Dosya 03 MAYIS 2010 / 16:55

Gelişimin yönü kullandıkça öde sistemleri

Dışkaynak kullanımının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyirle ilgili araştırmalar yükselen grafikleri işaret ederken, sektör temsilcilerine göre bu gelişimde “IT As A Services” (Servis olarak BT) kavramı rol oynayacak. Bulut bilişim ve SaaS’ın da bu doğrultuda gelişim rotasında yer alacağı servis olarak BT kavramı için 2010 yılı da önemli bir kırılım dönemi olacak. Bimsa Operasyonlar Direktörü Tunç Şenyol’a göre de yeni dönemde teknolojinin sağladığı olanaklarla “kullandıkça, kullandığın kadar öde” modelleri gündemde olacak. Şenyol, genişleyen müşteri portföyü ve potansiyeli ile birlikte tedarikçilerin yaşadıkları atıl kapasite sorunlarının ortadan kalkacağı yeni ortamda “kullandıkça, kullandığın kadar öde” gibi esnek modellerin ön plana çıkacağı bir tablonun oluşacağını belirtti.
Dışkaynak servisleri merkezileşecek
Netlojistik Genel Müdürü Aydın Demiriz de servis olarak BT kavramının kurumlar tarafından her geçen gün giderek artan oranlarda tercih edilmeye başlanacağı görüşünde. Bu doğrultuda özellikle SPLA (Services Provider License Agreement-Servis Sağlayıcı Lisans Anlaşması) gibi maliyet ve kullanım anlamında pek çok avantaj içeren hizmetlerin de daha fazla kurum tarafından tercih edileceğini belirten Demiriz, “Öte yandan bazı şirketler, bilişim yatırımlarını kriz nedeniyle askıya almışlardı. Bu şirketlerin kaldıkları noktadan hareketleneceklerini söyleyebiliriz. Bu da tabii ki bilişim sektörüne önemli bir hareket getirecektir. BT şirketlerinin bu hareketliliği iyi değerlendirip, nitelikli çözümlerle iş dünyasının gereksinimlerine yanıt üretmesi gerekiyor. Önemli nokta, kurumlara bilişimden nasıl yararlanabileceklerini ve ne gibi faydalar elde edebileceklerini doğru şekilde anlatabilmek. Böylece bilişim çözümlerinin daha fazla ve daha etkin kullanılabilmesini sağlayabiliriz. Gelecek 5 yıl içinde de varılacak nokta dışkaynak servislerinin merkezileştirilmesi olacak” diye konuştu.

Gelisimin_KocsistemDışkaynak hizmetler stratejik noktalara kayacak, SaaS önemli devrim olacak

KoçSistem Veri Merkezi Çözüm ve Hizmetleri Direktörü Gökalp Bahçeli’ye göre “Güvenlik sistemlerinin sürekli izlenmesi ve danışmanlığı”, “İş süreçlerinin dışkaynaktan karşılanması (BPO)” ve uygulamaların hizmet modeli ile sağlanması bugünün ve geleceğin dışkaynak hizmetleri arasında yer alıyor.
Bahçeli, özellikle SaaS modelinin BT alanında düşük maliyet ile yüksek teknolojinin sağlanmasına olanak sağlayan bir devrim olacağının altını çiziyor. Önümüzdeki dönemde dışkaynak hizmetlerinin operasyonel noktalarda olduğu kadar stratejik noktalardada varlık göstermeye başlayacağını da ifade eden Bahçeli, ”Son dönemde birçok yazılım üreticisinin dışkaynak hizmetine özel lisanslama modelleri ile markete girdiğini, ürünlerinin teknolojik altyapısını buna hazırladıklarını açıkça görebiliyoruz. SaaS modeli dışkaynak hizmetinde de olduğu gibi verimliliği ve etkinliği artıracaktır. CIO’lar ilk yatırım, bakım maliyeti yüksek ve yönetimi zor servislerin operasyonel yükünden kurtulacak, stratejik kararların alınmasında kaynaklarını daha etkin kullanabilecektir” şeklinde konuştu.

Gelisimin_ElsysYeni iş geliştirme ve müşteri memnuniyeti çok önemli olacak

Elsys Genel Müdürü Savaş Komban’a göre gelecekte şirketler, bilgi teknolojileri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için birçok şirketle çalışacak. Daha da yaygınlaşacak olan bu iş modeli sayesinde şirketlerin bilgi teknolojilerinde sadece dışkaynak kullanımı ve bütünleştirme işlerini organize etmekle yükümlü, en az sayıda insan çalışacağını ifade eden Komban, “Bu sayede şirketler asıl işine yönelecek, bilgi teknolojileri alanında hizmet veren şirket sayısı artacak. Diğer taraftan dışkaynak kullanımı hizmeti alan müşteriler, bu hizmeti aldıkları şirketlerden danışmanlık ve uygulama konularında da hizmet bekliyor. Bilgi teknolojileri sektöründe bu beklentileri karşılayabilecek şekilde yeniden yapılanan hizmet şirketleri rekabette öne geçecek, müşteri sayısını ve kârlılığını artırabilecek. Yeni iş geliştirme ve müşteri memnuniyeti kavramlarını öne çıkaran teknoloji danışmanları da rekabette bir adım önde olacak” dedi.

Gelisimin_FujitsuBilişimde dışkaynak yolu bulut bilişimden yana

Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim’e göre bilişim endüstirisinde dışkaynak hizmetlerinin internet bulutu üzerine taşınmaya başladığı yeni bir döneme giriliyor. Dışkaynak hizmetlerinde çeşitlenme yaşanırken şirketlerin maliyet avantajlı bu tür hizmetler sayesinde, kendi işlerine odaklanma fırsatına sahip olacağını belirten Zaim, bu farklı dönemde yeni modellerle dışkaynak hizmetlerinin farklı bir boyuta taşınacağını dile getirdi. Fujitsu’nun ABD ve Avrupa’daki veri merkezlerine yaptığı yatırımlarla SaaS modellerinin hayata geçmesinde de sürükleyici bir role sahip olduğunun söylenebileceğini ifade eden Zaim, “Bu veri merkezlerinde dünyanın önde gelen bazı yazılımevleri “Servis Olarak Altyapı - IaaS”, “Platform Olarak Servis-PaaS” ve “Servis Olarak Yazılım-SaaS” hizmetlerini sunuyor. Bu yazılımevleri, kendi uygulamalarını veri merkezlerinde barındırarak şirketlerin kullanımına açabiliyor” dedi

Gelisimin_NetsisSaaS modeli öne çıkıyor

Netsis Genel Müdürü Göksel Üçer de, önümüzdeki dönemde dışkaynak konusunda SaaS modelinin gümdemde olacağı görüşünü taşıyor. Kurumsal kaynak planlaması yazılımlarında dışkaynak kullanımının bir uzantısı olarak SaaS modelinin ön plana çıktığına dikkat çeken Üçer, “SaaS modeli ERP uygulamasını talep eden şirketlere uygulamayı paket olarak kurmak yerine şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri kadarını web üzerinden kullanıma açma olanağı sunuyor. Günümüzde şirketler kurumsal e-dönüşümlerini gerçekleştirirken ve yeni teknoloji yatırımı yaparken, donanım ve kurulum maliyetlerini en asgari düzeyde tutmaya özen gösteriyorlar” diye konuştu.

Gelisimin_CMCHizmet kapsamında farklı uygulamalar ortaya çıkacak

CMC Genel Müdür Vekili Metin Tarakçı’ya göre dışkaynak kullanımında çağrı merkezleri tarafında yüz yüze temasın öneminin artacağı bir döneme girilecek. Uzaktan çalışma sistemleri de teknolojinin sağladığı kolaylıklardan bir diğeri olduğunu belirten Tarakçı, bu durumun hem kurum hem çalışan nezdinde pek çok avantajı beraberinde getirdiğini belirterek ”Özellikle hizmet verilen ülke ile saat farkının olduğu, gece çağrılarının karşılandığı projeler gibi, lokasyonda bulunmaya ihtiyaç olmayan hizmetlerde uzaktan çalışma sistemlerinin kullanımı maliyet yönetimi anlamında ciddi avantajlar sağlamakta. Engelli çalışanlar için de evden çalışma önemli bir olanak olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Türkiye uzaktan çalışmaya hazır bir konumda olsa da, yurtdışı ile karşılaştırılabilir boyutta bir kullanım henüz söz konusu değil” diye konuştu. Tarakçı’ya göre önümüzdeki dönem hizmet kapsamında yeni açılımlar oluşturacak konulardan biri de 3G’nin sağladığı videolu görüşme olanakları olacak.
ETİKETLER : Sayı:769

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics