Dosya 04 NİSAN 2010 / 18:00

Daha çevik kurum olmanın yolu BT yönetiminden geçiyor

BT yönetiminin getirdiği avantajlar ve bu alandaki son gelişmeler “Kamuda BT Yönetimi” başlıklı dosya sayfalarımızda yer alıyor.

Kurumların her geçen gün biraz daha içine giren ve kurumların değişim süreçlerinde önemli bir role sahip olan bilişim teknolojileri, bu gelişmeye paralel olarak daha karmaşık bir yapıya bürünüyor. Bu yapının doğru yönetimi ise kurumların başarısında birincil öneme sahip bulunuyor. Bilişim teknolojilerinin yönetimi, BT altyapısının yönetilmesinden iş süreçlerinin yönetimine, finansal yönetimden proje yönetimine, yazılım ve servis hizmetlerinden dışkaynak kullanımına, standartlar ve denetime kadar teknolojiyle ilgili tüm aşamaların bütünleşik yönetimini kapsıyor. Bu gelişmeler, özel sektörü kuruluşları kadar kamu sektöründe yer alan kurumlar için de geçerli.
Günümüzde hem kurum içi verimlilik hem kurumlar arası iletişim ortamının sağlanması hem de vatandaşa sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi ve hızlanması açısından bilişim teknolojilerine yapılan yatırımlar kadar, bu yatırımların doğru yönetilmesi de önemli. Kamu kurumları, yürüttüğü devasa projelerin yönetimi için bilişim teknolojilerinden önemli ölçüde yararlanıyor. Kamuda uygulanacak BT yönetimi sayesinde, BT yatırımlarının kurum için değer yaratmasını güvence altına almak ve BT’den kaynaklanabilecek riskleri azaltmak olanaklı hale gelecek. Bunu yapmanın en uygun yolu da organizasyondaki rollerin veri, iş süreçleri, uygulama ve altyapılarla olan ilişkilerini net bir şekilde tanımlayabilmekten geçiyor. Bunu yaparken BT kaynaklarının kurumun stratejik hedefleri ile paralel kullanılmasını gözetmek, kurum stratejisine uygun BT altyapıları planlamak gerekiyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:765

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics