Dosya 24 MAYIS 2018 / 09:52

Doğru çözüm ve iş ortağı belirletici oluyor

İnnova İş Geliştirme Direktörü Sezgin Aslan

İş sürekliliğinin sağlanması ve dijital dönüşümün tüm avantajlarıyla yaşanması açısından kurumlar doküman yönetimine gereken önceliği vermeli. Yasal mevzuatta düzenlemeler her sektörden kurumları, dokümantasyonu dijital ortama taşıma yönünde teşvik ederken, bazı durumlarda zorunlu tutuyor. İnnova İş Geliştirme Direktörü Sezgin Aslan’ın belirttiği gibi, doğru bir çözümün ve iş ortağının seçilmesi ise başarı hedeflerine ulaşılmasında rol oynuyor. Sonuçta, yine Sezgin Aslan’ın dikkat çektiği gibi, şirketler bu tür çözümleri kullandıkça faydalarını daha iyi fark ediyor, teknolojiye daha fazla ilgi duymaya başlıyor. Dijital dönüşümle ilgili mevzuatın gelişmesi ile ülkemizde kurumlar dijital ürün ve çözümleri giderek daha fazla kullanmaya başladı. Hatta bu çözümleri basamak yaparak, tüm iş süreçlerini bulut tabanlı çözümlere taşıyan, e-ticarete geçiş yapan kurum örnekleri var. Son dönemde, kağıt ortamından kurtulmak, iş süreçlerini hızlandırırken verimliliklerini artırmak ve posta ve işgücü maliyetlerini düşürmek, aradıkları bilgiler ulaşarak bilgiyi faydaya dönüştürebilmek ve e-imza gibi teknoloji çözümlerini güncel mevzuata en uygun şekilde kullanarak sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak isteyen kurumların bu alana giderek daha fazla önem verdiklerini görüyoruz. Sezgin Aslan, elde edilen kurumsal faydaları şöyle anlattı:

“Her ölçekteki şirketler için dokümantasyon süreçlerinde kağıt yığınlarından kurtulmak yaşamsal öneme sahip. Doküman yönetimi sisteminin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile Kalkınma Bakanlığı E-Dönüşüm projeleri başta olmak üzere geçerli yasal düzenlemelere tamamen uyumlu olması ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Standartı’na (EBYS) uygunluğunun TS 13298 sertifikasıyla tescilli olması büyük önem taşır. Kullanılan çözümün kurumun ihtiyaçlarına uygun geliştirilmiş olması, değişen ihtiyaçlara kolayca uyarlanabilmesi ise dikkat edilmesi gereken bir nokta. Arşivleme ve gerektiğinde hızlı, kolay ve güvenli şekilde erişebilme olanağı da önemli. Bir diğer nokta ise doküman çözümlerinin mobil uygulamalara da sahip olması, böylece sahada verilere ulaşılabilirliğin sağlanması.

Büyük ölçekli kurumların esnek, dinamik, hızlı, güvenli ve kolay kullanıma sahip doküman yönetim ihtiyaçlarına ‘Documents Innova’ ile yanıt veriyoruz. Tamamen büyük ölçekli kurumların ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen, maliyet, işgücü ve rekabet avantajı sağlayan web tabanlı Document Innova, kurumların dokümantasyonla ilgili iş yükünü önemli ölçüde azaltıp kolaylaştırırken, iş süreçlerini de hızlandırıyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics