Dosya 03 MAYIS 2010 / 16:45

Dışkaynak kullanım grafiği yükselecek

Hız, esneklik, maliyet ve farklı olma noktasında dışkaynak kullanımı hala şirketler için önemli bir enstrüman sunuyor. Araştırmalar, son kullanıcı desteğinden, uygulama ve sunucu barındırmaya kadar geniş bir alana uzanan dışkaynak BT hizmetleri kullanımının önümüzdeki dönemde yükselen bir grafik çizeceğini gösteriyor. Uluslararası araştırma şirketi Gartner’ın tahminlerine göre tüm dünyada dış kaynaklı BT hizmetlerine olan talep 2010’da ekonominin toparlanmasıyla birlikte tekrar büyüme rotası izleyecek. Şirket tarafından her ülkede pazar dinamiklerine göre ihtiyaçların değişeceğinin de altı çiziliyor. Gartner’ın Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik’ten oluşan 3 bölgede düzenlediği ve 1073 katılımcı ile yaptığı bir anket çalışmasında da katılan işletmelerin ve telekom şirketlerinin yüzde 85’i, dışkaynak harcamalarının 2010’da aynı kalacağını veya artacağını belirtiyor. Harcamalardaki artışın sebebi ise ekonominin düzelme görüntüsü çizmesi olarak görünüyor.
Gartner dünya çapında dış hizmet sağlayıcılara yapılan harcamaların yüzde 7,13 düzeyinde artacağı öngörüsünü yaparken bu harcamaların pazardan pazara fark göstereceği uyarısında da bulunuyor. Buna göre Hindistan’da dış hizmet kullanımının yüzde 17,4 artması beklenirken aynı alanda Japonya’da yüzde 1,5’lik bir azalma bekleniyor.
Yeni dönemde denge, çeviklik ve maliyet rekabeti kavramları önem kazanacak
Gartner bu ortamda dışkaynak hizmeti sağlayan şirketlerin başarılı olmak istiyorlarsa denge, çeviklik ve maliyet rekabeti kavramlarına odaklanmaları gerektiğinin de altını çiziyor.
Araştırma şirketine göre sağlayıcıların büyüme yakalayabilmeleri için agresif ve proaktif olmak arasında bir denge kurmaları ve müşteri ortamlarındaki değişimleri yakından takip etmeleri çok önemli. Müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi ve sürekli bir biçimde analiz edebilen sağlayıcılar anlaşma yapabilmek adına satış, pazarlama ve teslimat birimlerinin de ahenkle çalışmasını temin etmek zorundalar. Sağlayıcılar yapılan takipler ve iş akış döngülerinin incelenmesi ile maliyet anlamında da kendilerini en verimli olacak şekilde düzenlemek ve maliyet rekabeti sunabilme durumunda olacaklar. Dünyada araştırmalar dışkaynak kullanımının artacağını gösterirken sektör temsilcilerine göre de özellikle finansal krizin yoğun hissedildiği dönemde kuruluşlar dışkaynak hizmetlerine daha yoğun ilgi gösteriyor. Dünyada yüzde 52’lik kullanım oranına ulaşan dışkaynak BT hizmeti kullanımında Bulut Bilişim ve SaaS (Software as a service-Yazılımın servis olarak sunulması) da bu konuda açılım sağlayacak konular olarak değerlendiriliyor.
ABH Genel Müdürü Tayyar Bacak’a göre de yeni teknolojiler, dışkaynak konusunda farklı uygulamaları gündeme getiriyor. Bacak, uygulama barındırma düzeyinde yapılan dış kaynak uygulamalarının daha yüksek verim sağladığını belirterek bu konuda daha çok kurumsal kaynak planlama ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi uygulamaların ön plana çıktığına dikkat çekti. Kuruluşların karmaşık uygulamaların çalışırlılığını sağlama, yeni işlevlerin oluşturulması gibi konularda kaynak harcamak yerine bu hizmetleri dış şirketlerden satın aldığını belirten Bacak, “Yakın gelecekte bunun bir adım ötesi olan “Kullandığın kadar öde!” - SaaS iş modellerini görmeye başlayacağız. Bir kuruluş bu tip hizmetleri alarak uygulamayı ne kadar kullanırsa o kadar ödeme yapacaklar” diye konuştu. Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim de, dışkaynak kullanımında bulut bilişimin önemli bir hareket noktası sunduğuna dikkat çekti. Sermaye yoğun BT yatırımlarının baskısı altında kalan kurumlara nefes aldıran Bulut Bilişim hizmetlerinin aynı zamanda işletmelerin, yönetim, işletim ve bakım maliyetlerinden önemli tasarruflar elde etmesini sağladığını ifade eden Zaim, “Bulut Bilişim hizmetleri sayesinde kurumlar artık donanım ve ağ altyapısına büyük bütçeler ayırmak yerine iş ihtiyaçları için gereken teknoloji hizmetini uygun bir bedelle satın alabiliyorlar. Kurumların veri merkezlerindeki harcamalarının yüzde 80’inin sabit giderlerden oluştuğuna dikkat çeken uzmanlara göre, Bulut Bilişim hizmetleri bu soruna radikal bir çözüm getirme becerisine sahip görünüyor. Yönetilen altyapı hizmetleri, müşterilerinin BT ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen dışarıdan alabilmelerini sağlarken, altyapı servisleri ise yine müşterilerinin BT ihtiyaçlarını, ihtiyacı oranında ve istediği zaman karşılamasına olanak veriyor” diye konuştu.

Diskaynakkullanim_ACM“Dışkaynak kullanımı özellikle yazılım alanında çok yararlı”

ACM Teknolojik Çözümler Yöneticisi Ahmet Akdağ’a göre dışkaynak kullanımı, özellikle yazılım geliştirme gibi, kalite için derin uzmanlık isteyen alanlarda çok yararlı olabiliyor. Yazılımın operasyonel maliyetleri düşürme ve sektörde rekabet avantajı yaratmada kilit rol oynayan bir alan olduğuna dikkat çeken Akdağ, şöyle devam etti: “Sektördeki rekabet durumu, şirketlerin sürekli yenilikçi olmalarını gerektiriyor ve yazılım alanında bu, genelde kaliteli insan gücü ile mümkün olabiliyor. Yazılım tarafında dışkaynak kullanımı hizmeti, profesyonel işgücü desteği ve anahtar teslim projeler olmak üzere genel olarak iki alanda verilmekte. Maliyet avantajı açısından bu iki hizmetten profesyonel işgücü desteğine baktığımızda, kaliteli insan gücünü proje bazlı kadroya katmak, şirketler açısından çok maliyetli ve riskli. Ayrıca, sözleşme ve fatura bazlı çalışılmadığından, bu durum işin bütçe dahilinde kalınmasını da zorlaştırıyor. Kaldı ki proje bütçelerinin aşılmasındaki önemli etkenlerden biri, şirketlerin uzmanlık gerektiren projeler için kadrolarını büyütmeleri (headcount artışı) ve ellerindeki işgücünü doğru ve sürekli kullanamamaları dersek, yanlış olmayacaktır. Öte yandan, pratikte baktığımızda, şirketlerin bu süreçleri kendilerinin yönetmesinin, şirketlere operasyonel anlamda da birçok maliyet getirdiğini görebiliyoruz. Haliyle, hizmetin dışarıdan alınması, bu anlamda da bir maliyet avantajı yaratıyor. Dışkaynak kullanımı, anahtar teslim proje hizmeti olarak da aynı şekilde maliyetleri düşürmekte. Bu hizmet türü, işgücü desteği hizmetinin sağladığı yararlara ek olarak, hizmet sonrası destek anlamında da şirketlere büyük maliyet avantajları sağlayabiliyor.”

Diskaynakkullanim_BimsaYeni modeller de müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor

Dışkaynak hizmetinin yetkinlik, maliyet, kaynak yeterliliği gibi kriterlere göre farklı ülkelerden verilebildiğini belirten Bimsa Operasyonlar Direktörü Tunç Şenyol, oluşan bu esnek ortamda müşterileri ihtiyaçlarının yeni modelleri oluşturduğuna dikkat çekti.
Önceki senelerde dışkaynak kullanım anlaşmalarının büyüklüğüne göre belli müşterilere sunulan birçok servisin artık genel müşteri yelpazesine sunulabildiğini dile getiren Şenyol, şu değerlendirmelerde bulundu: “Görülen en büyük değişimler, iş süreçlerine ilişkin servis seviyesi taahhütlerinin sağlanmasına yönelik oluyor. Bu tip taahhütler ile dışkaynak hizmetlerini sağlayan şirketler için birer tedarikçi olmaktan çıkarak iş ortağı konumuna geçiyorlar ve müşterilerin sahip olduğu iş süreçlerinin sürekliliği onların temel hedefi haline geliyor.
Önceki yıllarda özellikle büyük ebatlı kurumlarda bir nevi tabu gözüyle bakılan güvenlik servisleri ve uygulama geliştirme faaliyetlerinin de artan şekilde dışkaynak kullanımına konu olmaya başladığını görüyoruz. Bu geniş hizmet yelpazesinde doğal olarak çok farklı ve neredeyse her müşteri için farklı denilebilecek modeller ortaya çıkıyor. Her modelin kendine has bir servis seviyesi taahhüt yapısı, fiyatlandırma yapısı, hizmeti verecek personel özelliği ve hizmet kapsam sınırı oluyor. Yurtdışında, müşteri ile tedarikçinin ortak olarak kurdukları yeni tüzel kişilikler üzerinden dışkaynak kullanımı sağladığı modeller bile görülebiliyor. Tedarikçiler müşterilerine sağladıkları hizmetleri farklı altyüklenicilerden alabiliyorlar.”

Bilişimde dışkaynak kullanım alanları

l Son Kullanıcı Destek
/ Yardım Masası / Çağrı
Merkezi
l Uygulama Yönetimi ve
Destek
l Uygulama/Sunucu
Barındırma
l Veri Merkezi Barındırma
l Sistem Yönetimi ve
İşletimi
l Ağ Yönetimi ve İşletimi
l Uygulama Geliştirme
ETİKETLER : Sayı:769

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics