Dosya 15 TEMMUZ 2012 / 17:19

Enerji yönetiminin yolu KGK’lar’dan geçiyor

İş sürekliliği ve verimlilik açısından günümüzde kurumlar herhangi bir enerji kaybıyla karşılaşmamalılar. Enerji yönetimi konusundaki uzmanların verdiği bilgilere göre kurumların düzenli ve etkili bir enerji yönetimi politikaları olması bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle bilişim alanında kaybedilen zaman, şirketlerin karşısına büyük maddi yükler çıkartmaktadır. Enerji sorunları, veri kayıplarının dışında ciddi maddi kayba neden olmaktadır. Uluslararası araştırma şirketlerinin yayınlamış oldukları raporlar, enerji kalitesi problemlerinden kaynaklanan yıllık maddi kaybın milyon dolarlar mertebesinde olduğunu göstermektedir.
Kurum ve şirketler bu konudaki çalışmaları gerçekleştirirken öncelikli olarak talep gücünü belirlemeli sonrasında kritik ve yarı kritik olarak yük tanımlamalarını yapmalıdır. Kullanılan enerjinin kalitesi ile ilgili ölçümlemeler, konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalı, eğer gerekliyse enerji düzenleme çalışmaları başlatılmalıdır. Gerek enerjinin verimli kullanılması gerekse hassas yüklerin korunabilmesi için bu çalışmalar önem arz etmektedir.
Kurumlar enerji yönetiminde maliyet ve çevre açısından yarar sağlayacak bir enerji yönetimi sistemini tercih etmelidirler. Enerji yönetiminin etkili bir şekilde uygulandığı kurumlarda işletim maliyetlerinin azaldığı gibi karbon salımı da düşük seviyelere inmektedir.
Kesintisiz güç kaynaklarını enerji yönetimi etkili bir hale getirmek için önemli bir araçtır. Sadece kesintisiz enerji alınmasını sağlamak kalmaz; bu sayede kurumların düzenli enerji üretmesini sağlarlar. Ayrıca, enerji tasarrufu açısından da avantajlar sağlamaktadırlar.
Bugün her zamankinden de fazla olarak, iş çevreleri, ekipmanın güvenilirliğinden taviz vermeden esnek ve uyumlu güç kalitesi ve güç yönetimi çözümleri talep ediyorlar.
Kuruluşlardaki tüm elektronik cihazlar sürekli ve temiz güç gereksinimine duyarlar. Aksi takdirde işinizi sürekli olarak veri kaybı, ekipman hasarı ve planlanmamış arıza süreleri yönünden risk altında tutar. Genel olarak tüm kuruluşlarda bu gereklilik bir ya da daha fazla KGK cihazları vasıtasıyla sağlanıyor. Temiz güç desteği sağlamasının dışında, veri merkezi yöneticileri kesintisiz güç kaynaklarının enerji verimliliğine her zamankinden daha dikkatli bakarak enerji tüketimi ve soğutma masraflarını azaltmaya çalışıyorlar.
Üreticiler güç koruma sistemi verimliliğini çarpıcı bir şekilde geliştirdiler, maliyetleri düşürüp çevresel etkileri azaltarak iş hayatına güç veriyorlar. Daha verimli bir güç dağıtımıyla sadece kamu hizmet giderlerini ve toplam işletme giderlerini düşürmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda yedek güç ve soğutma sistemleriyle daha fazlasını elde ediyorsunuz. Daha az karbon ayak iziyle yüksek verimliliğe sahip KGK’lar işletmenizin sürdürülebilirlik girişimlerini de ileriye taşıyor.
Enerji maliyetlerinin yüksek olması, hemen hemen her alanda tasarruf tedbirlerini zorunlu olarak gündeme getirmiştir. Enerji sektöründe ürün ve hizmet kalitesini düşürmeden enerjiyi daha etkin kullanmak için üretici şirketler tarafında farklı çözümler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. İşletmeler ve kurumlarda tasarruflu aydınlatmaların, A sınıfı enerji harcayan elektronik cihazların kullanılması enerji maliyetlerini en aza indirmek için kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Bu saydığımız sistemlerin arızalanmaması ve kesintisiz hizmet sunmak için işletmeler kesintisiz güç kaynakları kullanmaktadır.
Türkiye gelişen ve gelişmekte olan bir ülke. Tünel, hastane, havaalanı, üniversite, AVM, otel, fabrikalar farklı alanlarda birçok yeni yatırım yapılmaktadır ve bu yatırımlar kaliteli ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Yinede ülkemizde kesintisiz güç kaynağına olan talebin az olduğu düşünülmekte. Birçok alanda KGK kullanımı yok ve KGK’ler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan ya da daha önce duymamış kullanıcılar bulunmakta.
Türkiye KGK pazarı sürekli büyüyen ve gelişen bir pazar olması nedeniyle dünya çapındaki şirketler için bir cazibe merkezi haline geliyor. Özellikle son yıllarda gerçekleşen şirket evlilikleri nedeniyle rekabet daha çok büyük oyuncular arasında geçiyor.

Han_CetinerTemiz ve kaliteli enerjinin yolu KGK’dan geçiyor

Kesintisiz güç kaynaklarının yalnızca elektrik kesintisini önleyen bir cihaz olmadığının altını çizen İnform Elektronik Pazarlama Müdür Yardımcısı Kubilay Han Çetiner, kesintisiz güç kaynaklarının sunduğu faydalar konusunda şu bilgileri verdi:
“KGK’lar aynı zamanda şebekede meydana gelen her türlü bozulmayı yükten izole ederek temiz ve kaliteli enerji elde edilmesini sağlar. Kesintisiz güç kaynaklarında haberleşme opsiyonlarının gelişmesi sayesinde artık sistemler uzaktan izlenebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir hale gelmiştir. Bina otomasyon sistemleri ile haberleşme sağlayacak olan MODBUS protokolü sayesinde her türlü bilgi alışverişi yapılabilmekte, enerji verimliliği açısından da sisteme müdahale edilebilmektedir.”

Seyhan_MemisEnerji sorunlarını yük tarafı tolere edemez

Şebekede meydana gelebilecek herhangi bir enerji problemini yük tarafı tolere edemez. Bu da onların kesintisiz güç kaynakları üzerinden beslenmelerini zorunlu kılar. Esis Power KGK Satış Müdürü Seyhan Memiş’in verdiği bilgilere göre bu tür cihaz ve sistemlerin bağlandığı besleme kaynaklarında, arıza veya bakım onarım amacıyla gerçekleşecek olan zorunlu bir kesinti olması durumunda yeteri kadar kısa sürede devreye girebilecek yedek bir güç kaynağına ihtiyaç duyulur. Yükün besleme özellikleri ve ne kadar süre enerji kesintisine izin verebileceği gibi etkenler göz önünde tutularak yedek bir besleme kaynağı seçilmelidir. Doğru gerilimle beslenen bir yük için genellikle uygun gerilimli bir akü bataryası yeterli olmaktadır. Buna karşın uygulamada karşılaşılan yüklerin büyük bir bölümü alternatif gerilimle çalışmaktadır. İşte, kesintisiz güç kaynakları bu yüklerin beslenmesi için kullanılmaktadır.

Kurumlar kendilerini daha güvende hissediyor

Kesintisiz güç kaynakları bilindiği gibi, kritik ve hassas yükleri şehir şebekesinin olumsuz durumlarından koruyarak temiz ve yedekleme süresi boyunca kesintisiz bir enerjiyle besleyen sistemlerdir. Yarı iletken ve mikroişlemci teknolojisindeki gelişmeler, elektrik-elektronik cihazların yaygın kullanım alanı bulması, iletişimin sürekliliği şebeke güç problemlerini de beraberinde getirdi. Enel Proje Mühendisi Ali Özdemir’in verdiği bilgilere göre işte bu noktada kesintisiz güç kaynaklarının üstlendiği sorumluluk günümüz koşullarında daha da belirgin hale geldi. Geçmişte lüks bir cihaz olarak görülen kesintisiz güç kaynakları, günümüzde sistemlerin ürün ve hizmet kalitesini yitirmeden kendilerini daha güvende hissetmeleri için ihtiyaç duydukları cihaz haline gelmiştir.
ETİKETLER : Sayı:880

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics