Dosya 20 ARALIK 2010 / 21:05

Doların etkisi hızla azalıyor

Bu programın sonucunda daha önce inovasyon guruları ve profesyoneller tarafından ele alınmamış ne tür sonuçlar ve kavramlar ortaya çıktı? Sizi en çok şaşırtan sorunlar hangileriydi?
En ilginç kavramlar, farklı sektörler ve konular arasındaki iletişimler söz konusu olduğunda ortaya çıktı. Bunların incelenmesiyle ortaya çıkan yaklaşımlar da inovasyonu körükleyecek ipuçları taşıyor. Örneğin biyoyakıt kaynaklarının kara yerine denizde yetiştirilmesi, tüketicilere ürüne sahip olma yerine ürüne erişim hakkı vermek, insanları daha az enerji tüketmek için cesaretlendirmek, büyüyen popülasyon için yapay protein kaynakları yaratmak ve yiyecekleri genetik karaktere göre modifiye etmek şaşırtıcı olarak nitelendirebileceğimiz kavramlardan bazıları.
Sorunlar tarafına gelirsek, daha çok insanın daha fazla yiyecek ve kaynağa ihtiyaç duymasının yanında, ücretsiz içerik paylaşımının getirdiği yeni gelir modelleri, nüfus yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, sürekli bağlı bir dünyada bağlantıyı kesme ihtiyacı duyanların bu isteğinin karşılanamaması ve şirketlerin tüketicilerin gözündeki marka algısına dair kontrolü kaybetmesinden bahsedebiliriz.

Para ve iş gücü konusunda ne gibi değişimler olacak?
Bu oldukça ilginç bir konu. Küresel olarak baktığımızda Amerikan dolarının etkisinin azalacağını, elektronik ödeme sistemlerinin ağırlığının artacağını, bilginin bir meta haline geleceğini ve şirketler için en iyi yetenekleri nerede olursa olsun bulmanın çok daha fazla önem kazanacağını düşünüyoruz.

Alberto_BozzoParlak bir 2011 bizi bekliyor

AMD EMEA Bölgesi Genel Müdürü ve Kurumsal Başkan Yardımcısı Alberto Bozzo, yeni yıldaki gelişmelere yönelik görüşlerini şöyle açıkladı: “2010 için öngördüğüm ilk eğilimlerden biri bilgi teknolojilerinin tüketiciye dönük hale gel-mesi ve evle işyerinin teknoloji ihtiyaçları arasındaki sınırın bulanıklaşmasıydı. Bu eğilim, bizi nasıl iletişim kurduğumuzu düşünmeye sevk etti ve bu değişimin gerek kendi pazarlama kampanyalarımızda, gerekse ortaklarımızın girişimlerinde devreye girdiğini gördük. 2011’de bu eğilimin gerilemesini beklemiyorum çünkü başaran şirketlerin, teknolojinin sunduğu dene-yimlerin farkında olan ve bundan hareketle özellikler ve yararlar bekleyen daha bilgili tüketicilere dikkat eden şirketler olacağına inanıyorum.”
Bozzo, 2011 ile ilgili öngörülerini şöyle sürdürdü: “Diğer öngörülerimden biri, yeni işletim sistemlerinin teknoloji şirketleri ve tüketiciler için yeni fırsatlar doğuracağıydı. Gerçekten de 2010’da Windows 7 gücüne güç kattı ve teknoloji sektöründeki hareketlilik ve yenilikçiliğin önemli bölümüne güç verdi. Tüketicilerin teknoloji satın alma yolu değişiyor. Sektör olarak başarı elde etmemiz için iletişimde şeffaflığı sürdürmemiz ve tüketicilerin yaşadığı deneyime, teknolojinin hayatlarını nasıl geliştirdiğine odaklanmamız gerekir. Teknolojiler hayat tarzını belirlediği için, bu ürünlerin hayat tarzını geliştirici nitelikte olduğu da öne çıkarılmalıdır.” Bozzo, şunları kaydetti: “Tüketicilerin harcaması artmaktadır, ticari alımlar hızlanmıştır ve BT sektöründeki tüm şirketler 2011’de nasıl öne geçebileceklerinin planını yapmaktadır. Karşımızda iki aşamalı bir hedef vardır: Önce her şirket, mevcut müşterinin ihtiyaçlarını en iyi ve onlar için en değerli şekilde karşılamayı sürdürecektir. İkincisi, tüketicilerin ihtiyaçlarını bundan 12 hatta 24 ay sonra da en iyi şekilde karşılamayı sürdürecek fiyat, performans ve değer bileşimlerine odaklanılacaktır. Hem bugüne hem yarına hazır olan ürünler sunmak çok önemlidir ve bir başarma arzusu dikkat çekmektedir. Öte yandan önümüzdeki yıl sektörde birleşmelerin devam edeceğini tahmin etmek için de kâhin olmaya gerek yok.”

Web oturma odalarından uzaklaşmaya başladı

Son 10 yılda internet, dünya çapında, yenilikçilik ve gelişim adına daha önce benzeri görülmemiş fırsatlar yarattı. Ancak çok yakın zaman önce, webin oturma odalarından uzaklaşmaya başladığını kaydeden Sony Eurasia Genel Müdürü Mohsen Noohi, şunları söyledi: “Endüstrinin liderleri Intel, Google, Sony ve Logitech olarak Mayıs 2010’da Google TV’yi geliştirdiğimizi duyurduk. Google TV, televizyon izleme deneyimine internetin gücünü ekleyerek, oturma odaları için yepyeni bir akıllı cihaz kategorisini hayata geçiriyor. Artık tüketiciler, TV sağlayıcılarından internetin uçsuz bucaksız dünyasına, kendi kişisel içerik kütüphanelerinden mobil uygulamalara uzanan çok geniş bir kaynak yelpazesinden dilediklerini izleme ve araştırma olanağı bulacak.”
Noohi, şöyle devam etti: “Biliyoruz ki, tüketiciler, kullanım kolaylığı ve mobilite arayışında. Çünkü sürekli bağlı olmak ve paylaşmak istiyorlar. Ayrıca, yeni deneyimlerin heyecanını da yaşamak istiyorlar. Bu eğilimler ve tüketici beklentilerinin, geleceğe nasıl yön vereceğimiz konusunda bize önemli ipuçları vermeye devam edeceğine inanıyor ve tüketicilerimizi dinliyoruz.”

Yeliz_KorkmazERP ağırlığını koruyor

Önümüzdeki dönemde, kurumsal kaynak planlama konusunun alanındaki ağırlığını koruyacağını kaydeden Bimsa Çözüm Yöneticisi Yeliz Korkmaz, şunları kaydetti:
“Doğru bilgiye zahmetsiz ve etkin görsel araçlarla erişimi sağlayan raporlama sistemlerinin günümüz iş dünyasında önem kazandığını düşünmekteyiz. Özellikle stratejik karar alma açısından bu sistemler 2010 yılında bilişim alanında önemli bir role sahip oldu. BO çözümlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik çözümleri de 2011’de son derece önem kazanacak konulardan biri. CRM de revaçta olan bir başka çözüm. Ülkemizde kurumsal şirketlerin yanı sıra küçük ve ortaboy işletmeler de CRM’e önem vermeye başladı. Sektörel anlamda ise özellikle bankacılık ve sigorta, enerji, metal, perakende, otomotiv ve gıda sektörlerinde yer alan şirketler odak noktamızda yer alıyor. Bu sektörlere yönelik araştırmalar düzenleyerek, sektör bazlı ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

Bensi_NazraBaskı sistemlerinin sunuluş ve kullanış biçimleri değişiyor

OKI Printing Solutions Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Bensi Nazra’nın baskı çözümleri alanında yakın geleceğe ilişkin öngörüsünü iki başlık altında toplamak mümkün. Birincisi baskı yapan ve ofis çözümleri sunan (Yazıcılar, çok fonksiyonlu ürünler ve faks) ürünlerin yapısında meydana gelen değişiklikler; ikincisi ise baskı çözümlerinin sunuluş ve kullanılış biçiminde hayata geçirilmeye başlanan yenilikler.
Ürün bazında daha az enerji ve sarf malzemesi harcayan, daha uzun ömürlü, daha az yedek parça değiştiren, daha az yer kaplayan, çevreyi daha az etkileyen ürünlerin ön plana çıktığını kaydeden Nazra, özellikle LED teknolojisinin etkin olduğunun altını çiziyor. Nazra, şunları kaydetti:
“LED teknolojisi yazıcılarda, lazer teknolojisine göre daha yalın ve küçük bir düzenekle baskının gerçekleştirilmesini sağlıyor. Böylece yazıcılar daha az enerji ve performans harcayarak daha kaliteli sonuçlar veriyor. Baskı sistemi yalınlaştırıldığı ve görüntünün kağıda geçme işlemi tek seferde gerçekleştirilebildiği için yazıcıların boyutları küçülürken baskı kalitesi artırılabiliyor ve daha az kağıt ve sarf malzemesi kullanılarak daha çok baskı yapılabiliyor. Baskı çözümlerinin sunuluş ve kullanılış biçimi de hızlı bir değişim gösteriyor. Artık kurumlar yazıcıları ve diğer ofis ürünlerini satın almak yerine tüm baskı sistemleri ve çözümlerinin tümünü bir başka şirketten hizmet olarak satın alıyor. Böylece bu işi tamamıyla dışkaynak kullanımı ile halletmiş oluyor.”
ETİKETLER : Sayı:800

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics