Dosya 19 AĞUSTOS 2011 / 14:05

İHTİYAÇLAR ARTIYOR, SUNUMLAR ÇEŞİTLENİYOR

İş zekâsı çözümleri; hızla değişen ve gelişim gösteren iş dünyasında her ölçekte şirketin akıllı ve dinamik yapısını koruma ve mevcut gelişimdeki fırsatları yakalayabilmelerinin temel yapıtaşı, bir gereklilik halini aldı. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar sınır tanımazken, iş zekâsı başlığında çözümlerle şirketler; kendi iç iş akışlarını ve dış kaynaklı iletişimlerini düzenli bir biçimde tutma, bunları diledikleri şekilde ayrıştırma ve kategorize etme, bunlar ışığında kurumsal rotalarını belirleme fırsatını da yakalıyor.
Metric Technology Teknoloji Direktörü Erkan Altan’a göre, yoğun rekabet şartlarında şirketler, birbirlerine karşı avantaj sağlamak için bilgiden doğru kararlara erişebilmenin yarışı içinde. Günümüzde her ölçekte işletmede farklı iş zekâsı projelerinin gerçekleştirildiğine işaret eden Altan, “Şirket içerisindeki ya da dışındaki hedef kitleye ve ihtiyacın kapsamına göre projeler; operasyonel, taktiksel ve stratejik olarak üç ana başlıkta inceleniyor” dedi.
Bu yapıda Navigator İş ve Bilgi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cenk Bıçakçı, SAP’nin İşletme Zekâsı ve Business Objects ürün ailesi ile müşterilerinin raporlama ihtiyaçlarını karşıladıklarını, böylece geçmişe dönük veri analizleri yapılabildiği gibi, anlık olarak satış, üretim ya da stok adetlerinin analizi ve takibinin de gerçekleştirilebildiğini belirtti.

İŞ ZEKÂSI,
TEKNOLOJİNİN
MİMARİSİ
Supercom Genel Müdürü Harun Şahin ise iş zekâsı çözümlerini, ‘teknolojinin mimarisi’ olarak tanımladı. Şahin’e göre bu açıdan bakınca, iş zekâsı çözümleri sadece rapor alabilmek demek değil. Güvenli ve tutarlı bilgiyi sağlama, bu bilgileri anlık raporlama, analiz ve planlamanın her safhasında değerlendirme, kurumsal performans yönetimi ile etkinlik ve verimlilik ölçümü ile bunların artırılması, verilerini tek harekette değerlendirebilme olanağı sunarken, daha da ileriye giderek kurum planlarını, tahminlerini ve bütçelerini değiştirerek yeni olasılık senaryoları yaratma olanağı sağlayan bir altyapının bütünü bu kapsamda şirketlere sunuluyor. Şahin de, “Biz bunu kısaca ‘’Bugünün Verilerini Etkin Değerlendirebilme, Geleceği Öngörebilme’’ olarak tanımlıyoruz” dedi.
İş zekâsı, kurumsal bilgi bütünlüğünün sağlanması, şirket içi uygulamaların bütünleşik çalışması adına önemli bir fırsat. İş zekâsı; farklı ortamlarda depolanmış verilerin, bulundukları kaynaklardan alınıp veri temizleme, transformasyon gibi işlemlerden geçirildikten sonra üzerinde çeşitli algoritma ve analizler ile kurum için stratejik boyutlarda karar almada kullanılacak bilgi haline dönüştürülmesi sürecinin tamamı olarak tanımlanabiliyor. Oytek CRM/Veri Ambarı Grup Yöneticisi İlkay Öztürk, “İhtiyaç analizi, veri toplanması, depolanması, uygun veri dönüşümlerinin sağlanması, diğer sistemlerle bütünleştirilmesi, kuruma uygun iş zekâsı çözümünün seçimi ve uyarlanması konularının tümünde destek sunuyoruz” dedi. Bu yapıda özellikle sahip olunan ham verinin kalitesi önemli ve Öztürk, bu nedenle veri toplanması ve depolanması sürecinin etkinliğinin kritik olduğunu vurguladı. Bu yapıda veri toplanması ve sisteme doğru girilmesi sürecinin önemi, tüm şirket çalışanlarına anlatılmalı, hatta bunun kendi performanslarına etkisi de onlara açıklanmalı. Öztürk’e göre, gerekli görülürse bu, performans kriterleri içinde de değerlendirilebilinir.

Fahri_ArkanKesintisiz veri akışı

Turkcell Global Bilgi BT Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan, iş zekâsı başlığında sundukları hizmetleri şöyle anlattı:
“İş zekâsı alanında veri ambarı oluşturulması, data akışını sağlayan prosedürlerin geliştirilmesi, dashboard’lar ile son kullanıcıya hızlı, etkileşimli analiz ortamlarının oluşturulması söz konusu. Ayrıca, OLAP küpleri, hızlı ve çoklu analiz yapılabilen yapılarının oluşturulması, veri madenciliği ile mevcut verileri kullanarak daha kaliteli verilerin oluşturulması ve tüm bu sistemlerin yönetimi konusunda ürün ve hizmet sunuyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:835

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics