Dosya 03 MAYIS 2011 / 21:14

Doğru yorumlanmış veriler, verimliliği getiriyor

Perakende sektörü için önem kazanan konulardan biri de ürün süreç, optimum tedarik zinciri yönetimi. Talebi belirleyen unsurları yine veri madenciliği yöntemlerini kullanarak anlamak ve elde edilen çıktılar sonucunda lokasyon, ürün kategorisi ve tedarikçi bazında farklı tedarik planlamaları yapmak doğru zamanda doğru yerde ürünlerin konumlandırılması açısından büyük önem taşıyor. SAP Türkiye Perakende ve Lojistik Sektörleri Çözüm Yöneticisi Hakan Yakıcı’ya göre de etkili rekabet için müşterilerin istediği ürünleri, istedikleri zaman, istedikleri yerde sağlayabilmek çok önemli. Doğru ürünleri, doğru zamanda, doğru yere, hızlı ve 7 gün 24 saat boyunca en düşük maliyetle teslim edebilmek için tedarik ağınızın optimize edilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Yakıcı, “Finans, satış, tedarik zinciri, mağaza operasyonları ve iş ortaklarınızla ortak hedeflere yönelik planlar yapabilmeli ve bu planları uyguladığınızdan emin olunmalı. Fiyatları, müşterilerin ürün yaşam döngüsünün her aşamasındaki taleplerinin tüm yönleriyle anlaşılmalı ve optimize edilmeli. Stratejik hedefleri karşılayan promosyonlar planlayıp bu promosyonları uygulanabilmeli” diye konuştu.

Talep tahmini, ürün portföyü oluşturma süreç yönetimi açısından önemli
Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal da, sektörde özellikle talep tahmini, mağaza bazında ürün portföyü oluşturma ve promosyon yönetimi konularında bilişimden beklentilerin arttığına dikkat çekiyor. Talep ve planlamanın doğru yapılmasının önemi artmaya devam ettiğini ifade eden Dal, “Düşen kar marjlarını dikkate aldığımızda perakende şirketlerinin yanlış yere açılan mağazanın zararını telafi etme, ölü saatlerde fazla personel bulundurma, fazla stok maliyetine sahip olma, yok satmadan dolayı uğrayacağı ciro kaybı ve müşteri memnuniyetsizliklerini telafi etme şansı eskisine göre daha az. Bu sıkıntıların hepsi talep tahmini ve müşteri davranışlarını iyi anlama ile ilgili” diye konuştu.

Savas_Kombanİyi konumlandırılmış bir teknoloji vizyonu doğrudan tüketiciye hizmet ediyor

Bilgi teknolojilerinin, işinizi daha iyi yapabilmenin ötesinde, tedarik zincirinizin tüm aşamalarında daha fazla “değer”i ortaya çıkarabilmenizi olanaklı kıldığına dikkat çeken Elsys Genel Müdürü Savaş Komban da, bu değerin son müşteriye kadar başarılı bir şekilde ulaştığı oranda, marka hakkındaki algıyı pekiştirdiği görüşünde. Bilgi teknolojilerinin hemen her sektördekinden daha fazla bir oranda “perakende sektörü”ne “değer” vaat eden, önemli bir rekabet aracı olduğunu vurgulayan Komban, şöyle konuştu: “Türkiye’de perakende sektörü hızlı bir yeniden yapılanma sürecinde ve gün geçtikçe teknolojik gelişmeleri daha yakından takip ederek önemli yeniliklere imza atıyor. Gerek arka ofis uygulamaları ve karar destek sistemleri, gerekse müşteri iletişiminde kullanılan her türlü çözüm, tüketicinin toplamda daha iyi bir “deneyim” yaşamasına hizmet ediyor ve kötü sürprizlere engel oluyor. Tüketici memnuniyeti açısından zirvede olan şirketleri incelediğimizde, bu işletmelerin bilgi teknolojilerini standart iş süreçlerini kusursuz bir şekilde yürütmenin ötesinde, farklılaşmak, yenilik yapabilme kapasiteleri ile müşteri servis düzeylerini sürekli iyileştirmek için yoğun bir şekilde kullandıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla, bu tür yatırımların ve iyi konumlandırılmış bir teknoloji vizyonunun doğrudan tüketiciye hizmet eden bir “değer” olduğunu söyleyebiliriz.”

Soner_CasurSektörü büyütmek şart

Avrupa ve ABD’de, organize perakendenin toplam perakende sektörü içindeki payı yüzde 85. Türkiye’de bu rakam ise yüzde 40’lara ulaşabildi. Hızla bu oranı artırmamız gerektiğine değinen VeriFone Güneydoğu Avrupa Bölgesi Grup Başkan Yardımcısı Soner Çaşur, “VeriFone olarak ana misyonumuz gelenekselden organize perakendeye geçişin katalizatörlerinden biri olabilmek. Perakende inşaat ile birlikte son kriz döneminde gücünü korumuş, istihdam yaratmış iki sektörden biri.  Beş yılda istihdamdaki artış yüzde 75’e ulaşmış. 2009’da her gün ortalama 13 yeni mağaza açılmış. Bugün Türkiye’de toplam 210 adet AVM bulunmakta ve 2011’de 36 yeni AVM daha açılacak. Aslında organize perakendede en büyük ciroyu gıda perakendecileri yapıyor. Bu alanda faaliyet gösteren hiper ve süpermarketler de perakendenin en hareketli ayağını oluşturuyor. Mağaza sayısı ve ciro anlamında en büyük büyüme de burada bekleniyor. Sanırım bu kadar hızlı büyüyen başka bir sektör yok. Perakende sektörünün önümüzdeki yıllarda da Türkiye ekonomisi içindeki öneminin artarak süreceğine inanıyorum” dedi.

Benal_AltinokVeri yığınlarının doğru kararlara dönüşmesi gerekiyor

Mağazalardaki mal ve hizmet çeşitliliği, tedarik-stok-satış politikaları, rekabet ve sektördeki veri yığınlarının doğru kararlara dönüştürülmesi gerekliliğinin akıllı algoritmaları kullanarak bazı çözümler üzerinde çalışmalarına neden olduğunu belirten Netle Yazılım Genel Müdürü Benal Altınok, önümüzdeki sezon satılabilecek ürün tahminlemesinin hedefleri arasında olduğunu belirtti. “Şirketlerin önceki senelerdeki satış verilerine dayanarak, müşterilerinin hangi model, hangi renk, hangi beden ürünleri satın aldıkları bilgisinden yola çıkarak, üretime bilgi geri beslemesi yapacak ve böylelikle gelecek sezonda üretilmesi gereken ürünler ve ne kadar üretilmesi gerektiği hakkında sağlıklı bir tahminleme yapılabilmesinin önemli olduğunu belirten Altınok, şöyle konuştu: “Bu yolla kar tahminlemesi de yapılabiliyor. Şirketler, bu doğrultuda kar optimizasyonu için ürün miktar ve çeşitleri değiştirilebiliyor. Mağaza ve ürün yönetimi adımında, duran ürünlerin koşan mağazalara akıllı ve esnek transferlerini gerçekleştiren, OLAP(Online Analytical Processing-Çevirimiçi Analitik İşleme)  teknolojisi tabanlı bir çözümle, perakende şirketlerindeki planlamacıları da hızlandırmayı hedefliyoruz. Satılmayan malın keşfi ve otomatik yer değiştirebilmesine olanak sağlayan bu çözümler isteğe bağlı farklı senaryolara göre planlamayı kolaylaştırıyor. Ayrıca satış süreçlerinin yönetimini sağlayan NetPos uygulaması ile PC Pos uygulamalarına ek olarak ön ofiste kullanılan tüm yazarkasa ve POS cihazlarına akıllı bütünleştirmeler gerçekleştirilmesi de söz konusu. Bu uygulamalar ile mağazalar arası transfer işlemleri hatasız şekilde ve kısa sürede yapılabiliyor. NetPos çözümü, mağazalar arası mesajlaşma, e-posta / kısa mesaj uygulamalarıyla ürün takibini ve mağazalar arası iletişimi hızlandırıyor.”
ETİKETLER : Sayı:819

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics