Dosya 19 AĞUSTOS 2011 / 14:24

HER SEKTÖRDEN HER ÖLÇEKTE ŞİRKET ‘İŞ ZEKÂSI’ PEŞİNDE

İş zekâsı alanındaki uygulamaları ve gelişmeleri teknolojik yenilikler ışığında değerlendirince, şirketlerin temelde veri madenciliğini artık etkin bir biçimde değerlendirdiği görülüyor. Bu modellerin birçok farklı iş akışına uygulanarak doğru kararlar alınmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken ABH Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan M. Karaman’a göre, Türkiye’de özellikle veri madenciliği ve performans yönetimi gibi alanlarda iş zekâsı piyasası çok hızlı gelişiyor. İş yapmanın temel girdisinin ‘bilgiye sahip olmak’ olduğu gerçeğinden yola çıkan Karaman, şirketlerin de, büyüklüklerine bakılmaksızın iş zekâsı çözümlerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bu yapıda bazı şirketler ihtiyaçlarını basit çözümlerle karşılarken, bazıları da gelişmiş araçlarla bunu yapıyor. Ama sektör bazında Türkiye’de iş zekâsı çözümleri; özellikle finans, telekom ve perakende gibi çok yoğun veri biriktiren şirketlerde öne çıkıyor. Karaman bu ayrımı, “Aynı zamanda müşterilerini ihtiyaçlarına göre sınıflandırmak ve böylece onlara daha iyi çözüm götürmek isteyen sektörler bunlar ve bu sektörlerde, konuyla ilgili ciddi yatırımların başladığını görüyoruz” dedi.

SİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ
İŞ ZEKÂSIYLA
SAĞLANIYOR
Obase Genel Müdürü Bülent Dal da, sahip olduğu verileri, karar verme süreçlerinde bilgiye dönüştürerek kullanmak isteyen şirketler için iş zekâsı teknolojilerini kullanmanın artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Çünkü yöneticiler, gelişen rekabet koşullarında çok daha fazla sayıda kararı çok daha hızlı ve doğru şekilde vermek durumunda. Hatta bu kararları tablet PC’ler, akıllı telefonlar üzerinden, yani ofis dışındayken de verebilmeleri gerekiyor. Bu noktada iş zekâsı, aslında operasyonel süreçlerin içine girmiş oluyor. Dal bu yapıyı, “Eskiden birbirinden kopuk olan operasyonel ve analitik sistemler, bugün bütünleşme zorunluluğu içinde. Bu bütünleşmeyi sağlayan şirketler, iş optimizasyonunu da sağlamış oluyor” sözleri ile tanımladı.
Bimsa İş Zekâsı Danışmanı Altay Rodoplu da, önceleri iş zekâsı ürünlerine gelen taleplerde, rekabetin daha fazla olduğu bankacılık ve finans sektörlerindeki şirketlerin veya bu sektörlerin dışındaki büyük ölçekli şirketlerin başı çektiğini belirtti. Ama Rodoplu, bugün bu yapının daha kalabalıklaştığını şu sözlerle anlattı:
“Günümüzde ERP sistemini kurmuş ya da kurmakta olan, bu sistemlerdeki verileri etkin biçimde raporlayıp kurum çapında bütünleşik bilgiye sahip olarak rekabet avantajı sağlamak isteyen ve bunun için iş zekâsı ürünlerini kullanmanın kaçınılmaz olduğunu düşünen her şirketin ilgili olduğunu söylemek mümkün.”

İŞ ZEKÂSI İÇİN ÖLÇEK FARK ETMEZ
Günümüzde artık birçok şirket organizasyonel yapılarında iş analitikleri ile ilerliyor ve bu sayede süreçlerinde iyileştirme sağlıyor. Elsys İş Analitikleri ve Teknoloji Direktörü Serdal Mermer, bu doğrultuda bir yaklaşım belirlendiğinde; gıdadan mağazacılığa, banka ve sigorta ile otomotivden hizmet sektörünün geneline kadar pek çok alanda faaliyet gösteren şirketlerin iş zekâsı çözümleri ile kat edebileceği yolun çok uzun ve önemli olduğunu rahatlıkla gördüklerini vurguladı. İş zekâsı ve analitiği uygulamalarında, sektör pratikleri her geçen gün farklılaşıyor olsa da; temel bir yönetsel ihtiyaca karşılık gelmesi açısından iş zekâsı kavramının ‘sektörler üstü’ olduğuna dikkat çeken Mermer, “Buna karşılık olarak, küresel ekonomi ile ölçek kavramı, sadece kurumsal büyüklüğü tanımlayan ayırıcı etmenler haline dönüşüyor. Ölçek farklılaşsa da iş zekâsı ve bütçeleme gibi temel kurumsal yönetim uygulamalarına duyulan ihtiyacın ortadan kalkacağına inanmıyorum” yorumunu yaptı.

Erkan Altan‘Hazır iş analitikleri’ devri

Dünyada ve Türkiye’de gelişen teknoloji ile beraber, Metric Technology Teknoloji Direktörü Erkan Altan’a göre, iş zekâsı da yerini hazır iş analitiklerine bırakıyor. Altan bu yapıyı şöyle anlattı:
“İş analitikleri; belli bir konuya özel tasarlanmış, hazır iş zekâsı içerikleriyle oluşturuluyor. Şirketler iş modellerine uygun olan hazır analitik uygulamaları kullanarak iş süreçlerini daha verimli yönetebiliyor. Ayrıca gelişen iş analitikleri ve teknolojiye sürekli yatırım yapmak istemeyen şirketler, bulut bilişim altyapılarını kullanarak iş zekâsı yatırımlarını düşük maliyetlerle güncel tutabiliyor. İş analitiklerinin gelişmesiyle birlikte, yakın gelecekte veri ambarı süreçleri sadeleştirilecek ve gerçek zamanlı iş zekâsı ile operasyonel süreçlerin aynı sistem üzerinde koştuğu “analytic appliance” çözümler kullanılmaya başlanacak.”
ETİKETLER : Sayı:835

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics