Dosya 06 ŞUBAT 2011 / 18:00

Dışkaynak kullanımında eğilimler yeniden şekilleniyor

Dışkaynak kullanımı Türkiye’de de gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşmakta. Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli’ye göre, gelecekte daha fazla tercih edilen, kullanılan bir hizmet şekli olacak. Dünyada da, Türkiye’de de bulut bilişim, SaaS gibi servisler gelecekte daha fazla önem kazanacak.
Araştırmaların dışkaynak hizmetlerinden yararlanma yaklaşımının son yıllarda artan bir hızla yayıldığını gösterdiğini söyleyen KoçSistem Müşteri İlişkileri Grup Yöneticisi Aslıhan Güreşcier, “Bugün müşteri son derece bilinçlenmiş durumdadır ve kendi beklentilerine göre özelleştirilmiş hizmetlerin uygun metodlarla, kullandığı kadar ve hızla sağlanmasını talep etmektedir. Dünyada da ülkemizde de durum farklı değil. Bunun yanı sıra hem küresel hem de yerel ekonomik dalgalanmalar, dışkaynak hizmet sağlayıcılarından da aynı şekilde hızla uyum beklenmesine sebep olmakta. Dolayısı ile bu doğrultuda tasarlanan bulut bilişim uygulamaları, gerçek anlamda her katmanda kullandığın kadar öde modelleri yine hem dünyada hem de ülkemizde son dönemin eğilimidir” diyor.
Dışkaynak kullanımı özellikle bilgi teknolojileri ve lojistik, otomotiv, perakende, sağlık, teknoloji, tekstil ve hızlı tüketim ürünleri alanında yaygın uygulama alanı bulmuş durumda Oytek Servis Hizmetleri Müdürü Cüneyt Uzunlar, dışkaynak kullanımı ile yeni tanışan işletmelerin buradaki yönetilebilir avantajları gördüklerinde pazarın daha da büyüyeceği görüşünde. Fakat bu alanda hizmetlerimizi artırabilmek için bütünleştirici şirketlerin güçlü mali yapıları ve yetişmiş kaliteli insan gücüne ihtiyacının artacağını öngörmemiz, buna hazırlıklı olmamız da gerekiyor.
Probil Hizmet Çözümleri ve Proje Yönetimi Müdürü Umut Cıkla’ya göre de ülkemizde ve dünyada dışkaynak kullanımı büyümeye ve uygulama alanlarını genişletmeye devam edecek. Ovum araştırma şirketinin 2011 tahminlerine göre, BT dışkaynak kullanım pazarında yüzde 5’lik bir büyüme öngörülüyor. BT hizmetlerindeki bu sürekli büyümenin yanı sıra, BT dışı iş süreçlerinde de dışkaynak kullanım oranlarının arttığını görüyoruz. Cıkla, “İş süreçleri dışkaynak kullanımı konusundaki gelişmelerin ülkemiz BT dışkaynak kullanımı pazarını da olumlu yönde etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Probil olarak 2011 yılını dışkaynak gelirlerimiz açısından çok önemli bir yıl olarak görüyoruz” dedi.
Procat CEO’su Tarkan Ersubaşı ise günümüzde dışkaynak kullanımında çoklu kaynak kullanımı ve küresel kaynak kullanımının yanı sıra, alternatif hizmet sağlama modelleri ve stratejik tedarikçi yönetimi de önemli eğilimler arasında yer aldığını dile getirdi.
Ersubaşı, “Türkiye’de özellikle geçen yıl kurumların outbound projeleri dışkaynak ile yönetmesi çağrı merkezi sektöründe kaldıraç etkisi yaptı. Dışkaynak hizmeti veren şirketler, tanımlanmış süreçleri uygulamak yerine; süreç optimizasyonu, etkinliğin artırılması ve maliyete etkisi konusunda daha proaktif yaklaşımda bulunmaya dikkat ediyor. Yakın gelecekte ise başarıya bağlı ücretlendirme sistemi ile çalışan, satış odaklı dışkaynak şirketlerin, kurumlara yeni iş alanları ve modeller oluşturmada yol gösterici olmasını bekliyoruz.

Eğilim dışkaynak servis sağlayıcı üzerinden temin edilmeli
Eğilimin artık bir fonksiyonun veya bir sürecin sadece bir kısmının değil, uçtan uca tümünün dışkaynak servis sağlayıcı üzerinden temin edilmesi olduğunu söyleyen Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Akbulut, böylece şirketlerin servis sağlayıcının sürecin başına da sonuna da hakim olmaları sayesinde artan katma değerden faydalandığını ifade etti. Bunun örneklerinin BT alanında daha sık görüldüğünü anlatan Akbulut, “Bugün artık şirketler tüm BT altyapı yönetimi ve işletimini, tüm BT’de dışkaynak kullanımı kavramı çerçevesinde, konusunda uzman servis sağlayıcılara emanet ediyorlar. Bu yaklaşım BT dışındaki operasyonel süreçlerde de, özellikle iş süreçlerinde dışkaynak kullanımı kapsamında da gözlemlenmektedir. Bu eğilimlerin yansımalarını Türkiye’de de görmek mümkün. Öte yandan dışkaynak kullanımında Türkiye’ye özgü eğilimler de var. Anadolu’da bir gelişim var. Son 4-5 yıldan bu yana Anadolu’da açılan çağrı merkezi sayısının 20’lere ulaştığı ve bunun ağırlıklı olarak dışkaynak servis sağlayan şirketler tarafından yapılan yatırımlar olduğu görülmekte. Evden çalışma olanakları önümüzdeki dönemde önemini ve yaygınlaşmasını artıracak. Ülkemizde müşteri memnuniyetine yönelik artan bilinç müşteri hizmetlerini çevreleyen gelen ve giden çağrı trafiğini artıracak ve bu durum konusunda uzman servis sağlayıcı şirketlerin iş hacmini olumlu yönde etkileyecek” diyerek sözlerini bitirdi.

Savas_KombanBirden fazla şirketle çalışılacak

Elsys Genel Müdürü Savaş Komban, BT’deki en önemli dışkaynak kullanımı alanlarının uygulama desteği, yardım masası yönetimi ve barındırma olarak karşımıza çıktığını söylüyor.
Komban, “Araştırmalara göre, gelecekte şirketler BT ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla şirketle çalışacak. Gelecekte daha da yaygınlaşacak olan bu iş modeli sayesinde şirketlerin bilgi teknolojileri departmanlarında sadece dışkaynak kullanımı ve bütünleştirme işlerini organize etmekle yükümlü, minimum sayıda insan çalışacak. Şirketler asıl işine yönelecek, bilgi teknolojileri alanında hizmet veren şirket sayısı artacak. Dışkaynak kullanımı hizmeti alan müşteriler, bu hizmeti aldıkları şirketlerden danışmanlık ve uygulama konularında da hizmet bekliyor.”

Halim_ZaimBulut bilişim etkili olacak

Günümüzün önemli kavramlarından biri haline gelen bulut bilişim, bir yandan dışkaynak kullanımına yönelimi tetiklerken diğer bir yandan da bulut bilişim hizmet sunumları için de dışkaynaklardan yararlanılacak.
Araştırma verilerine göre, kurumların veri merkezlerinde yaptıkları harcamaların yüzde 80’inin sabit giderlerden oluştuğuna dikkat çeken Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halim Zaim, bu bağlamda, maliyetleri azaltma ve kullanım kolaylığı gibi önemli özellikleri olan bulut bilişim çözümlerinin hem dünyada hem de Türkiye’de daha yaygın şekilde kullanılacağını öngörüyor.

Didem_DuruHizmet sağlayan kuruluşlar da gelişiyor

IBM Stratejik Dışkaynak Yöneticisi Didem Duru’ya göre, BT yöneticileri kurumlarındaki dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmek konusunda dışkaynak kullanımının nasıl bir rol oynayabileceğini artık daha iyi bilmekte.
Duru, “Kurumların, iş süreçlerinin her alanında başarılı olmak yerine odaklanacakları  alanları seçip dışkaynak kullanımına yönelmeleri, gelişen ve gelişmekte olan ekonomilerde öncelikle gördüğümüz bir eğilim. Dışkaynak kullanımındaki gelişimin önemli bir diğer boyutu da bu hizmeti sağlayan şirketlerdeki kurumsallaşma ve yönetim süreçlerinin gelişimi. Hizmet odaklı yapılanmalarda maliyet ölçümlemesini ve yönetimini bilmek ve hedeflenen hizmet seviyelerinde optimum maliyetle hizmet sunmak, önemli bir beceri noktasıdır. Hizmet veren şirketlerin de önümüzdeki dönemde bu kapsamda önemli değişim süreçlerinden geçeceği öngörülüyor.”
ETİKETLER : Sayı:807

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics