Dosya 08 ŞUBAT 2010 / 12:18

Dönüşüm için üretim sektörünün en büyük yardımcısı: BİLİŞİM

Üretim, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan dinamik bir sektör. Bu sayımızda üretim sektöründe bilişimin izlerini takip ediyoruz.

Üretim sektörü gerçekten zor ve karmaşık bir sektördür. Bu sektörde sürekli değişen tüketici profilini gözönüne almak gerekir. Bir yandan mevcut, gelişmekte olan pazarları takip etme, büyütme veya alternatif pazarlar bulma arayışı hep devam eder. Bunların yanı sıra yasal düzenlemelerdeki yenilemeler sektörlerin gündemini meşgul eder, düzenlemelere uyum öncelikli konu haline gelir. Diğer yandan üretim sektöründe minimum hata için şirketler için kesintisizlik ve sürdürebilirlik de kritik unsurlardır.
Üretim sektöründe son yıllarda performanslı ve etkin çalışan bir BT altyapısı toplam verimliliğe katkıda bulunan en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Üretim yapan şirketler zorlaşan koşullara rağmen karlılıklarını artırmak, üretim zamanını daraltmak, maliyetleri düşürmek ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için bilgi teknolojilerine yatırım yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Üretim sektöründe özellikle kriz sonrası dönemde bilgi teknolojilerine ihtiyacın daha da arttığı görülüyor. Bilgi teknolojileri ise şirketlerinin üretim, verimlilik ve de ihracatı artırma, yurtdışına açılma gibi hedeflerinde en büyük yardımcılarından biri oluyor.
dosya_kapak2Diğer yandan hem yurtiçinde hem yurtdışındaki ağır rekabet koşulları içinde farklılaşmanın temel gereklilikleri de tasarım, Ar-Ge ve inovasyon. Tüketici isteklerinin çeşitlendiği rekabet ortamında farklılaşmak için tasarıma önem vermek tekstilden otomotive, plastikten ambalaja kadar üretim yapan birçok sektörde artık bir zorunluluk haline geldi. Farklılaşmanın diğer bir koşulu inovasyon. Küçük büyük her şirketin üretimden pazarlamaya ve de satışa kadar ürünlerini yenilikçi bir bakış açısıyla üretmesi ve sunması gerekiyor. Diğer iki kavramla ilişkili üçüncü kavram ise teknoloji. Tasarım ve inovasyon kültürünü oturtmak teknolojinin yardımı olmadan imkansıza yakın.
Üretim sektöründeki şirketlerin büyük bir bölümü KOBİ boyutunda değerlendirebileceğimiz şirketlerden oluşuyor. Üretim sektöründe bilişimle dönüşüm için dönüşmesi ve de dönüştürülmesi gereken ilk alan kesinlikle KOBİ’ler. Bilişim şirketleri ise son yıllarda üretim sektörlerine yönelik sunduğu dikey çözümlerin ve ürünlerin sayısını artırıyor. Bu yönde sektörleri eğitici faaliyetler yürütüyorlar. İş zekâsından mobil teknolojilere, RFID’den ERP ve CRM gibi teknolojilere kadar birçok alanda bilişim sektörü üretim sektörünün yanında. Ama halen birçok sektörde BT kullanımının yetersiz olduğu gözden kaçmıyor. Hem şirketlerin hem de dolaylı olarak ekonominin sağlıklı geleceği için BT kullanımı artırmak için hem bilişim hem de üretim şirketlerine büyük görevler düşüyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:757

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics