Dosya 14 MART 2011 / 23:17

Güncellemeleri yapmanın önemi artıyor

Bankacılık sektöründe kredi ve kredi kartı kullanımında artışın devam etmesi bekleniyor. Bankalar da yoğun rekabette avantaj sağlamak için kredilendirme süreçlerini optimize ederek, kredi taleplerine hızlı ve doğru cevap verebilecek, kredilendirme risklerini etkin yönetebilecekleri teknolojik altyapılara ihtiyaç duymayı sürdürecek. Anadolu Bilişim Hizmetleri Profesyonel Hizmetler Müdürü Bektaş Özkan, “Bu kapsamda bankalar, müşteri verilerinin toplanması ve raporlanması konusunda veri madenciliği uygulamalarına, süreç optimizasyonu yapan ve süreçleri anlık gözleyen uygulamalara, risk ve uyum yönetimi uygulamalarına yatırım yapmaya devam edecekler” dedi. Sanallaştırma ve bulut bilişim, bankaların yatırım yapmayı düşündükleri alanlar olacak.

Bankaların sürekli ürün ve hizmet geliştirmeleri, mevcut sistem ve teknolojilerinin de geliştirilmesini ve güncellemelerin düzenli olarak yapılmasını gerekli kılıyor. ITD Satış Direktörü Osman Özdemir, bunların bazılarını şöyle özetledi: “İnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve doğrulama, sahtekârlık önleme / engelleme, risk değerlendirme ve takibi, hızlı ürün geliştirme ve uygulama araçları, çoklu kanal iş zekası bu yapıda öne çıkmakta.”
E-GÜVEN İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Tüzün de, özellikle kurumsal müşteriler alanında elektronik ve mobil imzalı bankacılık işlemlerinin önem kazanacağını söyledi. Çünkü hem bankalar elektronik ve mobil imzanın sağladığı maliyet avantajının farkında hem de banka müşterileri bu yeni teknolojilerin sunduğu güvenlik ve kolaylığa alıştı.
Bankaların BT yatırımlarında durmaksızın çalışmalarını devam ettireceği görülüyor. KoçSistem İş Çözümleri Uygulama ve Entegrasyon Grubu Yöneticisi Müjde Işım, sektörde yeni yatırımların öncelikleri konusunda şu bilgiyi verdi:
“Kimlik yönetimi projeleri, servis tabanlı mimariye yönelik arayışlar ve veri yönetişimi konularına yatırım yapılacağını öngörmekteyiz. Özellikle, finans sektöründe çok yüksek hacimlere ulaşan verinin doğru, standart ve belirli kurallar çerçevesinde yönetilebilmesine ve raporlanabilmesine olan ihtiyaç artacaktır.”

Bankacılıkta ‘bulut’ ağırlığı
Bankacılık sektörünün bu yeniliklerde ve yatırımlarda itici gücü; rekabette öne çıkabilmek. İşte bu nedenle sektör, en fazla BT yatırımı yapan sektör olma unvanına da sahip. Hem müşteri güvenliği hem de kurumsal güvenliğin artırılması, ölçümleme yapılabilmesi gibi gerekçeler sektörün en durgun dönemde bile BT yatırımlarına ağırlığını koymasına yol açıyor. Elsys Teknoloji Çözümleri Yöneticisi Alparslan Şengezer, gelecek dönemlerde bu gibi gereksinimleri uçtan uca karşılayan yazılım ihtiyacının daha çok gündeme geleceğine dikkat çekti.
2011’de bankacılık sektörü; internet bankacılık hizmetlerinin öne çıktığı yazılım geliştirmelerine de odaklanacak. Bu bağlamda da CRM, muhasebe ve müşteri hesaplarını birbirine bağlayan sistemler ön plana çıkacak. Buna ek olarak, bankaların ana şebekelerinin, en azından internet bankacılığı çerçevesinde harici internet hizmetleriyle dış kullanıma açılması yaygınlık kazanacak. İşte bu noktada da bazı BT hizmetleri ‘Bulut’ ortamına taşınırken, mevduat hesapları ve diğer gizlilik niteliği olan bilgiler ana şebekelerde saklanacak. Buna ‘Karma Veri Merkezi Modeli’ ismini verdiklerini söyleyen HP Finansal Hizmetler Sektör Yönetmeni Hür Kornes, bu noktada neyin buluta taşınacağına karar verebilmenin önemine dikkat çekti ve “Bulut bilişime ek olarak, bankalar yazılım hizmetlerini servis olarak alabilecekleri lisanslama yöntemlerine de yönelecek” yorumunu yaptı.

Canan_KutluKurumsal dokümanları saklama çözümleri tercih edilecek


Finans sektöründeki şirketler için önem taşıyan bazı alanlar var. Bunların ilkini güvenlik olarak gösteren EMC Finans Sektörü Satış Müdürü Canan Kutlu, “Müşterilerine sürekli yenilik sunması gereken, bunu yaparken de internet sayesinde zaman ve mekân sınırı olmaksızın hizmet veren finans sektöründe uygulamaya sunulan her yeni hizmet, güvenlik konusunda yeni yatırım ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor” dedi. Ürün ve hizmetlerin hayatı kolaylaştırmak kadar, hiçbir güvenlik açığına da izin vermemesi önemli bir gereklilik. Bu konuda en ufak bir ihmalin bile önemli itibar kayıplarına yol açacağını unutmamak gerek. Kutlu’ya göre bir diğer önemli konu da; çevik ve değişime kolay adapte olamayan, BT altyapısına geçemeyen bankaların, rekabetin sürekli arttığı bir dönemde iş ihtiyaçlarına uyumlu yanıt veremeyecekleri için sonuçta da müşteri ve gelir kaybedecek olması. Buna karşılık, günümüzde kullanılan en yeni teknolojiler sayesinde dağınık yapılarını konsolide edebilmeleri, sanal ortamlarını büyütmeleri bankaların hem operasyonel yüklerini azaltacak hem de kolay yönetilebilirliği beraberinde getirecek. Bu da, bankalara, gelen talepleri çok kısa bir sürede uygulamaya alabilme, böylece rakiplerine fark atabilme olanağı sunacak. Canan Kutlu, bankaların operasyon ekiplerinin üzerindeki bir diğer yük olarak doküman tarama ve arşivleme uygulamalarını gösterdi. Kutlu bu başlıkla ilgili şu bilgileri verdi:
“Bankalar, gelişmiş yazılım çözümlerine yapacakları yatırımlarla kurumsal dokümanları hızla elektronik ortama aktarabilecek ve bunları mevzuatlara uygun bir biçimde saklayabilecek. Bu yatırımlar, doğal olarak, önemli bir verimlilik artışını da beraberinde getirecek. Ayrıca bulut bilişim uygulamaları ile bankaların BT’leri artık bir ‘maliyet merkezi’ olmaktan çıkacak ve ‘servis merkezi’ olma yolunda bu birimlere yatırımlar yapılacak.”
ETİKETLER : Sayı:812

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics