Dosya 02 TEMMUZ 2012 / 13:42

Gelecek çok uzak değil

Gelecekte BT optimizasyonunu yapmamış şirketlerin kendi içlerinde gerekli olan dağınıklığı engelleyemedikleri için BT projelerine daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacaklar hem de verimlilik, maliyet takibi konularında rakiplerine göre yetersiz kalacaklarını belirten Aybil Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Vedat Doğanalp, “Bu da rekabetçi ortamın her gün biraz daha canavarlaştığı bir ortamda en ufak bir krizde firmaların zorlanması hatta kapanmasına varacak süreçleri beraberinde getirecektir. Onun için gelecek BT optimizasyonu yapan şirketler için daha güzel şeyler vaat etmektedir. Bu sektör bence gelecekte şu anda bulunduğu noktadan daha önemli bir noktada olacaktır” dedi.
BT optimizasyonunun en önemli kriterlerinden birinin maliyetleri aza indirgerken verimliliği artırmak ve iş sürekliliğini sağlamak olduğuna değinen Helyum Bilişim İş Geliştirme Müdürü Sinem Tirkeş, “Bu bağlamda BT optimizasyonunun yakın geleceği Bulut Bilişim kavramıyla pekişecektir. Günümüzde Bulut Bilişim kavramı popüleritesini artırırken, şirketler maliyetleri indirgeyen BT hizmetlerine yatırım yapmaya başladılar. Bu bağlamda da  BT optimizasyonu da gelecekte hizmet olarak farklı servis sağlayıcılar üzerinden firmalara sağlanacaktır” şeklinde konuştu.
BT optimizasyonunun geleceğine bakıldığında bulut bilişimin büyük önem taşıdığını belirten IBM Türk Sistemler ve Teknoloji Grubu Bölüm Müdürü Gürol Çolak, “Bulut bilişim ölçeklenebilirliği büyük çapta destekliyor ve hizmetler, çekirdek veri merkezinde önemli düzeyde bakım gerektirmeden hızlı bir biçimde genişletilebiliyor veya daraltılabiliyor. Bulut bilişimin söz konusu avantajları arasında, kârı artırarak altyapıya daha kolay yatırım yapmak ve sahip olma maliyetini düşürmek de yer alıyor. Bu açıdan BT optimizasyonunda yeni yaklaşımlar arasında bulut bilgi işlemden yararlanmak önemli bir yer tutuyor” dedi.
KoçSistem Sistem Yazılım ve Eğitim Satış Grup Yöneticisi Güney Seyhan ise bu konuda şunları söyledi:
“Gelecekte BT Optimizasyonu, bulut bilişim, heterojen bilişim ve yönetilen servis sağlayıcılar tarafından sunulan bir hizmet olarak kurumlara sunulacaktır. Hizmet modeli ile birlikte toplam sahip olma maliyetlerinde, esneklik ve kalite güvencesi konularında ciddi avantajlar BT Optimizasyonu ile sağlanacaktır.”

Makineden makineye iletişim önem kazanıyor
Heterojen bilişim ile birlikte özellikle M2M alanında hızlı bir ilerleme olacağını belirten Proline Satış Direktörü Hayati Çakır, “Birçok uygulamanın mobil cihaz bütünleşmesiyle sahada kullanılabilir olması bu tür yapıların önemini arttırmaktadır. Tüm uygulama ve sistemlerin birbirleri ile konuşabildikleri ve bilgi paylaşabildikleri bir ortamın birçok örneği zaten günlük hayatımızda yer alıyor. Bu durumun katlanarak artacağı ve ortaya yeni süreçleri çıkaracağını düşünürsek klasik BT süreçleri de bundan etkilenecektir. Daha fazla sayıda sanal sunucu, bulut bilişim teknolojileri vb etkenlerin her ölçekteki kurumda konumlanması ve sistem bütünleştirici şirketlerin bu konularda yeterli destek verebilir alt yapılar kurmaları gerekecektir. Bulut bilişim sayesinde veri barındırmadan, ağ yönetimine, iş yazılımından güvenlik yazılımına kadar her türlü BT ihtiyacını, kullandığın kadar öde modeliyle şirket dışına taşımak mümkün olmaktadır. Bilgi, hiç olmadığı kadar büyüyecek ve yönetilmesi gerekecektir. Bu konuda kendisini geliştiren ve uygum sağlayan firmalar da gelecekte bir adım önde olacaklardır” dedi.
İş dünyasının teknolojinin gelişmesine paralel olarak daimi bir evrimleşme halinde olduğuna dikkat çeken Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıksoy, “Yeni iş ve yönetim modelleri yeni teknolojilere angaje oluyor, bu bileşimlerden yeni sistemler doğuyor. Bilgi teknolojileri de başlı başına bir dünya. Kendi içinde bir dinamiği, bir mantığı, dahil olduğu işi biçimlendirme kabiliyeti var. Bu sürekli değişim her ne kadar bilişim sektörünün geleceğini tahmin etmeyi güçleştirse de iş dünyasına bakarak şunu söyleyebiliriz: Birkaç yıl içinde ülkemizde süreç optimizasyonu odaklı bilgi teknolojileri, yazılım tasarımı ve yazılım mühendisliği alanlarına yaklaşımın standardı haline dönüşecektir. Böylece kurumlar iş süreçlerini ölçme ve performansı etkin bir şekilde değerlendirme imkânı bulacak, sistemlerini ona göre düzenleyeceklerdir. Geleceğin şirketleri dijital sistemlerin getirdiği kesinlik avantajından daha fazla yararlanacak ve böylece üretimlerinin, hizmetlerinin randımanını daha doğru grafiklerle tespit edebileceklerdir” dedi.
Daha az kaynakla daha çok iş yapmak yerine daha verimli kaynaklarla çok daha fazla iş yapmanın geleceğin felsefesi olacağını ifade eden Symantec Güneydoğu Avrupa ve Türkiye, Bölge Teknoloji Müdürü A. Burak Sadıç, “Yani mevcut altyapıların verimli kullanılması ve mevcut personelin eğitilip fırsat sağlanabilecek yeni alanlara yönlendirilmesi ile şirketlere inanılmaz rekabet avantajları sağlanabilir. Bir örnek vermek gerekirse bulut bilişim giderek daha ön plana çıkıyor. Ancak bulutun kurum BT altyapısı ya da ekiplerini devre dışı bırakacak komple bir alternatif olarak görülmesi bu kavramın bir tehdit olarak algılanmasına yol açıyor” şeklinde konuştu.

Cem_GuneyliStandartlar oturuyor

Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli de bu konuda şu şekilde konuştu:
“BT ile alakalı en önemli yaklaşımlardan biri belirlenmiş sertifikasyonların takip edilmesi, kazanılması ve korunmasıdır. BT, standartları olmayan bir konu değildir. Kurumların kendilerine uygun standartları/sertifikasyonları belirleyip; bu standartlara göre hareket etmesi BT yapılarını optimize ederek, güçlendirecektir.”

Fatih_Cem_AtaliBT destekli operasyon

Data Market Genel Müdürü Yardımcısı Fatih Cem Atalı da bu konuda şunları söyledi:
“Şu anda da sinyallerini çok net aldığımız üzere yakın gelecekte de BT organizasyonlarının yıl içinde harcayacağı eforun büyük bir kısmı optimizasyon ile ilgili olacak. Öyle ki bu optimizasyon sadece BT süreçleri ile ilgi değil, BT destekli hemen hemen tüm operasyonların optimizasyonunu da kapsayacak. Özetle optimizasyon, iş yönetiminin en önemli kavramı olan “verimlilik” ilkesinin diğer bir ifadesi ve başarılı organizasyonlar için diğer tüm operasyonlarda olduğu gibi BT alanında da vazgeçilemeyecek bir kavram.”
ETİKETLER : Sayı:878

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics