Dosya 25 NİSAN 2010 / 18:00

Etkin iş süreçleri tümleşik mimariyle destekleniyor

Tümleşik iletişim teknolojileri konusunda hızlı gelişmeler yaşanıyor. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de şirketler zorlu rekabet koşullarında daha çevik olabilmek adına teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Şirketlerin iş ortakları ve müşterileriyle daha sağlıklı iletişim kurmasını sağlayan tümleşik iletişim teknolojileri de özellikle son yıllarda çok daha fazla tercih edilir hale gelmiş durumda. Pek çok kanal üzerinden gerçekleştirilen iletişimi tek platformda yönetilebilir hale getiren ve iş süreçleriyle bütünleştiren bu mimari, iş süreçlerini de çok daha verimli ve hızlı işler hale getiriyor. Üstelik iletişim maliyetlerini de dengeliyor.
Gartner, tümleşik iletişimi ekipman, yazılım ve servisler bütünü olarak tanımlıyor. Bu mimari, çoklu iletişim metodlarının bütünleşmesiyle kolay şekilde kontrolü sağlayarak, çalışma grupları ve organizasyonların üretkenliğini artırıyor. Tümleşik iletişim araçları bunu iletişim kanallarının, ağların ve iş uygulamalarının yakınsanması ve bütünleşmesiyle sağlıyor. Bu bağlamda tümleşik iletişim tek başına bütünleşmiş uygulamaların ve platformların oluşturduğu bir ürün paketi ya da portföyü olabilir.
Beraber çalışabillirliği mümkün kılan teknolojiler, insanları rutin olmayan bilişsel konularda birlikte çalışma konusunda destekliyor. Bu aynı zamanda, e-posta, grup takvimi, web konferans, takım çalışma alanı, anında mesajlaşma ve sosyal yazılımlar dahil geniş yelpazede işlevsellik sağlayan araçlar barındırıyor.
Gartner analistlerine göre tümleşik iletişim ürünleri çalışanlar tarafından kişisel iletişimin kolaylaştırılması için kullanılıyor. Kurumlarsa çalışma gruplarının birlikte çalışabilirliğini artırmaya yardımcı olmak adına bu çözümlere başvuruyor. Bu ürünler, tümleşik iletişim mimarisini şirketin sınırlarının dışına çıkarak bu şirketlerin iş ortakları, kullanıcı grupları ve tedarikçilerinden oluşan ekosistemlerine de taşıyor.
Tümleşik iletişim altında yer alan altı ana teknoloji söz konusu. Bunlardan ilki ses ve telekomünikasyon. Bu madde sabit ve mobil telefonların yanı sıra yazılım tabanlı telefonu (softphone) da kapsıyor. Bunun ardından konferans maddesi geliyor. Konferans ses, video ve webin yanı sıra toplantı odası teknolojilerini, çok noktadan web kamerasıyla görüşmeyi ve bütünleşik konferans çözümlerini kapsıyor. Tümleşik iletişim önemli bir diğer bileşeni olan mesajlaşma, e-posta, sesli mesaj ve bütünleşik mesajlaşmayı içine alıyor. Anında mesajlaşma ve görüntülü görüşme diğer bir bileşen. Diğer bir madde olan istemciler ince istemcileri, ince web istemcilerini ve mobil istemcileri içeriyor. Uygulamalar ise tümleşik iletişimi tamamlayan bileşenlerin sonuncusu.
İş süreçlerinde tümleşik iletişimin artıları
İletişimi etkinleştiren bu mimarinin verimliliği artırdığı su götürmez bir gerçek. Şirketlerin bu sayede iletişim kaleminde tasarruf sağladığını söylersek çok da yanılmayız. Gartner’a göre çoğu kuruluş, tümleşik iletişime kısa dönemli tasarruf ve BT grubundaki yatırımların hızlı geri dönüşü amacıyla odaklanıyor. Bununla birlikte bu teknolojinin işe sağladığı faydalar ve tasarrufların da geri planda kalmaması gerekiyor.
Ortalama bir BT bütçesi organizasyonun gelirinin yüzde 4’üne denk geliyor. Bununla birlikte toplam işletme harcamaları yüzde 80 ile 90 arasında. BT’ye yapılacak küçük bir yatırım işletme maliyetlerini önemli ölçüde aşağı çekebilir.
Tümleşik iletişim evrimini sürdürüyor
Tümleşik iletişim çözümleri şimdiye kadar iki alanda evrim geçirdi: İletişim odaklı pazar ile e-posta ve masaüstü bütünleşmesi pazarı. Servis sağlayıcıların ve üreticilerin sunduğu servis bazlı ürünler pazara girdi. Öte yandan yeni dönemde melez altyapı ve servis çözümleri  öne çıkıyor. Bu farklı modellerin bütünleşmesi teknoloji ve mimari perspektifinden bakıldığında yeni bir rekabet alanı ortaya koyuyor. Kullanıcılar sahip oldukları teknolojileri belirli işlevselliğin öne çıktığı fakat aynı zaman diğer iletişim alanlarıyla daha başarılı şekilde bütünleşen yapılara taşımak durumunda kalacaklar. Son kullanıcılar açısından bakıldığında bu, teknoloji seçeneklerini, farklı üretici yol haritaları ve çözümlerinin nasıl birlikte işletileceğini anlamak anlamına geliyor. Üreticiler ise hangi teknolojilerin, mimarilerin ve standartların kuruluşlar tarafından kabul göreceğini anlamak durumundalar.
Rakamlarla küresel pazar oyuncuları
Gartner yaptığı araştırma küresel pazarda öne çıkan tümleşik iletişim altyapısı sunan şirketleri ortaya koyuyor. Bütün tümleşik iletişim segmentlerinde toplam üretici gelirleri 2008’de 5.1 milyar dolardı. Üretici sıralamalarında Cisco ve Avaya’nın başı çektiği telefon çözümleri sunucularının baskın olduğu görülüyor. Aynı tabloda Microsoft altıncı, IBM ise sekizinci sırada.
Kullanıcıların bu çözümleri uyumu arttıkça, başta Microsoft ve IBM olmak üzere yazılım üreticilerinin, pazar payı kazanma anlamında telefon üreticilerini zorlamak anlamında, yazılım iş modellerini geliştirmeleri bekleniyor.
Lider üreticiler ‘herşey için bir üretici’ bakış açısıyla avantajlı konumda görünse de tümleşik iletişim çözümlerinde tek üretici ile çözüm sunulması söz konusu değil. Tümleşik iletişim çözümlerini bünyelerine uyarlamak isteyenler tüm çözümleri tek bir üreticiden almak gibi bir idealden vazgeçmek durumundalar.
ETİKETLER : Sayı:768

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics