Dosya 14 MART 2010 / 18:00

ERP pazarı için kilit kavram: Bütünleşme

Elsys Genel Müdürü Savaş Komban, ERP’nin kullanım alanının gelişmesi yönünde bir eğilim gözlemlediklerini söyledi. Teknoloji yatırımı boyutundaki ERP çalışmalarının operasyonel iş yükünü hafifletmek amacıyla kullanıldığını anımsatan Komban, bugünün eğiliminin ise ERP’nin sunduğu olanaklardan çok daha fazla yararlanarak kurum vizyonunu bütünüyle destekleyebilecek ERP sistemlerinin benimsenmesi yönünde olduğunu belirtti.
Abasturk Proje Yöneticisi Serhan Özalp, 2010’un ikinci yarısında tablonun daha iyi olacağı, 2011’den itibaren de kurumsal yazılım pazarının eski büyüme hızlarına ulaşacağı görüşünde. Özalp, “Krizin etkilerinin daha az hissedilmesinin yanı sıra büyük küçük tüm yazılım şirketlerinin KOBİ pazarına yönelik daha düşük yatırım maliyetlerine sahip çözümler sunmaları 2010’dan itibaren kurumsal yazılım pazarının genişlemesinde önemli rol oynayacak” dedi.
Arete Genel Müdürü Bahadır Balibaşa, günümüzde ERP’den beklentilerin işletmelerin kendi iç süreçlerinin verimli ve etkin yönetilebilmesi ile sınırlı kalmadığını, özellikle müşterileri ve iş ilişkisi içinde olduğu tüm kanallarla tek bir sistem üzerinden çalışabilmeyi gerektirdiğini anlattı. Balibaşa’ya göre, ERP anlayışı yerini Kurumsal Kaynak Yönetimi uygulamalarına bırakmakta. Bu çerçevede Tedarikçi Ağı İşbirliği (SNC), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) gibi bütünleşme gerektiren çözümler; iş zekâsı uygulamaları önemini artırıyor.
Bimsa SAP Danışmanlık ve Destek Merkezi Birim Yöneticisi Bahar Acar Şenyıldız, ERP pazarının hızla büyüdüğü ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye ERP pazarında en önemli segment haline geldiğini dile getirdi. Şenyıldız, “Büyük ölçekli şirketlerin önemli bir çoğunluğu ERP uygulamalarını hayata geçirdiler. Bununla beraber son yıllarda dünya ölçek bağımsız bir rekabetle yüzleşiyor. İşletmeler hizmet, servis, ürün ve kalite düzeyi açısından rekabetçi koşulları sağlayabildiği takdirde geriye belirleyici olan fiyat kriteri kalıyor. ERP uygulamalarının gelişim ve değişimi açısından ise gelecekte yazılımları şekillendirecek faktörlerden öne çıkanları hızlı uygulanabilirlik, açık kaynak kodu, yeni nesil web altyapılarını destekleme, farklı teknolojilerle kolay bütünleşme, kolay sürüm güncelleme olanakları ve özellikle KOBİ’lerde SaaS yaklaşımı olacak” şeklinde konuştu.
Mapics Genel Müdürü Kazım Ülker’e göre, temel ERP uygulamaları olgunluk düzeyine ulaştı, ancak dış dünyayla bağlantı ve dış sistemlere bütünleşme üzerinde hala önemli çalışmalar yapılmakta.  Pazardaki uygulamalar mimarilerini 3. parti uygulamalarına kolay bütünleşme için SOA kavramına uygun hale getiriyorlar. Tüm bu çalışmaların hedefi kullanıcıların kişisel verimliliğini artırmaya yönelik. ERP uygulamaları e-posta, internet tarayıcılar ve iş akışı uygulamaları ile bütünleşik hale getiriliyor. Diğer yandan B2B işlemlerini internete taşıma çalışmaları  devam ediyor.
ERP pazarını Türkiye açısından hareketli olduğuna ve pazarın doygunluğa ulaşmadığına değinen MBIS Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet Emrali, Türkiye’de önümüzdeki 5 yıl boyunca ERP pazarının ve ERP projelerine bağlı olarak sağlanan servis ve donanım pazarlarının büyüyeceğini öngörüyor. Emrali, “ERP pazarında tercih edilme kriteri olarak, artık kalite ön plana çıkıyor. Değişik sektörlerde çok farklı yazılımları kullanan çok sayıda şirket var” diyor.

ERP pazari1ERP ile şirketinizde fırsat yaratın

UyumSoft Genel Müdürü Mehmet Önder, büyüyen ve ciroları artan işletmelerin süreci iyi yönetemezlerse ciddi sıkıntılar yaşayabileceğine dikkat çekerken, hızlı büyüme döneminde insan kaynakları, finansman, üretim yönetimi veya pazarlama süreçlerinde birçok sıkıntının da oluşacağını anlattı. Önder, şunları söyledi: “Çoğu zaman belli bir büyüklüğe ulaşan işletmeler; rekabet etmede, strateji belirlemede, karar almada istenilen esnekliği veya dinamikliği gösteremeyebilir. Tüm süreçlerin iyi yönetilmesi için, ERP yatırımı, bilgi teknolojileri yatırımının en önemli bölümü. ERP ile işletme içerisinde; insan kaynakları, satın alma, lojistik, üretim, tedarik zinciri, müşteri ilişkileri gibi tüm süreçler birbirine bütünleşik olarak elektronik ortam üzerinden yönetilmekte. Böylece şirket sahipleri ve yöneticiler; tüm iş süreçlerini çevrimiçi görüp yönetecekleri için doğru ve etkin kararlar alabilecek. ERP’nin bir üst basamağı ise iş zekâsı. ERP ve paralelindeki iş zekâsı ile işletmede, aynı anda 10 iş yerine 100 veya 200 iş sürecini yönetmek mümkün. Şirketlerin tüm karar alma süreçlerinde ERP yol haritasını oluşturmakta. İşletmelerin vizyoner olarak, önlerine çıkması mümkün olacak fırsatlar konusunda çalışmalarını yapmaları lazım. ERP, bu noktada yol haritası olacaktır.”

ERP pazari4“Yeni nesil ERP’ler şirketin tüm süreçlerini bütünleştiriyor”

Datamarket Kurucu Ortağı Vildan Özdemir, artık web tabanlı yeni nesil ERP’lerin şirketin tüm süreçlerini bütünleştirdiği gibi, şirketi dış dünya ile de bütünleştirdiğini, şirketlerin iş süreçlerini tedarikçileri ve müşterileriyle paylaştıklarını söyledi. Özdemir, “ERP’ler veri toplama kaynaklarıyla beslenebiliyor, el terminalleri, cep telefonları, elektronik cihazlar ERP’lere erişiyor, veri gönderiyor, veri alıyor” derken dünyada ERP pazarının daha çok gelişmekte olan ülkelerde büyüdüğünü, Türkiye’nin de bu kategoride olduğunu belirtti. Özdemir, “Özellikle ERP’lere en çok ihtiyacı olan KOBİ’ler maalesef ERP yatırımlarını ertelemekte. Genelde ekonomik kriz ve durgunluklarda, ERP yatırımları kriz sonrasına ertelenmekte, ancak bu küresel krizde ERP sahibi şirketler önlerini görebilecek, maliyetlerini, stoklarını kontrol edebilecek, finansal durumlarını izleyebilecek, risklerini minimize edebilecek” dedi.

ERP pazari3“Bu yıl ERP yazılım gelirlerinde artış öngörülüyor”

Logo CEO’su Ali Güven 2010 için ERP yazılım gelirlerinde bir artış öngörüldüğünü açıklarken, şunları söyledi: “3. nesil teknolojilerin hayatımızı girmesiyle davranış modellerimiz ve çalışma yöntemlerimiz de değişiyor. Şirketlerin iş yapış şekilleri değiştikçe ERP yazılımlarında da farklı iş modellerine gidilmeye başlandı. Yazılım sektöründeki en önemli kalemlerden biri olan ERP yazılımları ağırlığını korudu. Özellikle önümüzdeki yıllarda SaaS modelinin çok yaygın olarak uygulanmaya başlandığını göreceğiz. Gartner’ın araştırmalarında göre 5 yıl içerisinde SaaS kullanım oranlarının klasik ERP yazılımlarının önüne geçeceği öngörülüyor.  Bunun dışında şirketler için toplam verimlilik sağlayan tümleşik ERP çözümleri de önümüzdeki dönemde tercih edilmeye devam edecek. ERP çözümleri yanında, ERP ile tam bütünleşik sektörel çözümler, mobil yazılımlar, veritabanı ve güvenlik yazılımları da önemini korumaya devam edecek.”

ERP pazari2“Üç eğilim mobille bütünleşme, CRM işlevleri ve iş zekâsı uygulamaları”

Nexum Boğaziçi Microsoft Dynamics NAV Takım Lideri Daryo Bahar, ERP’de son zamanlarda üç alanda eğilim gözlendiğini, bunların mobil uygulamalarla bütünleşme, CRM işlevleri ve iş zekası uygulamaları olduğunu söyledi.  Bahar, şunları söyledi: “Daha etkili çalışmanın yollarından biri, hizmeti müşterinin ayağına götürmek. Bunu yapmanın en etkili yolu ise ERP sisteminin mobil uygulamalarla bütünleşmesi. Hem ürün tasarımında, hem hizmetlerin sunumunda hem de hazır ürünlerin müşteriye sunulmasında müşteriyi tanımanın önemi giderek artıyor. Şirketin müşterileri ile ilişkilerini kesintisiz sürdürebilmesi de çok önemli. Tüm bunları başarmanın en etkili yolu da ERP sistemine bütünleşik CRM uygulamalarınn kullanılması. KOBİ kesiminde ciddi bir pazar potansiyeli var. KOBİ’lere özellikle mobil çözümleri, CRM işlevlerini ve iş zekâsı uygulamalarını en rekabetçi fiyatlarla sunabilen ERP üreticileri pazar paylarını artıracaktır” dedi.
ETİKETLER : Sayı:762

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics