Dosya 25 MART 2012 / 16:03

Farklı teknolojiler, kurum yapılarını dönüştürüyor

BT yönetimi, iş sürekliliği, veri merkezi, bulut bilişim, dışkaynak, vatandaş ilişkileri yönetimi, güvenlik, mobil uygulamalar, doküman yönetimi, çağrı merkezi gibi farklı başlıklar kamu kurumları açısından farklı noktalarda açılım sağladıkları için büyük önem taşıyor. Bilindiği üzere değişen ve artan teknoloji çeşitliliği ile birçok kamu kurumunun sosyal sorumluluk projeleri ile vatandaşa görsel ve basılı yayınlar ile daha fazla kesime rahatlıkla ulaşabilmeleri, mobil uygulamalar üzerinden bir tıkla istediği bilgiye erişimini sağlamaları iş süreçlerini hızlandırıyor. Tüm bu başlıkların içinde bulunduğu teknolojiler, kurumlara  güven, şeffaflık ve verimlilik olarak geri dönüyor. IBM Türk Ankara Bölge Müdürü Metin Eskicioğlu’na göre de bu çözümler kurumların hem iç verimliliğini önemli oranda artırmakta hem de vatandaşa sunulan hizmetler yeni teknolojilerle desteklenerek hizmet çeşitliliği ve kapsamı artırılmakta. Akıllı bulut çözümlerinin de, devlet kurumlarının gereksinimlerine uygun olup, birimlerin kendi içinde veya birimler arasında paylaşıldığı zaman, yeterli düzeyde veri güvenliğini sağladığını belirten Eskicioğlu, şöyle konuştu: “Bu maliyetlerin azaltılması ve ölçeklendirmesi için kullanılabilir ve bunu yaparken var olan hizmet sağlayıcılardan yararlanabilir.”

e-Yazışma Projesi, bilgiye ve belgeye erişim ve  yönetiminde yeni bir dönem başlatacak
Veri merkezi, dışkaynak kullanımı, bulut bilişim vb. hizmet alımına yönelik çözümler kurumların donanım ve altyapıyla ilgili yatırım maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü ve  en yeni teknolojiden istediği ölçekte faydalanabilmesini sağlayan çözümler getirdiğini belirten İnnova Genel Müdür Ümit Atalay, sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda bu hizmetlerin sağlayacağı iş sürekliliği altyapılarıyla veri kaybı ya da hizmetin aksaması gibi çok büyük zarar ve imaj kaybına yol açacak durumlar engellenebilmekte. Mobil teknolojilerle her an her yerden erişilebilirlik ile hizmet istenildiği an sağlanabilmekte, giderek artan mobil cihaz kullanımının bir sonucu olarak kurumların bu alanda da var olma gereksinimini doğurmakta. Örneğin vatandaşın çeşitli işlemler yapabildiği ve bilgi alabildiği kurum portalları mobil erişime uygun tasarlanmaktadır. Kurumların kağıtsız ofise geçişi ve kurumsal bellek oluşturulması için önem taşıyan elektronik belge, arşiv ve doküman yönetim sistemleri ve giderek yaygınlaşan e-imza, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kuralların ortaya konmasını ve standartların belirlenmesini amaçlayan e-Yazışma Projesi ile ülkemizde bilgi ve belge alışverişi elektronik olacağından saniyeler içinde gerçekleşecek, bilgiye ve belgeye erişim ve  yönetiminde yeni bir dönem başlatacaktır.”
ABH Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman da, BT alanında dışkaynak hizmetlerini her geçen gün daha fazla kurumun kullanma eğilimi gösterdiğini ve belli güvenlik, performans ve sürdürülebilirlik kriterleri karşılandığında hiç tereddütsüz veri merkezi hizmetlerinden faydalanmayı daha ekonomik ve doğru bir seçim olarak değerlendirdiğini belirterek söz konusu diğer başlıklar ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: “Bunun yanı sıra son kullanıcılara ve şirketlere sunulan bulut hizmetlerinin sayısı da ciddi bir artış gösteriyor. Mobil cihazlar ve bu cihazlarda hazır gelen IP bağlantısı, bireyin 7/24 çevrimiçi kalabilmesini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla iş dünyasında çalışanların iş alışkanlıkları ve yaşam tarzlarında kökten bir değişiklik yaşandığını görüyoruz. Zamanla IaaS (Web servisi olarak altyapı hizmetleri), SaaS (web servisi olarak sunulan yazılım hizmetleri) ve PaaS (web üzerinden sunulan platform hizmetleri) gibi bir dizi segmentasyonla bu pazarın giderek derinleştiğine tanık olacağız.”

İş sürekliliği için BT yönetimi kusursuz işlemeli
Webroot Security Teknoloji Danışmanı Sedat Çolak’a göre de iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için BT yönetiminin kusursuz işlemesi, saha elemanlarından sağlanan sürekli ve kesintisiz verilerin mantıklı doküman yönetim sistemleri ile mobil platformlara kanalize edilerek veriye kolay erişim yetkilendirilmelerinin yapılması gerekiyor. Bu teknolojilerin kurumların hayatına sağladığı ortak faydalara bakıldığında  operasyonel verimlilik, maliyet tasarrufu gibi konuların yanında aslında temel kazanımın kurumu hızlı, çevik ve daha akıllı kararlar alabilen bir yapıya dönüştürmeleri olduğunu belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş da, “Bu teknolojilerin tamamı temelinde iletişimdeki hız ve sürekli büyüyen verilerden oluşuyor. Ana iş alanı dışında kalan operasyonel konuların artık bu hızlı altyapılar sayesinden dışkaynak servislerine dönüştüğü bir döneme girmiş bulunuyoruz. Günümüzde teknolojide bulut bilişim çağı yaşanıyor. Donanım, yazılım gibi temel ihtiyaçların aylık kullandıkça ödeme şekline dönüşmesi sonucunda yep yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

Birol Tolu“BT yönetimi, kurumların kısıtlı kaynaklarla sürekliliğini sağlaması açısından çok önemli”

BT yönetiminin, kurumların kısıtlı kaynaklarla sürekliliğini sağlaması açısından çok önemli olduğunu belirten KoçSistem Ankara Bölge Direktörü Birol Tolu, BT yönetimi, iş sürekliliği, veri merkezi, bulut bilişim, dışkaynak gibi konularla ilgili şu noktalara dikkat çekti. İş sürekliliğinde, uygulamaların önem derecesinin ölçülmesi, yaşanabilecek kesintilerin hesaplanması ve kesintilerin önlenmesinin fayda-maliyet ölçümüne kadar, tüm sürecin analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Tolu, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Bulut bilişim, sanallaştırma ile karıştırılmaktadır. Bulut bilişimin altyapısı olarak sanallaştırma kaçınılmaz bir bileşen olmakla birlikte sanallaştırılmış bir sistemden bulut olarak bahsedilebilmek için süreklilik ve ölçeklenebilirlik gibi kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Güvenlik, tüm kamu kurumların gündeminde olan bir konudur. Güvenliğin belirli bir politika çerçevesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde hem kamu kurum personeli hem de vatandaş açısından verimli bir süreç işlememektedir. Bu konuda dışkaynak modeli üzerinden projelerin gerçekleştirilmesinin çok daha sağlıklı olacağı görüşündeyiz. Mobil uygulamalar, teknolojinin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Kamu sektöründe henüz girişim aşamasında olan mobilite yatırımlarının bu yıl hızlanması, önümüzdeki yıllarda ise en önemli konu başlıklarından biri haline gelmesi beklenmektedir. Doküman yönetimi, kamuda standartların belirlenmesiyle ikinci baharını yaşayan bir konudur. Çağrı merkezleri, önümüzdeki 5 yılda en hızlı büyüyecek alanlardan biridir.”

Cem Satana“Bulut bilişim ve dışkaynak  modeli, kamu kurumlari için çok uygun”

İstisnasiz her BT projesinin  kurum kaynaklarının daha etkin kullanılması ve daha verimli kullanılmasını sağladığını belirten Oracle Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana’ya göre BT projeleri, 1’e 5 ve belki daha fazla kazanç sağlayan yatırımlar. Son yılların en sıcak konusu olan bulut bilişim ve dış kaynak modeli ise Şatana’ya göre özellikle kamu kurumlari için biçilmiş kaftan. Bilindiği üzere artık hemen hemen tüm  kamu kurumlarında, temizlik, yemek, güvenlik ve ulaşım gibi hizmetlerin dış kaynak yolu ile idame ettirildiğini belirten Şatana, şöyle konuştu: “Aynı şekilde elektrik enerjisi için kamu kurumları kendi enerji santrallerini işletmiyor veya iletişim için kendi telefon santrallerini ve hatlarını üretmiyor. Bulut bilişim teknolojisi ve dış kaynak ile BT de aynı düzeye gelmektedir. Kurumların BT projelerini yapmak ve işletmesini üstelenmeleri yerine ,ihtiyaçları belirleyip, projenin koordinasyon ve kontrolünü yapması, bilişim personelinin ileriye yönelik startejik makro planlarını  üretmesi, kurumlar için daha tassarruflu opsiyonlar sunmaktadır.”
ETİKETLER : Sayı:864

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics