Dosya 02 TEMMUZ 2012 / 13:39

Her ölçekteki şirket için optimizasyon gerekli

Genel olarak bakıldığında bütün şirketlerin BT süreçlerini optimize etmesi gerektiğine vurgu yapan Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli, “Ancak özellikle orta ve büyük ölçekli firmaların bu süreçlerini optimize etmesi şart. Optimize edilmemiş BT süreçleri iş gücü ve zaman kaybına yol açacağından bu konu kurumlar tarafından dikkatle ele alınmalıdır” dedi.
“Aslında kelime itibarı ile optimizasyon, kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için ölçek bağımsız tüm organizasyonların, sadece BT değil tüm operasyonlarında üzerinde çalışması gereken bir kavram” diyen Data Market Genel Müdür Yardımcısı Fatih Cem Atalı, “Ancak bazı çok küçük organizasyonlarda optimizasyon için harcanması gereken efor ve katlanılması gereken maliyet, optimizasyonun getireceği faydanın üstünde kalabilir. Tabii ki bu yayın organının okurlarının çalıştığı ya da destek verdiği kurumların BT altyapısının bu küçüklükte olması çok da beklenen bir durum değil” şeklinde görüş belirtti.
Günümüzde teknolojinin an ve an değiştiğine parmak basan Helyum Bilişim İş Geliştirme Müdürü Sinem Tirkeş, “İster istemez her ölçekteki şirket rekabet ortamında buna ayak uydurmak zorunda kalmaktadır. Bu yüzden BT optimizasyonu öncelikle büyük ve orta ölçekli şirketlerin olmazsa olmazı gibi gözükse de aslında gelişen teknolojilere bağlı olarak her firma zaman zaman BT optimizasyonuna ihtiyaç duymaktadır. Ekonomik değişkenler ve farklı rekabet ortamları maalesef sadece büyük aktörleri değil her aktörü etkilediği için farklı sektörlerde ki irili ufaklı her firma zaman zaman BT süreçlerini optimize etmeli dedi.

İstikrarlı BT ortamı gerek şart
Teknolojik gelişmelerin kurumlarda hızlı adaptasyonları zorunlu kıldığını ve yeni talepleri de beraberinde getirdiğini belirten KoçSistem Sistem Yazılım ve Eğitim Satış Grup Yöneticisi Güney Seyhan, “Bu nedenle, iş yapış şeklini BT ile sürdüren şirketler, BT süreçlerini optimize edecek çalışmalar yapmalıdır. Ancak düzenli işletilmeyen, süreçleri kontrol edilemeyen ve yönetilemeyen şirketlerde BT Optimizasyonu’na ilk sırada öncelik verilmelidir. İstikrarlı ve iyi çalışan bir BT ortamı, hizmet yönetiminin ön koşuludur. Bu sebeple, BT performansının sürekli ölçümlenebilmesi, kritik önem taşır” şeklinde görüş belirtti.
Günümüz dünyasında hemen hemen tüm şirketlerin birden fazla uygulama ve klasik sebeplerle bu uygulamalara yönelik donanımlar kullandığına dikkat çeken Proline Satış Direktörü Hayati Çakır, “Sadece bu nedenle dahi, tüm kurumların yeni gelişen teknolojiler ile birlikte bir optimizasyon yapmaları maliyetlerini düşürebilmektedir. Maliyet ve verimlilik hedefi olan her ölçekteki şirket BT süreçlerini optimize etmelidir. Ancak tatbiki özellikle orta ve büyük ölçekteki şirketlerin bu işten elde edecekleri kazanç daha fazla olacaktır. Bu konuda bulut bilişim bu işletmelere kolaylık sağlamaktadır” dedi.
Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıksoy ise bu konuda şunları söyledi:
“BT süreçlerinin şeffaflaştırılması, ölçümlenmesi ve optimizasyonu, şirketlerin büyüklüklerinden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Şirketlerin büyüklüğü, bu konuda yapılacak çalışmaların sadece finansal etki büyüklüklerini değiştirmekte ancak önemini değiştirmemektedir. BT süreçlerini ölçemeyen şirketlerde, elbette süreçleri iyileştirmek ve sürekli iyileştirme döngüsü oluşturmak mümkün olmamaktadır.”
Symantec Güneydoğu Avrupa ve Türkiye, Bölge Teknoloji Müdürü A. Burak Sadıç’a göre büyümekte olan tüm şirketler doğal olarak BT süreçlerini de optimize etmek zorunda. Başlangıçta ihtiyaçlara göre reaktif olarak oluşturulan süreçlerin zaman içinde güncellenip daha verimli hale getirilmesi kaçınılmaz oluyor ve bu optimizasyonun getireceği avantajlardan sadece büyük şirketler değil belli bir ebadın üzerindeki tüm şirketlerden yararlanabilir. Özetle 50’den fazla çalışanı olan ve tam zamanlı BT personeli barındırmaya ihtiyaç duyan her şirket BT optimizasyonunu düşünmeye başlamalı.

Gurol ColakBüyüme oranlarına dikkat

Küresel ekonomi içerisinde her boyuttaki işletmenin çalışma yöntemlerini ve BT altyapılarını değiştirmeleri ve dönüştürmeleri kaçınılmazdır çünkü altyapı dönüşümleri şirketlere değer katar. Bu alanda KOBi’lerin de büyük şirketler gibi girişimci ve rekabetçi olduğunu gözlemlemeye başladıklarını belirten IBM Türk Sistemler ve Teknoloji Grubu Bölüm Müdürü Gürol Çolak, “Örneğin 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz küresel çaplı bir araştırmada, 2010 yılında KOBİ’ler önceliklerini “operasyonel verimlilik” ve “maliyet azaltmak” olarak belirtirken, 2012’ye gelindiğinde bu önceliklere “büyüme”, “müşteriler” ve “inovasyon” da ekleniyor. Eskiden genellikle büyük şirketlerin öncelikleri arasında bulunan bu alanlara KOBİ’lerin de odaklandığını gözlemliyoruz. KOBİ’ler sadece BT optimizasyonuna değil, müşteri ilişkilerini geliştirmeye, işlerini büyütmeye ve pazardaki fırsatları daha iyi değerlendirmeye de aynı şekilde yakın ilgi göstermeye başladıklarını fark ediyoruz. Sanallaştırma, bulut bilişim ve mobil aygıtlar gibi yeni alanlarda beliren fırsatları değerlendirmenin KOBİ’lerin, büyük rakiplerini yakalamalarına yardımcı olduğunu görüyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Vedat DoanalpEn büyük şirketten KOBİ’ye kadar herkese gerekli

Öncelikle büyük çapta birçok alanda faaliyet gösteren şirketleri bulunan grupların kendi bünyelerinde doğru bir planlama ile BT optimizasyonunu gerçekleştirmesi gerektiğine değinen Aybil Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Vedat Doğanalp, “Çünkü özellikle büyük yapılarda yönetim ve optimizasyon diğer şirketlere göre daha zor ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Özellikle grup içinde yer alan her şirketin kendi içinde bir BT yöneticisi ve kendi yöntemine göre ve anlaştığı şirketlerle iş yapma olgusunun yer aldığını düşünecek olursak bu durum ortaya aynı grup içinde yer alan birçok şirketin her birisinde aynı BT operasyonu için değişik projelerin çalışması gibi bir durum rahalıkla ortaya çıkarabilir. Maalesef günümüzde birçok büyük grup bünyesinde bu tip sıkıntılar yaşanmaktadır.  Aynı zamanda KOBİ seviyesinde çalışmakta olan şirketlerin de BT optimizasyonuna ihtiyaçları vardır” dedi.
ETİKETLER : Sayı:878

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics