Dosya 16 OCAK 2011 / 18:00

Herkesle her yerden iletişim, kesintisiz iletişim

Günümüzde sistemler birbirleriyle ve en önemlisi insanlarla birlikte tümleşik olmak zorunda. Dinamik iş hayatının bir parçası olan zaman kavramı ve şirket dışında geçirilen zamanda iş kaybına uğranılmamasının kurumlar ve çalışanlar için çok önemli hale geldiğini belirten Ateksis Proje ve Satış Yöneticisi Barış Topallar, “Bu anlamda kurum çalışanlarının yoğun iş temposunda telefonu sadece telefon amacıyla değil, eş zamanlı her şeyden haberdar olabilmek için kullanıldığını görmekteyiz. Konu ile ilgili yeni eğilimler mevcut işi her yerden ve her zaman yönetebilmek üzerinedir. Kurum içindeki bir BT müdürü, sistemlerine dışarıdan veya kurum içerisinde mobil olarak dolaşırken ulaşabilmek veya oluşabilecek hatalardan anında haberdar olmak istemektedir. Tümleşik iletişim çözümlerinde, en son teknolojilerinde kullanılması ile kurumlara yönelik çözümlerde birbiriyle bütünleşik birçok sistemi Ateksis olarak kurup yönetebiliyoruz. Bu anlamda müşterilerimize projelendirme aşamasından eğitim aşamasına kadar destek sunuyoruz. Daha fazla kurumun artık bu çözümlerin sağladığı avantajlarında farkında hareket etmesi bizim için de önem taşıyor. Yeni teknolojiler ile sağlanan bu çözümler, şirketlerde zaman verimliliği sağladığı gibi daha kolay kontrol ve daha güvenli teknolojiler ile çalışmanın avantajlarını sağlıyor” dedi.
Tümleşik iletişim şirketlerin her an, her yerden işini yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde iletişim ve ağ ortamlarının tasarım, uygulama ve yönetimi üzerine odaklanarak bunların iyileştirilmesini amaçlıyor” diyen IBM Türk Lotus Ürünleri Satış Yöneticisi Esra Avcı, “İnsanların değişen iş yapma kültürlerine yanıt veren bir platform sağlayarak akıllı çalışma ortamları oluşturmayı ve verimliliği arttırmayı hedefliyor. Tümleşik iletişim ve işbirliği çözümleri ve hizmetleri ofis ve mobil çalışanlar arasında düzensiz iletişim, zamanının önemli bir kısmını toplantılar arasında yollarda ya da iş seyahatlerinde geçiren ya da uzaktan çalışan personellerin yaşadığı verimsizlik ve uzaktan çalışanların projelere dahil olamaması gibi sorunların üstesinden gelinmesini sağlıyor ve insanlar arasında iletişimi kolaylaştırarak karar verme sürecini hızlandırıyor ya da pazara çıkış süresini kısaltabiliyor” dedi.
Büyük çağrı merkezlerinin bütünleşmemiş birden çok üretici ürün ve sistemleriyle oluşturulmuş ortamlarının yönetilmesinin güç olduğuna değinen Avcı, “Böyle ortamlarda müşterilerden bu hizmete yönelik olumsuz yorumlar ve şikayetler geldiğinde ya da müşteri sorularına yavaş yanıt sunulması durumunda da tümleşik iletişim ve işbirliği çözüm ve hizmetleri daha esnek iletişim ve zamanında yanıt verme olanağıyla müşteri memnuniyetini de artırıyor. Sonuç olarak tümleşik iletişim ve işbirliği çözüm ve hizmetleri akıllı çalışma modeli oluşturmaya yardımcı olarak, rekabet avantajı için iş inovasyonunu destekleyen yeni süreç modelleri oluşturma, birden çok aygıt türü ve iletişim olanağını kullanarak işinizi her an, her yerden yürütme, işbirliği ortamları ile bireysel ve kurumsal verimliliği ve çalışma grubu verimliliğini artırma, ses, video ve veri iletişimini bütünleştirerek yeni yetenekler sağlama, uygun maliyetli performans için iletişim ve ağ ortamlarınızı iyileştirme olanağı sunuyor” şeklinde görüş verdi.
Değişen dünya ekonomisi ve rekabetin işletmelerde daha dinamik ve verimli çalışma ortamlarının yaratılmasını zorunlu hale getirdiğini ifade eden Karel’den Gökhan Yazıcı, “İş yapış şekillerinde yaşanan bu değişime tümleşik iletişim alanındaki gelişme ve yenilikler de katalizör etkisi yapıyor. Tümleşik iletişimin sunduğu uygulamalar iş süreçlerinin optimizasyonunda, iletişim maliyetlerinin düşürülmesinde, iş akışlarının etkin bir şekilde yönetilmesinde, cevap sürelerinin kısalmasında, müşteri memnuniyetinin artmasında ve iletişimde ortam bağımlılığından kurtulmada önemli rol oynuyor. Geçiş planı olmayan ve bu olanaklardan yararlanmak üzere harekete geçmeyen şirketler gelecekte değişen rekabete ayak uydurmada zorlanacaklar, küçülmeye ve yok olmaya mahkûm kalacaklardır” dedi.

Baris_TopallarVizyon oluşturmak çok önemli

Tümleşik iletişimin temel bileşeni olmazsa olmazı ortak protokolleri kullanan birbirine benzemeyen cihazların birbiriyle bütünleştirilmesi olduğunun altını çizen Ateksis Proje ve Satış Yöneticisi Barış Topallar, “Özellikle bu konuda son senelerde yazılım ve donanım tabanlı  sistemlerin IP tabanlı olmaya çalışması bu yüzden bu konuda dünyada özellikle son senelerde tümleşik iletişim bütünleşik ilgili standartlar oturtulması üzerinde ciddi çalışmalar var. Ortak dil IP protokolleri ve ESPA. Büyük markalar birbiriyle rekabet etmek haricinde cihazların birbirleriyle konuşması içinde ciddi bir çabanın içinde. Bu bağlamda standartlar hızla basitleşiyor, donanım ve yazılım üreten farklı markadaki şirketler birbirine daha yakın çalışmaya başlıyor. Çünkü buna kayıtsız kalan marka kesinlikle bu büyük oyunun dışında kalacak. Özellikle tümleşik mesajlaşmayı bir vizyon haline getirmiş yazılım şirketleri bu işi yapmayı bilen donanım üreten şirketlerle işbirliğine gidiyor ve farklılık, çeşitlilik yaratmaya çalışıyor” şeklinde görüş belirtti.

Ahmet_CancelikVideo çözümleri fark yaratıyor

Tümleşik iletişimin tanımı gereği, kullanıcılara ses, görüntü ve mesajlaşmanın aynı ya da birbirlerine bütünleşik platformlar üzerinden sağlandığı arayüzler sunduğunu belirten KoçSistem İletişim Ağı ve İş İstasyonları Direktörü Ahmet Cançelik, “Son kullanıcıya yansıyan arayüzü temel alındığında, üç temel öğe IP/TDM PBX altyapısı, mesajlaşma ve IPT uygulamaları, video çözümleri ve uygulamalarıdır. IP telefonlar; ana yerleşke ya da uzak ofislerde mobil veya uzaktan çalışıyor olsunlar, tüm çalışma alanlarındaki tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde, esnek bir iletişim altyapısı sunuyor. Bu sistemlere bütünleşik yazılı/sesli mesajlaşma platformları ile erişilebilirlik artmış oluyor. Birebir, yüzyüze iletişime olanak sağlayan video çözümlerinin de bu sistemlerle bütünleşmesi sonucu tümleşik iletişim altyapısı oluşturulmuş oluyor. İletişimini tamamen IP altyapısı üzerinden sağlayan işletmelerde iletişim uygulamaları ihtiyacı yeni değil, bununla beraber bu dönüşümün henüz tamamlanmadığını söylemek mümkün. IP telefonlar görüntülü iletişim ve web tabanlı servisleri desteklemeye başladıkça, verimliliği artıracak uygulamalar, IP üzerinde yakınsama, uygulamalarda artan esneklik, farklı ortamları birleştirebilen mesajlaşma, mevcut uygulamalarla bilişim sistemlerinin bütünleştirilmesi ile şirketlerin iletişim yetkinliklerini önemli ölçüde artırmaktadır” dedi.

Mobilite hareketlendiriyor

Tümleşik iletişim sistemleri sundukları uygulama ve arayüz çeşitliliği nedeniyle çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan oldukça karmaşık sistemler olduğunu belirten Karel’den Gökhan Yazıcı, “Donanımlar uygulamalarının çalıştığı sunucular, TDM dünyasına erişimi sağlayan ağ geçitleri ve kullanıcıyla arayüzü sağlayan terminallerden oluşmaktadır. Tümleşik iletişim sistemlerinde yazılım mimarisi karmaşıklığı azaltmak için genellikle modüler yapıdadır. Farklı işlevleri sağlayan birden çok bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin başlıcaları çağrı kontrolü, tümleşik sesli posta ve faks mesajlaşması, ACD, IVR, konferans, IM ve durum bilgisi, mobilite, çağrı merkezi, yapılandırma ve yönetim uygulamalarını sunan modüllerdir. Web teknolojilerindeki yenilikler tümleşik iletişim sistemlerinde kullanıcılarla yaratılan arayüzlerin daha etkin olmasına imkân sağlamaktadır. Tümleşik iletişim platformlarında “İletişim destekli iş süreçleri” yaklaşımını hayata geçirmeye olanak sağlayacak ve üçüncü taraflara açılabilecek tanımlanmış arayüzler oluşturulmaktadır” dedi.
ETİKETLER : Sayı:804

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics