Dosya 10 OCAK 2010 / 23:00

Enerji tasarrufu kapsamlı olarak ele alınmalı

Son zamanlarda BT ve telekom alanında faaliyet gösteren şirketler, enerji tasarrufu ve çevreye saygılı çalışma biçimleri geliştirme konusunda önemli mesafeler kat ettiler. Hatta bu konuda parmakla gösterilecek ölçüde başarılı uygulamalara rastlamak da mümkün. Fakat Gartner’in araştırması gösteriyor ki, son derece başarılı uygulama örneklerine rağmen, çoğu şirket enerji tasarrufu politikalarını halen şirketin geneline yayabilmekten uzak. Üstelik çoğunun kafası karbon emisyonunu azaltacak ve enerji tasarrufunu bir sosyal sorumluluk olarak kabul ettirecek şirket içi politikaları düzenleme konusunda bir hayli kabarık.
Gartner’in bu duruma dair tespitleri ve yapılması gerekenlere yönelik tavsiyeleri şöyle sıralanıyor:
. Enerji tasarrufu, baskı ve basılı belge dağıtımı, BT teknolojilerinin kullanımı ve seyahat, şirketlerde çevreye daha saygılı iş modelleri geliştirmek açısından en fazla odaklanılan dört konuyu simgeliyor.
. Bazı BT servisleri ve telekom organizasyonları çevreci BT kullanımı ve karbon salımının azaltılması konusunda temel bir görüşü benimsiyorlar. Fakat bunu şirket genelinde uygulanacak, iyi tasarlanmış bir politika haline getiremiyorlar.
. Karbon salımını azaltmanın haricinde maliyet tasarrufu, operasyonel süreçlerin azaltılması ve şirketin marka algısının güçlendirilmesi, çevreci teknolojilere yönelimde en büyük motivasyonları oluşturuyor.
. Çoğu BT servisi ve telekom organizasyonu karbon raporlama ve yönetim stratejisine sahip değil. Dahası, bunu önümüzdeki 18 ayın öncelikleri arasında da görmüyorlar.
. Şirketlerin çevreye dair çözümlerinde endüstriye özgü yaklaşımları göz önünde tutarken, farklı endüstrilere dair çözümlerin ortak avantajlarını gözardı etmemesi gerekiyor.
. BT servis sağlayıcıları bu noktada alacakları sertifikasyonlarla ve test laboratuvarlarıyla karbon emisyonlarını, ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsünü ölçerek birer mükemmellik merkezine dönüşme fırsatını kullanabilirler.
. Şirketlerin de kendilerine uygun ölçüm metodlarını ve standartları ortaya koyarak bu konuda gösterdikleri performansı yakından izlemeleri yararlı olacaktır.
ETİKETLER : Sayı:753

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics