Dosya 06 ŞUBAT 2011 / 18:00

Dışkaynak kullanımı: Yapısal, operasyonel ve kültürel dönüşümün itici gücü

Dışkaynak kullanımının yalnızca maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik dışında da faydaları olduğu görülüyor.

Küreselleşme, ekonomilerdeki dalgalanmalar, maliyet baskısının artması ve de teknolojideki hızlı gelişmeler artık başarı ölçütlerini değiştirmekle kalmıyor, bu durum, şirketlerin hizmetlerini satın alma ve sunma yollarını yeniden düşünmelerine de yol açıyor. İş liderleri şirketlerin her şeyi iyi yapabilme yeteneğini sorguluyorlar. Şirketler, daha maliyetli ana iş fonksiyonlarının bazılarından da kurtulmanın yararlı olabileceğini görüyorlar.
Dışkaynak kullanımının yalnızca maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik dışında da faydaları olduğu görülüyor. Öncelikle dışkaynak kullanımı ve dışkaynak yönetimi kavramı şirketleri yerel kaynaklarla sınırlı kalmaktan kurtarıp küresel yeteneklere ve uzmanlıklara da eriştirebiliyor. Dışkaynak kullanımı şirketleri yeni fikirlere, bilgilere ve uzmanlıklara yakınlaştırıyor. Yenilikler için kapıları açabiliyor. Şirketlerin küresel pazarın avantajlarından yararlanmalarına olanak tanıyor. Bu noktada ileri görüşlü şirketler dışkaynak kullanımı ve dışkaynak yönetimini yapısal, operasyonel ve kültürel dönüşümleri için değerlendiriyorlar.
Diğer yandan dışkaynak kullanım ve yönetimi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Dışkaynak kullanımında başarıya ulaşmak için hizmet alan şirket ve dışkaynak hizmet sağlayıcısı şirketin rol ve sorumluluklarının çok iyi tanımlanması gerekiyor. Ayrıca bu tanımların en efektif şekilde hayata geçirilmesi de önemli. Projenin her iki taraf için de operasyonel ve finansal başarısı için planlamanın önemine dikkat çekiliyor. Temelde en başarısız dışkaynak ilişkilerine; şirket ve servis sağlayıcı arasında dengeli olmayan rol ve sorumlulukların bulunduğu, ortak hedefe odaklanılmayan işbirlikteliklerinde rastlanılıyor. Şirketin tüm riski dışkaynak şirketine yüklememesi, dışkaynak servis sağlayıcının müşteri konumundaki şirketin işletmesel hedeflerini içşelleştirmesi de diğer önemli konular.
ETİKETLER : Dosya Sayı:807

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics