Dosya 06 ŞUBAT 2011 / 18:00

Doğru tedarikçi ile mi çalışıyorsunuz?

Son yıllarda kaliteyi artırmak ve hızla değişen taleplere cevap verebilmek için esneklik ve çeviklik anlamında şirketlerin başarı çıtalarını yükselttiği gözlemleniyor. Dışkaynak kullanımında şirketlerin küresel ağlardan daha çok faydalandığını görüyoruz ki bu durum kendi içerisinde bir ölçek ekonomisi de yaratıyor.
Önümüzdeki yıllarda kendi ekonomisini yaratan kavramın küresel ölçekte büyüyeceği öngörülüyor.
Şirketlerin rekabet üstünlüğünü sağlamak için dışkaynak kullanımını artıracağını ve tedarikçilerin küresel ağ yapılarında daha aktif olacağı düşünülüyor.
Şirketlerin temel yetkinlik alanlarına odaklanarak, bunların dışında kalan ve iş süreçlerinin düzgün işlemesi için önemli rolü olan aktivitelerde dışkaynak kullanımına gitmesi verimlilik ve karlılığı beraberinde getiriyor. Navigator Genel Müdürü Cenk T. Bıçakçı, konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Dışkaynak kullanımı doğru yönetilmediği, kurum kültürü ile özdeşleşen stratejik bir zemine oturtulamadığı durumlarda büyük zarar da yaratabiliyor ki pek çok örneğinin yaşandığını gözlemliyoruz. Bu yüzden dışkaynak kullanımı, aynı paralelde bir yönetim stratejisi ve iş modeli olarak benimsenmeli. Bu süreçte çalışılacak şirketlerin, tedarikçi yerine stratejik ortak olarak konumlandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Öncelikle neden dışkaynak kullanımına gidilmesi gerektiği, kısa-orta-uzun vadede beklenen faydaların ne olduğu iyi analiz edilmelidir. Şirketlerin maliyet avantajı, verimlilik ve kalite artışı gibi beklentilerini karşılayabilmeleri için mutlaka kendilerine özgü yol haritaları çıkarmak durumundalar. Bu stratejik zemin oluşturulduktan sonra iş ortağı olarak konumlandırılacak dışkaynak şirketlerinin tecrübeleri, sertifikaları, çalışma tarzı ve kültürü, özgün yetkinlikleri, finansal durumu, esneklik yeterliliği doğru araştırılmalı ve karşılaştırılmalıdır.”

Bektas_OzkanKritik olmayan tüm süreçler için dışkaynak

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve bulut bilişimin gelişmesiyle işletmeler, kendileri için kritik olmayan tüm iş süreçlerinde dışkaynak kullanacaklardır. Anadolu Bilişim Hizmetleri Profesyonel Hizmetler Müdürü Bektaş Özkan, şunları kaydetti:
“Bulut bilişim özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin herhangi bir yatırım yapmadan iş süreçlerini teknolojiye dayalı olarak dışkaynak yöntemiyle kolaylıkla temin edebiliyor ve yönetebiliyor olmasını sağlayacaktır.  İnsan kaynakları, mali işler, üretim, bilgi teknolojileri kullanımı, lojistik, ofis hizmetleri, yemek hizmetleri gibi alanlarda dış kaynak kullanımı artmaya devam edecek. İşletmelerde dışkaynak kullanımı arttıkça, kaynak yöneticiliği, sözleşme yöneticiliği ve tedarik ağı yöneticiliği gibi görevler kritik bir hale gelecek ve işletmeler kendi içlerinde bu görevler için deneyimli ve yetenekli çalışanlar istihdam edeceklerdir.  İşletmeler artık teknolojinin de verdiği imkanla kendileri için maliyet avantajı sağlayacak her yerden (buna deniz aşırı ülkeler dahil) dış kaynak yöntemiyle hizmet temin edeceklerdir.”

Aysen_SismanDoğru tedarikçiden doğru hizmet alınmalı

Xerox Türkiye Pazarlama ve Stratejik Teklif ve İhaleler Direktörü Ayşen Şişman’a göre, dışkaynak kullanımında başarının ilk şartı, doğru tedarikçiden doğru hizmeti almaktır. Bunun için bir dışkaynak sağlayıcısı, müşteri ile bağlantı kurup proje çalışmasına başlanmadan önce müşterinin mevcut durumunu tespit etmelidir. Yapacağı fizibilite çalışması ile müşterinin sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeli, buna göre işi ve süreçlerini kapsayan bir yeniden yapılanma önerisi getirmelidir. Önerinin hayata geçirilmesi için gerekli teknoloji, mali fizibiliteleri de yapılarak çözüm paketi olarak sunulmalıdır.
Bu aşamalar gerçekleştirilirken, iki şirket arasında iyi bir iletişim ve bilgi paylaşımı olmasına dikkat edilmelidir. Dolayısıyla dışkaynak kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, doğru tedarikçiden sizin için en uygun projeyi temin etmektir.
Bunun yanında stratejik, ticari riskler, kontratlarla ilgili ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar ve ilişki yönetimi riskleri de göz ardı edilmemelidir.”

Cengiz_YekerKurumların dışkaynak modeline gerektiğinin nedeni ne?

HP Dışkaynak Kullanıcı Hizmetleri Yöneticisi Cengiz Yeker, kurumların neden dışkaynak modeline yönelmeleri gerektiği konusunda şunları kaydetti:
“İşletmelerin ve kurumların BT yatırımlarından maksimum verim alması, BT ekiplerini inovasyona odaklayarak rekabet gücü kazanması ve BT sistemlerini modernize etmesi ekonomik baskıların etkisiyle kolay olmuyor. Şirketlerin mali kayıplara uğramaması için BT sistemlerini işlerine ara vermeden yenilemesi gerekiyor. Bu da bir yandan eski yatırımları korurken, diğer yandan ticaret ve iş süreçlerine yenilikçi bir yaklaşım benimsemeyi gerektiriyor. BT için dışkaynak kullanımında öncellikle dikkat edilmesi gereken nokta iş dünyasındaki ihtiyaçların sürekli değiştiği gerçeğidir. Siz de dışkaynak kullanırken hem mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayacak hem de ilerideki ihtiyaçlarınıza uygun maliyetlerle cevap verebilecek esnek bir çözüm seçmelisiniz. Dışkaynak kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da çözüm paketinizin yeni ihtiyaçları karşılamak üzere hesaplı ve kullanışlı paketlerle genişletilebilmesi, yani verdiğiniz paranın karşılığını alabilmeniz. Bunun için de kullanışlı bir arayüzü, farklı yazılım uygulamalarına tek noktadan hızlı erişim sağlayan bir dışkaynak sistemine ihtiyacınız olacaktır.”
ETİKETLER : Sayı:807

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics