Dosya 06 MART 2011 / 18:00

İnternet yayılıyor, bulut her yere ulaşıyor

Makinelerden daha verimli çalışma ortamları sağlamalarını istedikçe kendimizi her defasında daha da karmaşık bir yapıda bulduk. Eskiden beri düşünülen fikirler şimdi daha sade şekilde hayata geçebiliyor. Bulut bilişimin yönetilecek yeni bir teknoloji olmadığını ifade eden Ardıç Pazarlama Müdürü Mine Tezer, bu kavramı “Değişen ihtiyaçlar ve küreselleşme sonrasında ortaya çıkan teknolojiyi yönetmenin yeni bir yolu” olarak tanımlarken Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli, gelinen noktada dünyada internete erişimin ne derece kolay ve hızlı yapıldığına dikkat çekti. Bulut bilişimin son dönemde gelişiminin bu durumla ilgili olduğunu belirten Güneyli, günümüzde kurumların daha fazla teknoloji kullanması ve verilerine her yerden, her zaman erişim ihtiyacı duymalarının da bulut bilişime olan eğilimin öncelikli nedenleri arasında olduğunu kaydetti.

Teknolojinin olgunlaşması önemli bir etken
Dünyadaki genel küreselleşme ve konsolidasyon yaklaşımının artık bilgi teknolojilerini doğrudan etkilemeye başladığına dikkat çeken HP Profesyonel Hizmetler MEMA Bölge Sorumlusu Özgür Kayım, bulut bilişimin bunun bir yansıması olduğunu belirtti. Kayım sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce de buna yakın teknolojiler ve yaklaşımlar ortaya atıldı. Aslına bakarsanız, altyapı teknolojileri uzun süredir hazırdı. İletişim teknolojilerinin, iş birimlerinin ve uygulamalarının olgunlaşması konuyu daha da önemli hale getirdi.  İnternet genişbant erişimi yaygınlaştı, çok çekirdekli işlemciler ve sanallaştırma teknolojileri gelişti. Bulut bilişimin yol açtığı veri yükünü kaldırabilecek sistemler ve yazılımlar son beş yılda gelişti.”
Bulut bilişimin 1960’larda ortaya atılan bir kavram olmasına rağmen bugünlerde revaçta olmasının başlıca sebeplerini; sunucu, depolama ve ağ sanallaştırma teknolojilerinin olgunlaşmasıyla WAN altyapılarının hızlanıp ucuzlaması olarak sıralayan EMC Satış Öncesi Takım Lideri Cenk Ersoy, “1960’larda sadece ana omurga (mainframe) ortamında hayata geçebilen bazı kavramlar açık sistemlerdeki teknolojik gelişmenin hız kazanması ile günümüzde revaçta olmaya başladı” şeklinde sözlerini sürdürdü.
Anadolu Bilişim Hizmetleri Profesyonel Hizmetler Müdürü Bektaş Özkan da iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve uygun maliyetlerde yüksek bant genişliklerinin sağlanabilmesine işaret ederek; “Bu sayede günümüzde şirketler, bilişim hizmetlerini servis sağlayıcılar tarafından işletilen veri merkezlerinden alabiliyor. Ayrıca, sanallaştırma teknolojilerinin olgunlaşması ile birlikte fiziksel bir altyapının üzerinde birbirinden tamamen izole çalışabilen sanal altyapıların oluşturulabilmesi bulut bilişimle gündeme gelen web servislerinin yolunu açıyor. Şirketlerin BT altyapıları için yüksek tutarlarda yatırım yapmaları yerine birden fazla şirketin iş uygulamalarını, sanal altyapılar üzerinde güvenli web servisleri şeklinde çalıştırabilen servis sağlayıcılardan ve uygun fiyatlara hizmet olarak satın alabilmeleri, bugün bulut bilişimin yaygınlaşmasını sağlıyor. Hem iletişim, hem de sanallaştırma teknolojileri, artan teknolojik altyapının karmaşıklığını daha basit hale getirmek için bir otomasyon katmanıyla bütünleştirilirken, bu gelişmenin şirketlerin bilişim ihtiyaçlarını kolay bir şekilde adreslemesi maliyet ve verimlilik avantajları itibarıyla büyük bir talep görüyor” dedi.
KoçSistem Veri Merkezi Çözüm ve Hizmetleri Direktörü Gökalp Bahçeli ise bu eğilimin nedenlerini şöyle açıkladı: “1960’larda kurulan merkezi yapılar, kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile gücünü yitirdi. Daha sonra anlaşıldı ki kişisel bilgisayarlar ile kurulan dağınık yapıların yönetilmesi birçok zorluğu ve problemi barındırıyor. 2000’li yıllarda internetin gücünü de arkasına alarak tekrar atağa geçen bulut bilişim bant genişliğinin yeterli hızlarda olmaması nedeni ile savaşı ikinci kez kaybetti. Günümüzdeki bant genişliği, sunucu sanallaştırma teknolojisi ve küreselleşmenin getirdiği maliyet baskısı bulut bilişim için çok daha elverişli bir ortam sağlıyor.”

Bilgi çoğalıyor ihtiyaç artıyor
Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim’e göre ise günümüzde bulut bilişime ilginin artmasının başlıca sebebi, günümüzde bilginin çoğalması ve giderek önem kazanması. Diğer yandan iş ortamında rekabetin artması. Kurumların verileri ve kullandıkları uygulamalar giderek artış gösterdiği için BT maliyetleri de buna paralel olarak artıyor. Ancak buna karşılık şirketlerin BT yatırımlarına ayırdıkları bütçe her yıl daha da azalıyor. Yöneticilerin bir yandan teknolojileri güncellemek, diğer yandan da maliyeti düşük tutmak zorunda kalmalarının BT optimizasyon ihtiyacını ortaya çıkardığını belirten Zaim, önce sanallaştırma teknolojilerinin gelişmesinde etkili olan bu zorunluluğun daha sonra bulut bilişimin yaygınlaşmasına yol açtığını kaydetti ve ekledi: “Bulut çözümlerinin cazip olmasının başlıca nedeni ise kurumların onlara özel ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan uygun maliyetli çözümler önermesi.”

Bulut bilişim kuruluşların bilgi ve hizmet sunma şekillerinde devrim yarattı

Bulut bilişimin, BT’nin son yıllarda başlattığı yeni bir paradigma olduğunu ifade eden IBM Türk Bilgi Teknolojileri Mimarı Ali Beklen, konuya şu şekilde açıklık getirdi: “Bu yeni bir teknoloji değil, bilgisayar kaynaklarını sunmak için sadece farklı bir şekilde olsa da, kuruluşların bilgi ve hizmet sunma şekillerinde bir devrim yarattı. Başlangıçta BT’ye ana bilgisayar hakimdi. Bu sağlam yapılandırma sonunda sunucu-istemci modeline yol açtı. Modernleşen ve giderek artan ölçüde mobil teknolojinin, yaygın ya da her yerden bilişimin mevcut hale gelmesi ve tabii ki de
bulut bilişimin bir fonksiyonudur. Ama bu devrim, her devrim gibi, geçmişin evrim geçirmiş bileşenlerini de içerir.  Böylece, bulut bilişimi daha iyi bir bağlama oturtmak için, bulut bilişimin DNA’sının aslında kendinden önceki sistemlerden oluştuğunu akılda tutmalıyız. Birçok yönden, bu önemli değişim ‘geçmişin kesin sonu’ yerine bir  ‘geçmişe geri dönme’ meselesidir. Bulut bilişimin bu cesur yeni dünyasında, bulut teknolojinin yenilikçi işbirliği ve güçlü ana bilgisayar gibi selefi sistemleri gibi kanıtlanmış faydaları olan sistemlere de yer var. Bilgi işlemi nasıl yaptığımızdaki bu gerçek değişim BT sektöründe bulunanların değişim dizginlerini ellerine almak ve bunu hem bireysel hem de kurumsal avantajlarına kullanmaları için büyük fırsatlar sunar. Bulut bilişimin paradigma kayması yaratmasının iş ve BT bakımından geçerli ve önemli nedenleri vardır. Çözüm olarak dışkaynak uygulamasının temelinde yatanlar geçerlidir. Bunlar düşük maliyet, personelin rafine biçimde kullanılmasına olanak sağlanması ve güçlü ölçeklenebilirliktir.”

Merkezi yapıdan dağıtık modele geçiş bulutu destekledi

Bulut bilişim 1960’larda ortaya atılan bir kavram olmasına karşın bu mimarinin verimli kullanılabilmesi için teknolojik altyapıların gerekli olgunluğa ulaşması gerektiğini vurgulayan Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Ürünleri Grup Yöneticisi Necip Özyücel, “İletişim olanaklarının artması, hızlarının yükselmesi, donanım ve yazılım teknolojilerinin aynı anda birçok erişimin yapılmasına izin vermesinin ardından kurumlar ile son kullanıcılar bulut üzerinden kullanımı kabul eder hale geldiler” dedi.
ETİKETLER : Sayı:811

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics