Dosya 12 AĞUSTOS 2012 / 15:55

İş hayatında mobil olma zamanı

Tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar kurumsal iş süreçlerini değiştirdi. Detaylar dosyamızda.

Tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar artık bireysel birer vazgeçilmez. Bunları yanından ayırmayı istemeyen, pratik olmaktan yana olan çalışanlar artık iş ortamlarına da bu cihazlarını götürüyor. Bazı şirketler bu yapıya temkinli yaklaşıyor, güvenlik gerekçesi ile hareket ediyor. Ama giderek artan sayıda şirket için bu eğilim; hem 7/24 işlerliğin hem de cihaz maliyet avantajının kilit noktası.

Tablet bilgisayarlar ve akıllı cep telefonları tüketici hayatına çok hızlı girdi ve bu kısa zamanda bireysel alışkanlıklar kadar, kurumsal iş süreçlerini de kökünden değiştirdi. Mobil cihaz kullanımındaki artış, bu cihazların ‘bring your own device’ (kendi cihazını getir) politikası ile birçok şirkette iş süreçlerine dahil edilmesi gibi olgular yılların iş uygulamaları kültüründe köklü değişimi kaçınılmaz kıldı. Her ölçekte her sektörden şirket, bu gerçeğin karşısında duramayacağını bildiği için kurumsal bilgisayar parkıyla şirket çalışanlarının mobil cihazlarını da uygun biçimde bütünleştirme çabasında. Tabii ki bu çaba kapsamında bilgi ve kurumsal sistem güvenliği, uygulamalara anlık ve doğru erişim sağlama gibi başlıklara da özen göstermek gerekiyor. Çünkü artık sadece sahada çalışanı çok olan şirketlerde değil, tüm şirketlerde bu bir gereklilik halini aldı. Şirket çalışanlarının kişisel cihazlarını iş ortamına getirmesinin engellenemeyeceği gerçeğinden yola çıkan şirketler, bu konuda kullanıcı ve kurum güvenliğini en üst seviyede sağlayan, zaman ve mekan bağımsız erişimle anılan mobil cihazlarla uyumlu yapıları birbiri ardına hayata geçiriyor. Bu yapıda kullanıcıların da beklentileri yükseliyor.
Gerek kişisel gerekse kurumsal mobil cihazlarıyla her an ve her yerden kurumsal işleyişe dahil olabilmeyi isteyen çalışanlar, bu konuda şirketlerinin BT yetkililerinden kesintisizlik ve güvenlik bekliyor. Mobil cihaz sayısının, tablet ve akıllı telefon sahipliği oranının giderek yükselmesi, hatta PC satışlarını aşma noktasına gelmesi de kurumsal BT birimlerinde bu konuda tam donanımlı olmayı şart haline getiriyor. İşin sırrı ise çalışan eğilimlerini ve mobil cihaz eğilimlerini sürekli yakından izlemek, bu takip esnasında güvenlik başta olmak üzere sürecin tüm taraflarını etkileyebilecek konularda adımlar atmakta yatıyor. Şirketler, kişisel cihazlara ek olarak, kendi kurumsal demirbaş cihazlarında da tablet ve akıllı telefon oranını artırma yoluna gidiyor. Çünkü mobil erişim demek, 7/24 işlerlik, çalışanlar arasında tam etkileşim ve iş sürekliliği demek. Bu açıdan bakıldığında, mobilize olmak çalışanlar için tatilsiz haftalar, gece uyku nedir bilmeyen talimatlar anlamına gelse de, sektör ve ölçek fark etmeksizin, geleceğin iş modelinin bu olduğu da açıkça ortada.
ETİKETLER : Dosya Sayı:884

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics