Dosya 17 OCAK 2010 / 18:00

Dünyada güvenliğin önemi artıyor, BT yatırımları güvenliği öne çıkarıyor

Bilgi güvenliği çözümleri yatırımları artarak sürüyor. 2010 yılında da bu eğilimin ağırlık kazanarak sürmesi bekleniyor. Bilginin önemi gözönüne alındığında; bu çok şaşırtıcı bir tablo değil. Gartner’ın dünya çapında bin BT profesyoneli arasında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre güvenlik, şirketler için diğer BT konularıyla karşılaştırıldığında öncelikli bir konuma sahip. Bu paralelde güvenlik yazılım bütçelerinin yeni yılda yaklaşık yüzde 4 artması bekleniyor. Bu oranla güvenlik, diğer tüm altyapı yazılımlarını geride bırakıyor. Bu paralelde güvenlik servislerinin de diğer servis alanlarını geride bırakarak yüzde 3 artacağı öngörülüyor. Gartner uzmanlarına göre içinde bulunduğumuz küresel ekonomik koşullara bağlı olarak bütçelerin ve harcamaların çok dikkatli hazırlandığı bir dönemde, bu alana ayrılan payların artması; bilgi güvenliğinin ne derece önemli olduğunu bir kere daha gözler önüne seriyor.
Güvenlik tehditleri, teknolojinin gelişimine bağlı olarak artıyor. Bu tehditler artarken çeşitleniyor ve karmaşıklaşıyor. Sektör uzmanlarına göre saldırılar artık çok daha akıllı ve belirli bir hedefe odaklı gerçekleşiyor. Hackerlar eskiden daha çok isimlerini duyurmak amacıyla saldırıları gerçekleştirirken; günümüzde saldırıların ana hedefinin maddi kazanç olduğu görülüyor.
Araştırmaya göre yeni güvenlik tehditleri, uyum konuları, değişken ekonomik koşullar ve diğer faktörler bilgi güvenliği harcamalarını birebir etkiliyor. Diğer yandan güvenlik harcamaları geniş bir yelpazede çeşitleniyor. Bir şirketin harcamaları endüstri sınıfı, coğrafya, şirket kültüründeki farklılaşmalar, düzenlemeler gibi faktörlerden etkileniyor.

BT bütçeleri düşüyor güvenlik yatırımları artıyor
Araştırmaya göre 2010 yılında BT bütçelerinin düşeceği tahmin ediliyor. Katılımcıları BT harcamalarının 2010 yılında yüzde 1,63 oranında düşmesini bekliyor. Bunda güncel ekonomik koşulların etkisini büyük. Fakat buna karşın yazılım bütçeleri yüzde 1,53 oranında artacağı öngörülüyor. Bununla birlikte yeni yılda güvenlik yazılım bütçeleri yüzde 4 oranında yükselmesi beklentisi güvenliğin şirketler için önemini çok net şekilde ortaya koyuyor.
Gelecek dokuz aylık süreçte dünyada ekonomik koşulların hızlı düzelme sürecine girmesi halinde, büyüme odaklı organizasyonlar, güvenlik için ayırdıkları bütçeleri farklı alanlara aktarabilir ve belirli güvenlik harcamalarından vazgeçerek daha hızlı büyümek amacıyla riski göze alabilir.
Güvenlik yazılımlarında; bilgi güvenliği ve olay yönetimi, e-posta güvenliği, URL filtreleme ve müşteri tedariğine yönelik çözümlere yatırımların artışı söz konusu. Gartner’a göre ise güvenlik harcamaları eksik ya da yanlış değerlendiriliyor. Bu konunun BT operasyonlarında önemli bir payı söz konusu.
Servis harcamaları da artıyor
Güvenlik yazılımlarında ortaya çıkan yükseliş tablosu; güvenlik servisleri tarafında da görülüyor. 2010’da güvenlik servisleri harcamaları yüzde 2,74 büyüme oranıyla diğer servis alanlarını geride bırakacak. Bu yükselişi; yönetilir güvenlik servisleri, bulut bazlı e-posta ve web güvenlik çözümleri ve üçüncü parti uyumluluk bazlı danışmanlık gibi konularda yapılan yatırımlar sağlıyor. Gartner uzmanlarına göre güvenlik servisleri bütçelerinde beklenen büyümenin daha güçlü olacağı düşünülmeli. Çünkü diğer servislerle ilgili harcamaların çok düşük seviyelerde olması bekleniyor. Güvenlik servislerindeki eğilimlerin yanında BT dışkaynak kullanımı ve iş süreçleri   dışkaynak kullanımı gerilemeye başlayacak.
ETİKETLER : Sayı:754

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics