Dosya 09 NİSAN 2011 / 01:08

Enerji şirketleri BT’yi etkin kullanacak

Türkiye’de de enerji dağıtım şirketlerinin en öncelikli konusunun serbest pazarın getireceği tehdit ve değişimler içerisinde pozisyonların korunması ve büyümek olacak. Bu boyuttaki bir değişim sürecinde şirket birleşmeleri, satın almalar, şirketlerin hızla büyümesi veya hızla küçülmesi günlük olaylar haline gelecek. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, bu konuda; bilişim sistemleri stratejisinin geliştirilmesi, buna dayalı bilgi sistemleri uygulama planlarının ortaya konması ve bu planlar çerçevesinde yer alan projelerin bir bütünlük içinde, aralarındaki etkileşimler de gözetilerek bir proje yönetimi metodolojisi dahilinde hayata geçirilmesini öneriyor.
Siemens’in sektördeki referanslarından biri de İZSU. İzmir’de su dağıtımını gerçekleştiren kurum bünyesinde 5 ay kurulum 55 ay işletim olmak üzere toplam 60 ay sürecek olan proje hayata geçti. Siemens iş süreç ve teknoloji uzmanları, yönetim bilgi sistemi ile kurumun yerine getirdiği hizmetlere ilişkin bilişim faaliyetlerini tamamen web tabanlı yazılımlar ve ilişkisel veritabanı kullanılarak gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu kapsamda abone bilgi yönetimi, bakım ve arıza yönetimi, personel yönetimi, su kalite kontrol yönetimi,  endüstriyel kontrol yönetimi, iştirak payları yönetimi, evrak kayıt ve takibi, ihale takibi, emlak kamulaştırma takibi ve yönetim bilgilendirme sistemi gibi dağıtım hizmetleri için önemli olan uygulamaları sunuyor. İZSU Bilgi İşlem Merkezi’ndeki veritabanının ve kritik uygulamaların yedekleri için İZSU Afet Merkezi’nin de kurulmasını sağlayan Siemens iş süreç ve teknoloji uzmanları, gerekli durumlarda işlemlerin bu merkezden yürütülmesine olanak tanıyor.

Karmaşık gereksinimler için enerji optimizasyonu projesi
EUREKA etiketli bir ITEA2 projesi olarak konumlanan IMPONET ile enerji yönetiminde karmaşık ve ileri düzeydeki gereksinimleri karşılayabilecek bir bilgi sistemi oluşturulması hedefleniyor. IMPONET projesi ile güç kalitesi
izleme, uzaktan kontrol ve akıllı ölçüm platformlarının tasarımı gerçekleştiriliyor. Böylece gelecekte yapılacak yeni enerji yatırımlarının maliyetinin en aza indirilmesine yardımcı olunuyor. Ayrıca son tüketicinin kısa ve orta dönem elektrik talepleri doğru bir şekilde tahmin edilip, gerekli elektrik enerjisi temini için uygun bir planlama yapılabiliyor. En önemlisi de kaçak elektrik enerjisi kullanımı ile etkin bir şekilde mücadele edilebiliyor.

Enerjide talep tahminleme çözümüne ilgi arttı

SAS’ın iş analitiği alanındaki tecrübesini aktardığı kilit sektörlerden biri de enerji. “Mevzuatta son dönemlerde olan değişikliklerle birlikte enerji sektöründe gerçekleştirdiğimiz talep tahmini çalışmalarına ve dolayısıyla talep tahminleme çözümüne ilgi arttı” diyen SAS Enerji Sektöründen Sorumlu Müşteri Yöneticisi Kürşat Tekinbaş, gelecekte oluşması beklenen enerji talebinin tahmininin yapılmasıyla kurumların kendileri için gerekli yatırımı önceden belirleyebildiğini söyledi. Tekinbaş, “Böylelikle, enerji üretim ve dağıtım tahmininin aylık, yıllık veya daha uzun vadelerde gerçekleştirilmesi, fazla enerji üretimi veya satın alımını önleyebileceği gibi, talebi karşılayamama durumunu da en aza indirgeyerek müşteri memnuniyetinin korunmasını sağlıyor. Kurumlar, gelecekteki talebi öngörmek üzere geçmiş tecrübeleri analiz ederek, mevsimsellik, demografik özellikler ve daha birçok unsurun etkisini görebilme, böylelikle doğruluk oranı çok daha yüksek öngörülere sahip olabilme imkanını yakalıyorlar” dedi.

Akıllı şebekelere ulaşmak için doğru bir yol haritası

Oracle, enerji sektöründeki şirketlerin ihtiyaç duyabilecekleri uçtan uca yazılım, donanım ve hizmetlere tek bir kaynaktan erişebilmelerinin sağlanmasını hedefliyor. Türkiye’de özelleştirilmelerin sektöre ciddi ivme kazandırdığını kaydeden Oracle Teknoloji Satış Yöneticisi Ersoy Bayraktar, “Bu önümüzdeki dönemde enerji kurumlarının bilişim çözümlerine çok daha fazla ihtiyaç duyacakları anlamına da geliyor. Artık faturalamanın çok ötesinde; otomasyondan bütünleştirmeye ve en önemlisi yasal zorunlulukların getireceği altyapı yatırımlarına kurumlar öncelik vermek durumunda kalacaklar. Şirketler sektörü özelleştirmenin getirdiği ihtiyaçlar sebebiyle yoğun çalışma içinde. Bu konuda Oracle Türkiye’de kurumlara altyapı danışmanlığı ve gelecekteki akıllı şebekelere ulaşma yolunda doğru bir yol haritası sunmakta. Özellikle operasyonel etkinlik ve şebekede maliyet azaltıcı çalışmalar son dönemdeki en sıcak konular” dedi.

Enerji şebekeleri uçtan uca kontrol edilmeli

İçinde bulunduğumuz çağda enerji yaşamımızdaki en kritik unsurlardan birisi haline geldi. Kullandığımız makineler, taşıtlar, araçlar vs. her biri için farklı enerji tiplerine ihtiyaç var.
Enerjinin efektif kullanımı ve tasarrufu son zamanlarda en çok gündemde olan konulardan birisi, azalan kaynaklar insanoğlunu tedbirli olmaya çağırıyor.  Enerjinin efektif kullanımı için önemli adımlardan birinin, mevcut enerji şebekelerinin uçtan uca kontrolü olduğunu kaydeden Alcatel Lucent D. Barış Oltu Stratejik Endüstriler Satış Müdürü şu bilgileri verdi:
“Alcatel - Lucent olarak, enerji hatlarının uzak noktalardaki trafo merkezlerinden gelen veriler ışığında yönetilmesinden, enerji kaçaklarının önlenmesine, enerji dağıtım şirketlerinin kurumsal verimliliğinden müşteri memnuniyetlerine kadar her alanda çözümler sunuyoruz.
Enerji üretimi ve iletiminde kontrol sistemleri bir süredir kullanılıyor. Ancak,  ‘kullanıcı’ uç noktasından çift yönlü haberleşme sağlayan kontrol ve yönetim sistemlerinin kurulumu ülkemizde çok eskiye  dayanmıyor.  Bu değişime ayak uyduran elektrik dağıtım şirketleri hem kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunuyorlar hem de kayıp kaçak alanındaki giderlerini kontrol etme olanağı buluyorlar. Böylece şirket hem mali alanda kazançlı çıkıyor hem de tasarruflu bir yaşam kültürünün yerleşmesine katkıda bulunuyor.
Alcatel -Lucent Teletaş olarak yüzde 100 Türk mühendislerle, Türkiye şartları için özel olarak geliştirdiğimiz otomatik sayaç okuma ve kontrol (OSOS) sistemleri ile Türkiye’nin en büyük iki elektrik dağıtım bölgesinde projelere başladık. Sayaçların uzaktan takip ve kontrol edilmesini sağlayan bu sistem Türkiye’deki yapı için özel olarak geliştirildi ve enerji dağıtım alanında önemli bir yenilik olarak yer alıyor. Alcatel -Lucent Teletaş olarak kurulduğumuz günden beri yaptığımız projelerle abone yönetiminde eşsiz bir tecrübeye sahip olduk ve bu tecrübeyi telekomdan sonra enerji sektörüne de aktarabilmenin, şirketlere verimlilik, ülkemize ise kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi alanında katma değer sağlıyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:816

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics