Dosya 23 EYLÜL 2012 / 17:05

Eğitim seviyesi arttıkça gelir de artıyor

Öncelikle Güney Kore’nin savaştan sonra gösterdiği gelişime dikkat çekerek konuşmasına başlayan Bum-Coo Cho, 1950’lerden 1970’lere uzanan dilimde hızla gelişerek 10 milyar dolarlık hacme ulaştığı bilgisini verdi. 2011’de ekonominin 957 milyar doları bulduğuna işaret eden Samsung Yöneticisi, sürdürülebilir kalkınmanın ipucunu katılımcılarla paylaştı.
Güney Kore’de gerçekleştirilen anketlerde ailelerin ekonomik beklentiler ya da din gibi konulardan önce çocuklarının eğitimine önem verdiğini görüldü. Bir aile kültürü olarak eğitimin ülkede desteklendiğini vurgulayan Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı, eğitimin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının Güney Kore’de yüzde 7,5 olduğunu aktardı. Hemen hatırlatalım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de kamunun eğitim harcamalarının gayrısafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 6,8 düzeyinde. Türkiye bu konuda OECD ülkelerinin ortalamasının oldukça üzerinde yer alarak ABD ve Güney Kore’nin ardında üçüncü sırada yer alıyor.
“Türkiye’nin eğitim vizyonunu çok beğeniyorum”
Güney Kore’de hem kamunun hem de aile kültürünün ne denli eğitime önem verdiğini vurgulayan Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı Bum-Coo Cho, öğrencilerin gün içerisinde önce devlet okuluna, ardından özel okula akşamın geç saatlerine kadar devam ettiklerini belirtti. Bum-Coo Cho, ülke olarak eğitime verdikleri oran doğrultusunda karşılığını doğrudan gelir açısından elde ettiklerinin bilgilerini verdi.
Bum-Coo Cho’nun verdiği bilgilere göre, Güney Kore eğitimdeki gelişmeyi sürdürebilmek için BT araçlarını kullanmaya karar verdi. Bu kararın ardından gerçekleştirilen uygulamalarda çocukların derse ilgisinin arttığı görülürken, öğretmen-öğrenci iletişiminde herhangi bir azalmaya raslanmadığı belirlendi.
Türkiye’de de Samsun’da pilot uygulamaya başladıklarını belirten Samsung Yöneticisi, Türkiye’nin eğitim yatırımlarını ve vizyonunu çok beğendiklerini, ilerleyen dönemde birlikte çalışmak istediklerini vurguladı.
Bulut bilişimle birlikte eğitimde konsolidasyona gidilebileceğini de belirten Samsung Yöneticisi, “Bunun yanında eğitimle ilgili bilgiler bulutta toplanarak işlenebilir ve daha verimli teknikler ortaya çıkabilir. Ayrıca bulut bilişim kullanılarak “kişiye özel eğitim” olanağı doğabilir” dedi.
ETİKETLER : Sayı:889