Dosya 14 HAZİRAN 2010 / 09:17

İhtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi belirleyin, sadece bugünün değil geleceğin de ihtiyaçlarını düşünün

Büyük ölçekli kurumlar günümüzde çok çeşitli, platform, uygulama, veritabanı ve altyapı kullanıyor. Uygulanacak BT optimizasyon yöntemleri de çok daha komplike olabiliyor. Dataserv Bilişim Hizmetleri Teknik Müdür Yardımcısı Osman Kayhan, bu noktada “Rasyonalizasyon, standardizasyon, uyumluluk, süreç otomasyonu, sanallaştırma, bulut bilişim gibi çok çeşitli stratejiler uygulanmalı. KOBİ ölçeğinde ise sanallaştırma ve henüz seçenekler kısıtlı da olsa servis olarak yazılım en önde gelen  çözümler. Özellikle servis olarak yazılım  önümüzdeki yıllarda KOBİ’lerin en çok tercih ettiği seçenek olacaktır” şeklinde görüşlerini dile getirdi.
ABH Genel Müdürü Tayyar Bacak’a göre, kuruluşlar BT optimizasyonunu yapmadan önce, iş gereksinimlerini ön plana koymalılar ve önceliklerini belirlemeliler. Bacak, “Örnek olarak, bayilik ağı olan ve bunlarla devamlı irtibat halinde olan şirketler, ortak mesajlaşma ve birlikte çalışma çözümlerini tercih etmeliler. Eğer şirketler çok fazla BT sunucusuna sahipse, bunları fiziksel sunuculardan sanal sunuculara geçirerek, yönetimi, enerji, yer dahil pek çok konuda tasarruf sağlayabilirler. Tüm bu seçenekler ve yaklaşımlar, şirket iş ihtiyaçlarının teknolojik çözümlerine bağlı olarak seçilmeli” dedi.
Şirketlerin seçtiği iş ortağı ve şirket içinden oluşturulan ekip tarafında yapılan analizler ve dokümantasyonlar uygulanacak haritanın şekillenmesini sağlar. Strateji ve planlaması ayrıntılı olarak yapılan bir projenin sıkıntı yaşanmadan tamamlanabileceğini belirten SAP Türkiye Satış Destek Grup Yöneticisi Erdem Şekeroğlu, bunun yanı sıra şirketlerin seçimlerini yaparken günü kurtaran çözümler değil, geleceği de kapsayan esnek çözümleri tercih etmeleri gerektiğini ve geleceğini planlayan şirketlerin günümüz ekonomik şartlarında ayakta kalıp başarılı olabileceğini vurguladı. SAS olarak, BT birimine özel çözümlerle kurumun stratejik hedeflerini destekleyerek BT kaynaklarının, finansal etkilerinin optimize edilmesine yardımcı olduklarını anlatan SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, “Kurumların altyapısındaki maliyet ve performansı ölçümlemek, iş birimlerinin taleplerini karşılamak üzere, kurumsal bazda BT birimlerinde doğru fiziksel ve sanal kaynak karışımını öngörmelerine ve ayarlamalarına destek sağlanıyor. Böylece farklı sektör ve boyutlardaki kuruluşlar BT kaynak kullanımlarını gözlemleyip analiz edebiliyor ve böylelikle gelecekteki aksiyonlar için karar alabiliyor” dedi.
Probil CTO’su Necmi Ön, bir BT projesinin yarattığı maliyet analiz edilirken, yapılacak ilk yatırım maliyetinin yanı sıra bu altyapının operasyonu, bakımı, esnekliği ve yönetiminin de bir bütün olarak ele alınması, değerlendirmenin bu bakış açısıyla  yapılması gerektiğini söyledi. Ön, “Genellikle şirketin tüm operasyonel maliyetlerinin içinde eriyip giden operasyon, bakım ve yönetim giderleri, yatırımlardan istenilen verimin alınamamasına, daha da kötüsü maliyetler ölçülemediği için bunun farkına varılamamasına yol açıyor” dedi.
Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim de optimizasyon hizmetini almayı hedefleyen kurumun yapılan iyileştirmenin boyutlarını anlaması için eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Zaim, “Fujitsu optimizasyon servisleri ve danışmanlığı, böyle bir durumda, endüstri ya da pazar ortalama değerlerini değil müşterisinin spesifik optimizasyon ihtiyacını yansıtan bilgileri ve ilgili tavsiyeleri paylaşmayı esas alıyor” şeklinde konuştu.
Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Ürünleri Grup Yöneticisi Necip Özyücel ise şöyle konuştu: “Temel seviyede BT optimizasyonu, altyapı ile uygulama platformlarının sürekli olarak izlenmesi ve soruna anında gerekli müdahalelerin yapılabilmesini içeriyor. Standart BT optimizasyonu ise altyapı ve platformların takip otomasyonunun standart düzeyde yapılması anlamına gelmektedir. Gelişmiş BT optimizasyonu, sanallaştırma gibi hızlı sistem kurulumlarına ve ekonomik donanım kullanımlarına yardımcı olan günümüz teknolojileri ile önceden yapılandırılmış ve tehlike anında kendiliğinden önlem alan, kural tabanlı sistem güvenliği gibi teknolojileri kapsamaktadır. Dinamik BT optimizasyonu ise bir anlamda kurum yöneticileri açısından gelinmesi gereken son noktadır.”

gozen_tora“BT optimizasyonu kuruma özel bir yaklaşım içermeli”

Oytek Ankara Çözüm Danışmanlığı ve Proje Yönetimi Grup Yöneticisi Gözen Tora’ya göre, BT optimizasyonu kuruma özel bir yaklaşım içermeli. Her kurumun uygulayabileceği BT optimizasyon reçetesi birbirinden farklı. Bu reçetenin belirlenebilmesi için detaylı bir analiz çalışması yapılması gerekmekte. Bu analiz sırasında kurumda bulunan makine parkı, kullanılan işletim/yönetim araçları, verilen iç/dış servisler, beklenen iş sürekliliği ve toplam sahip olma maliyetlerinin tamamı dikkate alınmalı. İşin temelinde, mevcut kaynakların ana iş alanı stratejileri doğrultusunda daha verimli, yerli yerinde kullanılarak, hizmet kalitesinin artırılması, bunun yanı sıra doğrudan ve dolaylı maliyetlerin azaltılması yatmakta. Salt ilk sahip olma maliyeti odaklı oluşturulan optimizasyon yaklaşımlarında başarı yüzdesi düşük oluyor. Kurumların optimizasyon yaklaşımlarında BT maliyetlerinin azaltılması yerine BT araçlarının etkin biçimde kullanılarak toplam maliyeti düşürmeyi hedeflemeleri daha çok katkı sağlayacak. Bu amaçla büyük ölçekli kurumlarda bu katkının nasıl sağlanabileceği konusunda dış danışmanlık hizmetlerine başvurulması da günümüzde kullanılabilecek bir yöntem.

onur_ozbasStrateji, uygulama ve operasyon

Özellikle küresel mali kriz ortamında şirketlerin maliyet avantajı sağlayan teknolojileri tercih edeceklerine değinen KoçSistem Veri Merkezi Çözüm ve Hizmetleri Satış Yöneticisi Onur Özbaş, veri merkezi, ağ ve servis masası gibi insan gücü ile yönetilmesi yüksek maliyet gerektiren ortamların optimizasyonun başlayacağı noktalar olması gerektiğini vurguladı. Özbaş, “Bunların yanı sıra orta ve büyük ölçekli BT yapılarının en büyük problemi olan proje yönetimi, paralelde diğer bir başlangıç noktası olabilir. BT optimizasyonunda izlenmesi gereken yolu aşağıda bulunan BT optimizasyon katmanlarının anlatımı ile özetlememiz mümkün. Strateji; BT projelerinin stratejik anlamda bütçelenmesi, kaynak planlamalarının yapılması, proje süreçlerinin takibi ve onay mekanizmasının otomatik hale getirilmesine yarayan geniş kapsamlı yönetim araçlarını içerir. Uygulama katmanında yazılım geliştirme süreçlerini optimize etmek ve kaliteli, performanslı, hatasız, güvenli ve yaşayan BT ortamları olarak yönetilebilmesi sağlanmaktadır. Bu katman Performans Yönetimi, Pro-Aktif Kriz Yönetimi ve Compliancy açılımlarında birçok değişik çözümlere de gidebilmektedirler. Operasyonda ise şirketlerin BT altyapılarında bulunan ağ, yazılım ve donanımlarla ilgili durum, gerek hata, gerekse değişiklik taleplerinin izlenmesi, çağrı olarak açılması, takip edilmesi süreçlerini bu katman altında optimize edebilmekte” dedi.
ETİKETLER : Sayı:775

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics