Dosya 04 TEMMUZ 2011 / 11:52

Hedefler FATİH’in isminde gizli

Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi-FATİH ismi BT sektörünün de Türkiye’nin geleceği için işaret ettiği iki noktaya dikkatleri çekiyor. Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini artırması, değişen ekonomi yapısı içerisinde oluşan fırsatları doğru yakalayabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü de en doğru şekliyle kullanması gerektiği sektör bileşenleri tarafından sıkça dile getiriliyor. Fırsatları artırmak Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerin elinde olacak.
Teknolojiyi iyileştirmek ise bu gençlerin eğitim – öğretim sürecinde en iyi şekilde bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenmesi, kullanması ve bu teknolojilerden yeni ürünler geliştirebilmesini hedef olarak karşımıza koyuyor.

Etkinlik ve verimlilik artışı sağlayacak
Microsoft Türkiye Ulusal Teknoloji Politikaları Yöneticisi Buğra Karabey, FATİH Projesi bileşenleri içerisinde yer alan bilgi teknolojisi unsurlarının, projenin isminde de var olan “fırsat” ifadesine layık bir biçimde eğitim süreçlerinde etkinliğin ve verimin artması neticesini vereceğini söyledi. Karabey, “Bu fırsatları tüm ilk ve ortaöğretim öğrencilerine eşit bir şekilde sunacaktır. Dolayısı ile hem öğrenme hem de öğretme süreçlerini kolaylaştıran ve bunu gerçekleştirirken dünya ile de bağlı olma olanağını sunan bir projeden bahsetmekteyiz. Bu kapsamda sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerimizin de sürekli olarak en güncel içeriklere ulaşması ve onların da gerekli alanlarda hizmet içi eğitimi almaları bu proje ile mümkün olacaktır” şeklinde sözlerini sürdürüyor.

İşsizliğe çözüm olacak
Index Grup Ceo’su Erol Bilecik “FATİH Projesi kapsamında gerçekleşeceğine emin olduğum hususlardan biri, Türkiye’nin gündemindeki en temel sorunlardan işsizlik problemine sağlanacak katkı” diyor. Bilecik, proje kapsamında daha eğitimli insanların yetişmesine olanak sağlanacağına ve bu sorunun uzun vadede çözüleceğini belirterek FATİH Projesi ile başlatılan faaliyetlerin bütününün özellikle yeni nesillerin eğitimine olumlu katkı sağlayacağını ifade ediyor. Bilecik sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Türkiye’deki iş alanlarını genişleteceğini düşünüyorum. Daha da önemlisi bu süreç zarfında BT’nin doğru kullanımının da önem kazanacağı kanaatindeyim. Yapılan araştırmalar sonucunda görüyoruz ki öğretmenler bilgi ve iletişim teknolojilerini oldukça sınırlı ölçüde kullanıyor. FATİH Projesi amacına ulaşırken, eğitim sürecinin pek çok aşamasında da bilgisayar okuryazarlığını artıracaktır.”

Bilgi toplumu olma yolunda en önemli araç
Proje sayesinde öğretmenlerin teknolojik akıllı sınıflar sayesinde geleneksel yöntem ve araçların yanında elektronik içerikler ile ders yapabileceğini belirten Probil İcra Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Atalay, şu noktalara değiniyor: “Okullarda görev yapan yaklaşık 600 bin öğretmen, kurulacak sistemlerin kullanımı konusunda eğitimlerden geçirilecek. Bilgisayar ve bilgisayar temelli yeni eğitim teknolojileri konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Eğitimde bölgesel farlılıkları azaltıp fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve etkinliği artırmak için BİT’den yararlanmak olarak özetlenebilecek “FATİH” Projesi, Türkiye’nin Bilgi Toplumu olma yolundaki en önemli araçlarından biri olacaktır.”

Proje sadece donanım, yazılım ve içerik değil
FATİH Projesi’nin Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren bir eğitim projesi olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu vurgulayan Çizgi Elektronik Genel Koordinatörü Niyazi Saral, projede dikkat edilmesi gereken şu noktalara değiniyor: “Bu projede bilişim öğretmenlerinin yerinin göz ardı edilmesi ve projeye sadece donanım, yazılım ve içerik altyapısı gözüyle bakılması bence devletin üst makamlarının algılayamadığı en büyük sorun. Bilgisayar kullanımını FaceBook kullanımı veya oyun programı çalıştırmak olarak gören nesiller mi istiyoruz? Bilişim öğretmenleri olmadan çocuklarımızı nasıl internet tehlikelerinden koruyacağız? Yasaklayarak mı?”

Tüm bileşenler düşünülüyor
FATİH Projesi’nin komple bir eğitim öğretim çözümü projesi olduğunu dile getiren Medyasoft Kamu Satış Yöneticisi Serkan Kuyumcuoğlu, projede donanım, yazılım, derslik ve bilgisayara kadar bütün bileşenlerinin düşünüldüğünü söylüyor. Kuyumcuoğlu, “Bilgiişlem teknolojilerinin kullanılmasının sağlayacağı en büyük katkıları, teknolojik altyapının getirdiği hız ve çabukluktan faydalanılması. Öğrencilere verilmesi düşünülen eğitim içeriklerinin çok daha etkileşimli ve hızlı bir şekilde tedarik etmesi. Çok daha bilinçli bir yeni nesil yetiştirmek, öğretmen tarafında ise, değerlendirmeleri çok daha kolay yapabilme, etkileşimli medya araçlarını kullanabilme sayesinde daha etkin eğitim ve öğretim verebilmesidir” şeklinde sözlerini sürdürdü.
Okullara bilişim teknolojilerinin girişini engelleyen en büyük sorununun, eğitim içeriğine istenildiği zaman, kolayca ve verimli bir şekilde ulaşamamak olduğunu belirten Labris Teknoloji Stratejik Planlama Müdürü Seçkin Gürler dolayısıyla FATİH Projesi’nde, öğrenci, öğretmen ve idarecileri sistemin kullanımından soğutacak zorlukların şimdiden düşünülmesinin, projenin sürdürülebilirliği açısından yararlı olacağını ifade etti.

Serkan_CalisiciEğitim süreçlerinde kapasite ve kalite artacak

BİT kullanımının her alanda olduğu gibi eğitimde de algılama ve öğrenme becerisini hızlandıracağını ifade eden Sürat Teknoloji Ankara Bölge Müdürü Serkan Çalışıcı ise şunları söylüyor: “Eğitim süreçlerinin kapasitesini ve kalitesini artıracaktır. Çocukların daha kısa sürelerde ders konularına konsantre olmaları sağlanacaktır. Uygun içerik ile desteklenebilir ise, öğretmenlerimizin elinde zengin içerik olacaktır. Okullar arası seviye farklılıkları minimize edilebilecektir. Belki merkezi ders sınavları yapılabilecek, hatta öğretmenlere performans notu ve maaşı verilebilecektir.”
ETİKETLER : Sayı:828

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics