Dosya 15 AĞUSTOS 2010 / 18:00

CBS’nin kullanım alanları genişliyor

Docuart Proje Yöneticisi Hakan Karaca, kullanım alanlarına göre listenin başında kent bilgi sistemleri, altyapı sistemleri, tapu ve kadastro bilgi sistemleri, doğal afet yönetim bilgi sistemleri, trafik izleme ve kontrol sistemlerinin geldiğini dile getirdi. Karaca, “CBS’nin kullanım alanı alışveriş merkezlerinden tüm Türkiye’nin karayollarına, ziyaretçi yönlendirmesi gerekli bulunan binalardan, elektrik dağıtımının haritalanmasını kapsayacak kadar büyüktür. CBS teknolojileri pazar payının büyük bir bölümünü kamu kurumları ve yerel yönetimler oluşturmakta. Ancak özel sektör şirketlerinin de bu konudaki ihtiyaçları artacak” dedi.

Hayati TastanGelecekle ilgili öngörüler

Coğrafi bilgi teknolojilerinden coğrafi bilgiyi obje olarak kullanan tüm alanlarda faydalanıldığını söyleyen Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Dr. Hayati Taştan, bu alanlar arasında en önemli yeri; tarım, çevre koruma, ulaşım, sağlık, ormancılık, şehir ve bölge planlama, belediyecilik ve askeri alanların oluşturduğunu ifade etti. Tarım alanlarının rekolte tahmini, deprem sonrası hasar tespiti, hastalıklarının mekansal korelasyonlarının belirlenmesi, ulaşım ağının gerçek zamanlı izlenmesi, orman içi kaçak kesim alanlarının belirlenmesi, kaçak yapılaşmanın tespiti, araçları web tabanlı izlenmesi ve yönetimi, şehir gelişim yönünün belirlenmesi, su, yiyecek, enerji, maden kaynaklarının envanteri ve yönetimi uygulamaları ile birlikte askeri alanda düşman bölgeler hakkında istihbarat toplama, bu alanlardaki uygulamalardan bazıları. Coğrafi bilgi teknolojilerinin kullanım alanlarının gün geçtikte genişlediğini, buna bağlı olarak Türkiye’de bu teknolojilerin potansiyelinin de arttığı gözlendiğini anlatan Taştan, özellikle, kamu kurumlarında ve belediyelerde, araç ve filo takibi, uydu görüntüsü temini ve işleme, coğrafi bilgi sistemleri kurma, mevcut yönetim bilişim sistemlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bütünleşmesi konularında yoğun bir potansiyel olduğunu düşünüyor.
Taştan, gelecekle ilgili öngörülerini ise şu şekilde sıraladı:
l Teknolojiler farklı kombinasyonlarda bütünleşecek
l Görüntü işleme süper bilgisayarlarda ve uzaktan hizmet şeklinde yapılacak
l Görüntülerden detay çıkarımında yapay zekâ algoritmaları kullanılacak
l Uzaktan algılama uydu görüntülerinin 10 cm. çözünürlüğünde, gerçek zamanlı ve ortorektifiye edilmiş olarak çekilip yer istasyonlarına gönderilecek
l Coğrafi veritabanlarının dağıtık veritabanı mimarisinde küresel düzeyde bütünleşik olarak birlikte kullanılabilecek
l CBS yazılımları donanım ve işletim sisteminden bağımsız, birlikte ve karşılıklı web işleme servisleri şeklinde çalışacak
l Coğrafi analizlerde önce 3 boyuttan 4 boyuta sonra sanal gerçekliğe geçilecek
l Web tabanlı haritacılık teknolojisi görsel öğelerle desteklenecek
l CBS projeleri çözüm odaklı olacak
l Açık kaynak yazılımların kullanımı artacak.
ETİKETLER : Sayı:784

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics