Dosya 09 OCAK 2011 / 18:00

İş sürekliliği, iş dünyası için kritik önem taşıyor

“Kurumlar ilk olarak mevcut süreçlerini ortaya koyup iş akışlarını ve sistemler arası etkileşimleri iyi analiz etmeliler” diyen EMC Teknoloji Danışmanı Emin Çalıklı’ya göre, analiz sonrasında uygun tasarım seçilerek gerçekleştirme aşamasına geçiliyor, bu aşamaları test ve kabul işlemleri takip ediyor. Sistemlerin maruz kalabileceği olağanüstü durumlar simüle edilebiliyor ve işletmelerin iş modeline göre değişik mimariler ya da yöntemler seçilebiliyor.

Kesintisiz faaliyet
Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim, iş sürekliliği yönetimi günümüz iş dünyasında kritik önem taşıdığını, sürekli değişen rekabetçi iş ortamı nedeniyle kurumların, her zaman faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri gerektiğini vurgularken, iş sürekliliği yönetiminin özellikle BT şirketleri için başlangıçta veri yedeklemesi ve depolaması boyutunda ele alınırken,  günümüzde felaket senaryoları için farklı çalışmalar da yapıldığını dile getirdi.  Zaim, şunları söyledi: “Kurumlar için kritik öneme sahip noktaların başında müşteri beklentilerine hızlı ve zamanında cevap verebilmeleri, rekabetçi koşullarda başarı seviyelerini koruyabilmeleri geliyor. İşte tam da bu noktada, iş sürekliliğinin beklenmeyen durumların getirdiği sarsıcı etkileri en aza indirgemeye yardımcı olduğunu görüyoruz. Kurumların beklenmeyen veya öngörülemeyen durumların yaratacağı finansal zararı azaltmaları, veri kaybını önlemeleri, temel faaliyet alanlarına odaklanmaları, güvenlik sağlayarak riski en aza indirgemeleri, müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajlarını artırmaları hayati önem taşıyor. Biz de dinamik BT altyapıları kapsamındaki ürün, servis ve çözümlerimiz sayesinde kurumlar beklenmeyen durumlarla ilgili nasıl tedbir alacaklarına odaklanmak yerine, kendi temel faaliyet alanlarına odaklanabiliyor ve böylece daha verimli çalışabiliyorlar.”
Genel kanı olarak, iş sürekliliği, felaket yönetim sistemleri çerçevesinde tanımlanmakta ise de, Software AG Türkiye Genel Müdürü Yüce Erim’e göre, bu eksik bir çerçeve. İş sürekliliği çalışmaları ve tasarımı, felaket anından çok önce başlayıp sürdürülmeli. Aksi takdirde, anlık kesintiler bile bu yaklaşımın zaafiyetine neden oluyor. İş sürekliliği çalışmaları, kurumların neredeyse tüm faaliyet alanlarını içine almakta, insan ve makine ayrımı yapmaksızın süreçlerin çalışırlığını güvence altına almaya odaklanmakta. Bu tanım çerçevesinde iş sürekliliğine bir süreç yönetimi yaklaşımı olarak bakmak hiç de yanlış olmayacak.

7/24 çalışma şart
Symantec Türkiye Kurumsal Müşteriler Satış Yöneticisi Evrim Tekeşin ise, hem regülasyonlar, hem de 7/24 çalışma gerekliliğinin artık BT organizasyonlarının üzerindeki baskıları artırdığını belirtti. Tekeşin, “Servislerin ve veri merkezlerinin giderek karmaşık yapılar haline gelmesi ise bu artan talebe cevap vermeyi zorlaştırmakta. İş sürekliliği projeleri, iş birimleri ile BT bölümlerinin ortak yürütmesi gereken projelerden biridir. İşi etkileyen servislerin belirlenmesi, bu servislerin ihtiyaçlarının saptanması ve ihtiyaca yönelik doğru altyapıların kurulması çok kritik adımlar. Kritiklik seviyesi düşük bir servisi korumak için yedekleme sistemine dâhil etmek yeterli olabilirken, veri kaybına tahammülü olmayan çok kritik bir servisin,  yedekleme sistemi ile korunmasının yanı sıra, gerçek zamanlı korumalar, replikasyon çözümleri ile de korunması gerekebilmek” şeklinde konuştu.

Ayhan_Bamyaci“Farkında olmak, sınıflandırmak ve öncelendirmek”

Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, temel amacın, işin kesintisiz devam etmesi olduğunu, iş kesintisinin parasal zarar olarak ne kadar fazla olabileceğini akıldan çıkartmamamız gerektiği görüşünde. Bamyacı’ya göre, en önemli nokta farkında olmak. Bu farkındalığın şirket yöneticilerinden çalışan tüm personele kadar sahip olunması gerekli. Bu süreç yapılması gerektiği veya kurallara uygun olmak için değil, gerçekten olası büyük zararlara karşı bir sigorta gibi düşünülerek ele alınmalı. İkinci önemli konu ise sınıflandırma ve önceliklendirme. Tüm sistemler ve süreçler birbirinin aynı öneme sahip değil. Bazıları daha önemli, bazıları hemen ihtiyaç duyulan, bazıları ise bir miktar kayba tahammüllü olabiliyor. Tüm bu ölçütler dikkate alınırsa, hem ekonomik hem de şirketin isteklerine uyan bir iş sürekliliği yapısı kurulmuş olur. İş sürekliliği projeleri başlanıp bitirilebilecek, başı sonu belirli bir uygulama değil; aksine sürekli devam edecek yeni bir disiplindir. Bamyacı, “Yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğimizde nasıl onun çalışacağı donanımı, ağ bağlantısını, güvenlik sistemlerini, yedeklenme sürecini otomatik olarak yapıyorsak, artık iş sürekliliği kapsamında hangi sınıfa dâhil olduğuna da karar vermek ve gerekli implementasyonu almak durumundayız. Aksi durumda sistemler iş sürekliliği projesinin yapıldığı gündekilerle sınırlı kalır. Bu durumda yıllar sonra bir felaket olduğunda belki sadece çok eski sistemleri kurtarmış oluruz” dedi.

Guney_Seyhan“Öncelikle kurumsal bir yaklaşım sergilenmeli”

KoçSistem Satış Destek Grup Yöneticisi Güney Seyhan’a göre, iş sürekliliğine yönelik gerçekleştirilen yatırımlardan gerekli faydanın sağlanması için öncelikle kurumsal bir yaklaşım sergilenmesi gerekmekte. Bu noktada, işletmelerin veri,  altyapı büyüklüğü ve platformlarından ziyade, bu altyapıdaki uygulamaların istenilen şekilde ana iş akışlarını kesintisiz destekleyebilme süreci ve bu konudaki beklentilerinin kritik olduğunu söylemek mümkün. Aslında  BT çözümlerinin hangi koşul ve seviyede çalışır ve ulaşılır olması gerektiği de bu beklentiye bağlı. Bu amaçla risk analizleri, iş etki analizleri, uygulama bazlı sınıflandırma ve önceliklendirme süreçleri ile iş sürekliliği kapsamında  senaryoların belirlenmesi ve ilgili ihtiyaç analizleri, çözüm ve tasarımların doğru ve amaca uygun oluşturulması süreci kritik. Bu süreçlerin gerektiği gibi tamamlanması halinde toplam çözümde optimum maliyet, tutarlılık ve uygulanabilirlik sağlanıyor. Senaryoların prosedürlerinin, görev ve sorumlulukların çıkarılması, kurum içerisinde ilgili uygulama ve iş birimlerine anlatılması, aktarılması, devreye alma ve testlerin yapılması süreci de önem taşıyor. Yine iş sürekliliği kitapçığının hazırlanması da yetmeyecek ve iş sürekliliğinin yaşayan bir süreç olması nedeniyle belli zamanlarda  güncellenmesi ve buna uygun duyuru ve testlerin devamlılığının sağlanması da lazım. Tüm bu süreçlerin danışmanlık veren şirket ve işletme tarafından sağlanacak bir proje ekibi olarak yürütülmesi de bir diğer önemli nokta.
ETİKETLER : Sayı:803

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics