Dosya 16 OCAK 2011 / 18:00

Her noktadan ulaşılabiliyorum öyleyse varım

Bu haftaki dosyamızda tümleşik iletişim konusunu sizlerden gelen görüşler ışığında inceledik.

Kurumsal iletişimde, bütünleşik çözümler üretemeyen sistemler gitgide ortadan kalkıyor ve her noktadan ulaşılabilirliğe olanak
veren sistemler tercih ediliyor. Konu ile ilgili yeni eğilimler mevcut işi her yerden ve her zaman yönetebilmek üzerine. Kurum içindeki bir BT müdürü, sistemlerine dışarıdan veya kurum içerisinde mobil olarak dolaşırken ulaşabilmek veya oluşabilecek hatalardan anında haberdar olmak istiyor.
Tümleşik iletişimin temel bileşeni olmazsa olmazı ortak protokolleri kullanan birbirine benzemeyen cihazların birbiriyle bütünleştirilmesi. Özellikle bu konuda son senelerde yazılım ve donanım bazlı  sistemlerin IP tabanlı olmaya çalışması da bu yüzden. Tümleşik iletişim ve işbirliği çözümleri ve hizmetleri ofis ve mobil çalışanlar arasında düzensiz iletişim, zamanının önemli bir kısmını toplantılar arasında yollarda ya da iş seyahatlerinde geçiren ya da uzaktan çalışan personelin yaşadığı verimsizlik ve uzaktan çalışanların projelere dâhil olamaması gibi sorunların üstesinden gelinmesini sağlıyor ve insanlar arasında iletişimi kolaylaştırarak karar verme sürecini hızlandırıyor ya da pazara çıkış süresini kısaltabiliyor.
Son olarak şirketlere özel kurumsal sosyal ağların kullanımının da giderek daha artması ve bu kurumsal sosyal ağların da tümleşik iletişim çözümleriyle bütünleşmesi şirketlerin işbirliği düzeylerinde ve verimlilik artışlarında dikkate değer gelişmeler sağlayacak gibi görünüyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:804

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics