Dosya 18 TEMMUZ 2010 / 18:00

Her gün biraz daha fazla güvenlik

Bilişim sistemlerinde güvenlik deyince tabii ki genel ve uyulması gereken birçok kural var. Hiç şüphe yok ki sistemlerin güvenliği bütünsel bir yaklaşımdan geçiyor. Aynı zamanda ihtiyaçları tanımlamak ve neye gereksinim duyduğunuzun farkında olmak da çok önemli.

Bilişim sistemlerinde güvenlik deyince tabii ki genel ve uyulması gereken birçok kural var. Ancak eğer kurumlar bunları kendi ihtiyaçlarına göre özelleştiremiyorsa belli riskleri de göze alıyor demektir. Hiç şüphe yok ki sistemlerin güvenliği bütünsel bir yaklaşımdan geçiyor. Aynı zamanda ihtiyaçları tanımlamak ve neye gereksinim duyduğunuzun farkında olmak da çok önemli. Bilişim sistemlerinde güvenliğin sağlanması için mevcut standartların göz ardı edilmemesi en önemli unsur.
Hiçbir kural ve standart kurumların kendilerini iç ve dış tehditlere karşı yüzde yüz güvenli kılmaz. Günümüzde genel geçer güvenlik kuralları ve standartları ile alınması esas olan güvenlik önlemleri arasında bir anlayış farklılığı göze çarpmaktadır. Günümüzde esas olan hem dıştan hem de içeriden gelebilecek veri hırsızlığıdır ve birçok şirket bu sorun ile karşı karşıyadır. Bu görülen veri hırsızlığı olaylarında kimi zaman standart güvenlik uygulamaları da kullanılmış olmasına rağmen etkin olunamamıştır. Şirketlerin yapacakları ilk iş risklerini belirleyip güvenlik politikalarını oluşturmaktan geçiyor. Tabii günümüzde sosyal ağ kullanımı, bulut bilişim gibi alanların hızlı gelişimiyle birlikte güvenliğe daha fazla ihtiyacımız olacak.
ETİKETLER : Dosya Sayı:780

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics