetkinliğinizdir. Örneğin salgın bir hastalığın kaynağını araştırırken hastaların hastalanma zamanları ve adreslerini incelersiniz, seri bir suçluyu yakalamak için suç işlenen konumların ve zaman içindeki yayılımı analiz edersiniz, satış raporu hazırlarken bölgeler bazında haritalar üreterek sadece düşüş olan yerlerde yoğunlaşırsınız.”
AB’nin INSPIRE projesinin ülkemizdeki uygulaması Türkiye Ulusal CBS Altyapısı ile tüm CBS’leri yakın zamanda birbirleri ile veri paylaşabilir hale geleceğini açıklayan Nalçacı’nın geleceğe dair öngörüleri ise şu şekilde: “Bu yaklaşımla analiz odaklı projeleri gerçekleştirmek daha kolay hale gelecek. Kurumsal sistemler arasında CBS açık standartlara dayanan yapısıyla yerini alıyor. CBS’ndeki gelişme de gücünü internet devriminden alıyor. Artık tüm çözüm ve planlarımız internet ve Web 2.0 odaklı şekilleniyor. CBS’lerinin geleceği web, web servisleri,  SOA’da. Sunucu bazlı sistemlerin kullanımı artacak. Böyle bir CBS sunucusu verinizi barındırabilir, bu ortak veri havuzu üzerinden kullanıcı arayüzlerini web tabanlı olarak sunabilir, analizler yapabilir, diğer siteler ile veri alışverişi yapabilir, kurumsal işakış sisteminizin bir parçası olabilir ve web sitenize çevrimiçi içerik üretebilir. CBS’nin geleceğini internet dopingiyle kurum ve şirketlerin elde ettikleri üç fayda şekillendirecek. Verimlilik, doğru karar alma ve iletişim. CBS’nin önemini kavrayan kurumlar bilgi işlem birimleri gibi CBS birimleri oluşturuyorlar. Bu birimler bilişim, karar destek ve alan uzmanlığını sentezleyerek iş problemlerine çözüm üretmek için çalışıyorlar.”
ETİKETLER : Sayı:784

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics