Dosya 06 MAYIS 2012 / 16:43

Cihaz ve bağlantı maliyetlerinin düşmesi yaygınlığını artırıyor

“Bugün  internet kullanıcısı olarak tanımlanan, sadece insan” diyor Netaş Ürün ve Çözümler Strateji Müdürü Ferda Yapıcı. “Oysa internetin kullanım potansiyelinin makineleri de kapsaması ve bu cihazların zamandan ve mekândan bağımsız olarak birbirlerine bağlanabilmeleri, makine sayısının da insandan daha fazla olması bu teknolojiye yönelik beklentiyi artırıyor.”
Yapıcı’ya göre M2M’i son yıllarda daha çok duymaya başlamamızın en önemli nedeni, farklı sektörlerde farklı uygulamalar olarak karşımıza çıkması ve uygulama alanlarının her geçen gün artması. Ayrıca bu teknolojinin ucuzlaması ve küçülmesi, ilk yatırım maliyetlerini düşürüyor. Dolayısıyla M2M’in yaygınlaşmasında bir diğer önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı bir dönem mobil iletişimin yaygınlaşma sürecinde cep telefonu fiyatlarının düşmesinin etkisi gibi. Yaygınlaşan ve ucuzlayan iletişim maliyetleri de bu alandaki bir diğer etken.
Operatörler, katma değerli M2M servisleri ile sadece veri transferi yapmıyor aynı zamanda ihtiyaçlara özel, yönetilebilir erişim (managed connectivity) modeli sunmaya başlıyorlar. Böylece şirketler kendi M2M servislerini tanımlayarak operasyonlarını da kolaylaşıyor.
“M2M teknolojileri ile birlikte bilgi teknolojileri pazarında yeni hizmet alanları ve çeşitli hizmet türlerinin ortaya çıkmaya başladığına tanıklık oluyoruz” diyor Yapıcı. “Bunların bir kısmı şu an var olup başka yöntem ve araçlarla yerine getirilen hizmetler. Güvenlik, takip ve izleme, akıllı evler, lojistik, çevreci eğilimlerin izlenmesi, ulaştırma, ödeme, sağlık, uzaktan bakım ve kontrol, ölçme, akıllı bilgi panelleri ve tüketici cihazları bu alanlar arasında.”

Alışık olduğumuz tasarımları dahi değiştirecek potansiyele sahip
Yapıcı’ya göre “Nesnelerin interneti”, günlük hayatımızda, ulaşımda, sağlık hizmetlerinde, enerji ve kaynak yönetiminde, ev ve ofis yaşantısında, perakende gibi alanlarda, öncelikle verimliliğin artırılması ve operasyon maliyetlerinin azaltılması amacıyla, daha sonra da yeni iş fırsatları yaratmak üzere yerini alacak.
Bunun farklı yansımaları da olacak. Örneğin biraz ütopik görünse de M2M teknolojileriyle kaza riski azalan ulaşım araçlarının tasarımı da tamamen değişerek, fiziksel güvenlik yatırımları azaltılıp çok daha ucuz hale gelecek. Sağlık sektörü erken teşhiş yönünde dönüşümü hızlandıracak, toplanan bilgiler eşliğinde yapay zeka uygulamaları daha da gelişecek. M2M’in en önemli tetikleyicisi, verimliliğe olan katkısı. M2M ile toplanan veri ve yönetilebilirlik yetisi işletmelere sınırsız olanaklar sunuyor.
M2M özellikle operatörler için çok önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Ses hizmeti verilen abone sayısının doygunluğa ulaşması ve haberleşme gelirleri içinde sesin payının azalması, operatörleri yeni iş fırsatları yaratmaya yönlendiriyor.
Aracı şirketler için de büyük fırsat anlamına geliyor
Yapıcı’nın ifadesiyle, küresel M2M servis sağlayıcıları, MVNO modeli üzerinden operatörden bağımsız olarak kurumların kendi  M2M servislerini devreye almasını ve yönetmesini kolaylaştıran çözümlerle pazarın gelişmesine katkı sağlıyor ve ciddi gelirler elde ediyorlar. Şu an Türkiye’de bu rolü daha çok mobil operatörler üstlenmiş durumda. M2M ile birlikte, cihazlardan verileri toplayıp bunları bilgiye  dönüştürerek şirketlerin sadece bu bilgiyi kullanmaya odaklanmalarını sağlayan aracı şirketler de pazarda yerini alacak.
Yapıcı, bu potansiyele dair şunları söylüyor: “M2M çözümleri şirketlerin ilk etapta verimliliklerini artırırken yeni iş fırsatları yakalamalarının da önünü açıyor. Şirketlerin M2M ile elde ettikleri yetkinlikleri ve bilgiyi nasıl kullanacakları tamamen ilgili şirketin yaratıcılığıyla sınırlı.  Bu yeni model, şirketlerin iş ortaklarıyla etkileşimlerini de değiştirecek. Ayrıca yüz milyarlarca nesnenin IP olarak adreslenebilmesine duyulan ihtiyaç, IPv6’ya geçişi de hızlandıracak.
Biz de Netaş olarak hem operatörlerin hem de kurumların M2M çözümleri geliştirmelerinde uçtan uca çözüm sağlıyor, yeni iş fırsatları yaratmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:870

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics