Dosya 09 NİSAN 2011 / 00:59

Enerji şirketleri perakende, telekom şirketleri ve teknoloji sağlayıcılarla rekabet edecek

Günümüzde enerji şirketlerini bekleyen birçok zorluktan belki de en önemlileri ve acil olanları artan enerji talebine bağlı olarak altyapı yatırımlarının yapılması ve iyileştirilmesi ve karbon emisyonlarını azaltmak için fosil yakıtlar haricinde çözümlere gidilmesi olarak görünüyor.
Ernst&Young Danışmanlık Hizmetleri Enerji Sektörü Lideri Bülent Ozan, bu zorlukların üstesinden gelebilmek için enerji endüstrisi yeni akıllı teknolojilerin uygulanmasına ağırlık verdiğini söylüyor. 2015 yılına kadar enerji şirketlerinin akıllı bir enerji sistemi oluşturabilmek için sayaçlar, iletim hatları ve iletişim için dünya genelinde 200 milyar dolar harcayacağı öngörülüyor. Ozan’a göre, bu inanılmaz büyüklükte bir programa işaret etmekte. Ancak teknik iyileştirme hikayenin sadece başlangıcını oluşturuyor. Akıllı sistemlerin kombinasyonu, bilişim teknolojilerinin daha iyi kullanımı ve müşterilerin aktif katılımı; enerji değer zincirinde üretimden, iletime ve perakende satışlara kadar faaliyet gösteren tüm oyuncuların iş yapış şekillerine büyük etki edecek. Bu durum, enerji sektöründe kimlerin faaliyet gösterdiği ve nasıl kar ettikleri temel gerçeklerini değiştirebilecek. Enerji şirketleri kendilerini; perakende şirketleri, telekom şirketleri, teknoloji sağlayıcıları ve potansiyel olarak çok sayıda girişimci şirketle rekabet ederken bulabilecekler. Akıllı teknoloji devrimi piyasaların hiç hayal edemeyeceğimiz bir şekilde değişmesine sebep olabilecek. Enerji şirketleri büyük mühendislik projeleri uygulamadaki kabiliyetleriyle bilinirler. Akıllı şebekelerin geliştirilmesi endüstrinin bir kez daha müthiş bir şekilde etkin olmasını gerektirecek. Ancak bu sefer mühendislik kabiliyetinden fazlasına ihtiyaç duyulmakta. Önceki büyük operasyonların hedefi, değişim göstermeyen müşteri davranışlarının ve güvenilir enerji tedarikinin devam ettirilmesiydi. Bu kez mühendislik uygulaması enerjiyi kullanma yöntemimizde bir devrim yaratacak akıllı şebekelerin oluşturulmasına yönelik çok geniş bir çalışmanın ilk aşamasını oluşturacak.

Üretimden tüketime kadar zeki süreçler
Yeni akıllı altyapı üretimden tüketime kadar zeki olacak. Akıllı altyapı, enerji emre-amadeliğinin yüksek olduğu zamanlarda enerji kullanımını teşvik edecek ve tersi durumlarda tüketiminin tercih edilmemesini sağlayacak şekilde fiyatlandırmayı ayarlayacak. Yeni şebeke müşterilerin enerjiyi nasıl kullandıklarına ilişkin olarak detaylı verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayacak ve insanların tüketimlerini azaltmalarına yönelik olarak bakış açıları sunacak. Bütün bu durum enerji şirketlerinin bugünün basit enerji üretim ve tüketim sektöründe yeri olmayan yeni kabiliyetler geliştirmesini gerektirecek. En önemlisi de müşterilerin yeni, değişken ve acımasız derecede rekabetçi olan yeni piyasalarda hedeflenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi için yeni tecrübeler gerekecek. Sektör gereksinimlerinin bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını belirlemesinden ziyade, bilgi teknolojilerinin sektörü değiştirmesi fikri enerji şirketleri tarafından olumlu bir şekilde karşılanmamakta. Bu durum bir müddet değişmeyecek gibi görünüyor. Bilişim teknolojileri cephesinden yazılım şirketleri ve sayaç üreticileri akıllı şebekelere en çok yatırımı yapmaktalar.
Yazılım şirketleri veri analitiği, gelişmiş bir yazılım ve davranış bilimini bir araya getirerek insanların enerji tasarrufuna gitmelerini sağlamakta. Enerji devleriyle işbirliğine giderek enerji tasarrufu programları geliştiren yazılım şirketleri bulunuyor. Sayaçlardan detaylı veriler alınarak, demografik veriler ile birleştirilmekte ve gelişmiş müşteri profilleri ile filtrelenmekte. Hazırlanan aylık raporlar daha sonra müşterilere gönderiliyor. Raporlar, müşterilerin enerji tüketimlerinin komşularıyla karşılaştırılmasını ve enerji tasarrufu yapabilmeleri için öneriler içeriyor. Bu raporları tamamlayacak şekilde gerçek zamanlı enerji portalları, müşteri hizmetleri portalları ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar ile ev için göstergelere bilgileri gönderebilme hizmetleri de sağlanıyor. Akıllı sayaçların uygulamaları arttıkça enerji kullanımı üzerine veriler daha detaylı hale getiriliyor. Bu bakış açıları tüketimi azaltmanın yanı sıra, enerji şirketlerinin puant zamanlardaki talebi düşürebilmelerine yardımcı olacak şekilde değişken fiyatlama yapabilmelerini sağlıyor. ABD’de yürütülen çalışmalarda, akıllı sayaçları kullanan müşterilerin dörtte birinin 18 aylık bir süre sonunda evlerindeki enerji göstergelerine dikkat etmeye başladıkları görülmüş. Sayaç üreticilerinin işleri düzenleyici kurumların akıllı sayaçları zorunlu kılmaları ile şekillenmekte gibi görünüyor. Onlar için yeni olan şey ise beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üreticileri ile yeni tasarımların geliştirilmesi konusunda yaptıkları işbirlikleri.

Avrupa’da 2020 enerji hedefleri için en önemli yapıtaşı
Akıllı sayacın ne olduğuna ilişkin uluslararası kabul görmüş standart bir tanımı ya da akıllı sayaçların dinamik fiyatlandırma veya iletişim anlamında neler yapabileceklerine ilişkin tek bir fikir bulunmuyor. Avrupa’nın ABD’ye oranla sayaçlar ve elektrikli aletler için iletişim standartlarını tespit etmek yolunda geride kaldığını söyleyebiliriz. Yine de Avrupa Birliği 2020 için konulan enerji hedeflerine ulaşılması için akıllı şebekeler en önemli yapıtaşı olarak görünüyor. Bu doğrultuda AB, 2022 yılı itibariyle bütün üye ülkelerde akıllı sayaçların uygulanmasını zorunlu hale getiriyor. Bu konuda İskandinav ülkeleri çok ilerleme kaydetti.  İtalya lider konumunda. Aralarında İngiltere ve İspanya’nın da bulunduğu bazı ülkeler de gereksinimlerin karşılanmasına ilişkin olarak kararlılıklarını ortaya koymakta. Bununla birlikte AB’nin zorunluluk maddesinin ülkelere belli koşullar doğrultusunda akıllı sayaçları uygulamama seçeneğini de vermesi bazı ülkelerin bu yolu seçenekleri gerçeğini gözler önüne seriyor. Ülkelerin fon desteklerinin olmaması enerji şirketlerini yüksek maliyetlerin karşılanması konusunda endişelendiriyor.

Dünyadan Akıllı Şebeke Deneyimleri

Japonya: Tokyo Elektrik Enerji Şirketi 2013’de bütün müşterilerine akıllı sayaçların uygulanması öncesinde 90 bin abone için 27 milyon sayacın 10 yıllık bir süre zarfında değiştirilmesini içeren bir akıllı teknoloji pilot programı uygulamaya başlamakta.
Güney Kore: Dünyanın en büyük akıllı şebekesi Güney Kore’nin Jeju Adası’nda inşa ediliyor.  Bu proje 2030 yılında tüm ülke için gerçekleştirilecek 23.7 milyar dolar tutarında olması planlanan akıllı şebeke projesi için bir pilot çalışması olacak ve 10 milyar dolar tutarında bir tasarruf beklemekte.
Avustralya: Avustralya Hükümeti’nin 91 milyon dolar tutarındaki akıllı şebeke, akıllı şehir projesini kazanmak için konsorsiyumlar rekabet ediyor. Ülkenin ilk ticari ölçekli akıllı şebekesinin kurulumu projesi; enerji şirketleri, bilgi ve iletişim şirketleri ve teknoloji üreticilerinin ilgisini çekiyor.
İngiltere: Enerji ve İklim Değişimi Komitesi hükümetin akıllı şebekelere yatırımlarını kuvvetlendirmesini istiyor. İngiltere Hükümeti 2012 ile 2030 yılları arasında bütün hane halkına akıllı sayaçların kurulumunu öngörüyor.
Avusturya: Avusturya 7 ila 10 sene arasında akıllı ölçüm sistemlerini yürürlüğe koymayı hedefliyor. Avusturya düzenleyici kurumu uygulamanın 1.35 milyar dolar tutarında olacağını ve mevcut durumdaki şebeke kullanım ücretlerinin kullanılarak finanse edilebileceğini öngörmekte.
İtalya: İtalyan enerji şirketi Enel Avrupa’nın standardını ve belirleyecek şekilde enerji hatları üzerinden iletişimi (Powerline communication-PLC) de Avrupa çapında bir standart haline getirecek şekilde 30 milyon akıllı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi.
ABD: ABD akıllı sayaçlardan ziyade, akıllı şebeke yatırımlarına odaklanmaktadır. Yaklaşık olarak 100 farklı akıllı şebeke projesinin devletten 4 milyar dolar tutarında bir fon alması söz konusudur.
ETİKETLER : Sayı:816

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics