Dosya 04 ARALIK 2011 / 17:09

Elinizdeki değerin farkına varın!

En değerli sermayeler arasında yer alan bilgi ve dokümanların BT uygulamaları ile yönetimi bu haftaki dosya sayfalarımızda.

Günümüz iş dünyası için bilgi ve doküman, kurumun ortak hafızasını oluşturan en değerli sermayeler arasında yer alıyor. Rekabet koşullarına hızlı uyum sağlamak zorunda olan şirketler için yönetsel kararların doğru ve yerinde alınabilmesi, tam ve nitelikli bilgiye çok kısa bir sürede erişebilmeyi gerekli kılıyor. Bu noktada kilit rol üstlenen bilgi ve doküman yönetim sistemleri ise işletmenin tüm süreçlerini destekleyen dokümanlar, ses, resim ve video, hatta sosyal medya içeriği ile bütünleşik bir elektronik altyapı oluşturulmasını, paylaşılabilmesini, çoğaltılabilmesi ve her yerden yetki sınırlamaları ile birlikte erişilebilmesini sağlıyor. Tüm içeriğin yönetilmesini sağlayan, bilgileri güvenilir bir yapıda saklayan, bilgilere gerek duyulduğunda hızlı ve kolay erişimi olanaklı kılan bilgi ve doküman yönetim sistemleri aynı zamanda tanımlanmış iş akış süreçleri ile işlem sürecinin kısalmasını ve hızlanmasını da etkili oluyor. Kimilerine göre ise bilgi ve doküman yönetim sistemi kullanmamak, kurumların ellerindeki değerlerden yeterli seviyede yararlanamamalarına ve giderek belirsizliğe doğru itilerek “karanlıkta el yordamı” ile ilerlemelerine neden oluyor. Kurumlarda mevcut diğer sistemlerle bütünleştirmenin ve uçtan uca bütünsel yaklaşımlarla geliştirilmesinin önem kazandığı bu önemli aracın, önümüzdeki süreçte, yeni düzenlemeler ve artan bilinç ile kullanımının tabana doğru yaygınlaşacağı öngörülüyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:848