Dosya 21 MART 2011 / 21:54

Dünya bilgiye erişim ve birlikte çalışabilirliğe yöneliyor

Kamu BT alt yapısının çok geniş kapsamlı bir yönetim ve iletişim sistemi sahip. Buna rağmen, günlük duyum ve ilişki ağlarındaki bilgi transferlerinin üreticilerin haklı olarak kendi ürünlerine yönlendirmeleri ile temel bir standart esasına haiz olmayan bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Supercom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Gökhan Gülal şunları aktarıyor: “İlginçtir neredeyse tüm elektronik, haberleşme, elektro-mekanik, kimya, fizik ve yapı standartlarını kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Bu karmaşadan kurtulmanın tek yolu, yetenekli ve nitelikli proje yönetimi yanında üretici koşullarından bağımsız standartlara dayalı bir sistem geliştirilmesidir. Bu sistem heba edilebilecek emek ve finansların da önünü kesecektir. Ayrıca bağımsız ve müşterinin temel isteklerine paralel olarak nitelik ve niceliklerde iyi bir bütünleştirme sağlayabilen firmaların ön plana çıkması gereklidir.”

Kamu yönetimi kaotik bir süreç
Netcad Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü Tunç Emre Toptaş’a göre Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde ‘e-dönüşüm’ünün henüz ilk adımlarını atmakta olan Türkiye’nin, ‘birlikte çalışabilirlik’ ihtiyaçları makro ölçekte belirlenmeli. Toptaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Standart, güncel, doğru bilginin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında güvenilir ve etkin biçimde, her kurumun sorumlu olduğu verileri üretebilmesine ve verilerin kurumlar arasında paylaşılabilmesine imkan verecek yapıda e-devlet altyapısının oluşturulması gerekmektedir. Doğru bir birlikte çalışabilirlik mimarisi, belirlenecek standartların, ülke ölçeğinde birlikte çalışabilirliği sağlarken, kurum/kuruluşların bireysel çalışma performanslarına kısıtlama getirmeyecek -hatta performans ve üretiminin miktar ve kalitesini arttıracak- esnek ve hareket serbestliği olan yapıda gerçekleştirilebilir. Kamu yönetimi kaotik ve karmaşık bir iştir, dolayısıyla kamunun kaynaklarının kamu lehine kullanılarak fizibilite yönetimi ancak birlikte çalışılabilirlik ile sağlanabilir.”

Dışkaynak kullanarak kamu ana işine yönelebilir
KoçSistem Ankara Bölge Direktörü Birol Tolu’ya göre Kamuda BT Yönetim sürecinde, bu sürecin her alanında başarılı olmak yerine odaklanarak iyileştirilecek ve geliştirilecek alanları seçip bu alanlarda dış kaynak kullanımına yönelmek dünyadaki güncel eğilimlerin başında geliyor. Tolu, sözlerini “BT’deki en önemli dışkaynak kullanımı alanlarının uygulama desteği, yardım masası yönetimi ve barındırma olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bulut bilişim konseptinin bu hususta, her alanda kendini gösterdiğini ifade etmeden geçmemek gerekir. Bu eğilimin bir sonucu olarak yaygınlaşan dışkaynak kullanımı sayesinde kamunun BT yönetimi sadece organize etmek ve bu dışkaynak kullanılan alanların birbiriyle koordinasyonunu sağlamak olacaktır. Kamu kurumlarının ana işine yönelmesi bu eğilimlerin en önemli sonucu olacaktır.

Bektas_OzkanKurumların odağı teknolojiden bilgiye kayıyor

“Öncelikle kamu kurumlarında BT Yönetişimi farkındalığını artıracak ve bunun sürekliliğini sağlayacak organizasyonel bir yapılanmanın oluşturulması gerekiyor.” diyen Anadolu Bilişim Hizmetleri Profesyonel Hizmetler Müdürü Bektaş Özkan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları kaldırdı. Özkan’a göre: “Kurumların odağı “Teknoloji”den “Bilgi”ye kayıyor. Dünyada hem
özel hem de kamu kuruluşlarında BT
Yönetim yaklaşımı tekrar gözden geçiriliyor ve BT yönetim organizasyonları yeniden şekilleniyor. Self servis kamu hizmetlerinin sayısı artarken, kamu yönetimi daha stratejik karar alma mekanizmalarına yönelik gelişmiş BT altyapıları için ciddi
yatırımlar yapıyor.”


Ozcan_GulerKamuya yöneltilen sorular değişti

Geçmişte kamu kurumlarına gidildiğinde “Ne tür teknolojilere, Ne tür donanıma veya altyapıya ihtiyacınız var?” şeklinde sorular yöneltiklerini ifade eden İnnova Kamu Çözümleri ve İş Geliştirme Yöneticisi Özcan Güler “Ancak günümüzde artık İnnova olarak kamu kurumlarına gittiğimizde “Bu kurum nasıl daha iyi çalışır? İş veriminizi artıracak, süreçlerinizi yapılandıracak, hız katabilecek, vatandaşa daha iyi hizmet verebilecek çözümleri nasıl üretebiliriz?” gibi sorulara cevaplar arıyoruz. Yani teknoloji veya yazılım paketleri vermek yerine danışmanlık şirketlerinin gittiği alana gidiyoruz iyiliştirme ve gelişim için çözüm önerileri sunuyoruz. Özetle kamu kurumlarına “Süreçlerinizi, kurumunuzu yapılandıralım” diyoruz” ifadelerini kullandı.
ETİKETLER : Sayı:813

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics