Dosya 05 EYLÜL 2011 / 01:51

İş sürekliliği standartlaşmaya gidiyor

Sektör temsilcilerine göre  gelecekte iş sürekliliği, veri merkezi sahipliği ile ilgili tüm gereksinimler nasıl bir BT standardı haline geldi ise  aynı gelişimi gösterecek. Şu an içinde bulunulan zaman da hızlıca bu standartlaşmanın yaşandığı dönem. İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Mehmethan Şişik’e göre yakın gelecekte şirketlerin sağlamakla yükümlü olacağı veya ISO 9001 gibi şirketlerin olup olmadığına bakacağı bir standart olacak. Teknoloji alanındaki gelişmeler de bunu şekillendirdiğine dikkat çeken Şişik, “Özellikle bulut bilişim çok öne çıkacak ve işletmelerin geçmişte sağlamakta zorlanacağı veya çok yüksek maliyetlerden ötürü gerçekleştiremediği birçok şey bulut bilişim üzerinden sağlanabildiği için iş sürekliliğini sağlamaya katkısı olacak. Müşteri deneyimini yönetmede işin önemli bir parçası haline gelecek” diye konuştu. Gelecekte, iş sürekliliği çözümlerini ve uygulayan şirketlerin isimlerini ve kazanımlarını çok daha sık duyalacağını vurgulayan Datateknik Proje Geliştirme Grup Müdürü Kıvanç Yılmaz da, bu konu büyümek ve yatırımını korumak isteyen işletmeler için zorunluluk haline geleceğini belirterek şöyle konuştu: “Daha önce veri merkezi sahipliği ve çevresindeki gereksinimler bir BT standardı oldu. Yakın gelecekte iş sürekliliği planlaması için de aynı durumu gözleyeceğiz. Bu talebe bağlı olarak da daha yeni ve daha bütünleşik çözümler göreceğiz.”

Güvenlik
konusunda standartların oluşması adımları farklılaştırıyor
Her kuruluşun her an binlerce kesinti riski ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Cloudturk Yöneticisi Mustafa Yazıcı, bu risklere her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirtti. Öte yandan günümüzde tüm kuruluşların bir şekilde birbirine bağımlı hale geldiğini de belirten Yazıcı, “Büyük ölçekli bir kuruluşun tedarikçilerinden birinin üretimini durdurması o kuruluşun üretimini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, kuruluşlar birlikte çalıştıkları diğer kuruluşların da iş sürekliliği planlarının bulunmasını istemektedirler” diye konuştu. Bireysel alanda bilgi tüketiminin artması ve veri depolama ihtiyacının da kurumların buluta yatırım yapmalarını tetiklediğini ifade eden Yazıcı, gelecekte ortaya çıkan gelişmelerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Cloudturk olarak, özellikle güvenlik konusunda standartların oluşmasıyla birlikte kurumların hızla IaaS’e yönelmeye başladığını net olarak söyleyebiliriz. Ortadoğu ve Türkiye özelinde ise bulut bilişim ve özellikle IaaS, kurumlara sağlanan hizmetler açısından henüz emekleme döneminde. Ülkemizde bulut bilişim teknolojilerinin uygulanması yeni gelişmeler hızla takip ediliyor ve dünyada yaşanan eğilimlere paralel ciddi bir talep oluşmaya başladı. Özellikle bulutun sağladığı esneklik ve maliyet avantajları hemen her kurumun dikkatinin buluta çekilmesini sağladı. Dünyadaki veri paylaşımının arttığı ve arşivleme ihtiyacının da paralel olarak artacağı düşünülürse bireysel alanda da bulut bilişim kullanımının artacağını öngörmek çok da yanlış olmaz.”
Symantec Türkiye Kıdemli Teknoloji Danışmanı Koray Alkan’a göre de  geçmiş yıllarda sanallaştırma, konsolidasyon ve veri depolama ile ilgili konular revaçtaydı. Günümüzde ise veri güvenliği, yedekleme ve sürekli data koruma konularının sıcaklığını koruduğunu belirten Alkan’ın, gelişim süreci ile ilgili değerlendirmeleri de şöyle: ”Önümüzdeki yıllarda özel/genel bulut bilişim, platform-as-a-service (servis olarak platform), software-as-a-service (servis olarak yazılım) gibi konular daha çok gündeme gelecek.”

Harun_SahinÖnemli olan uygulamaların sürekliliğinin sağlanması

İş sürekliliği planı çalışmalarının, stratejik planın eksiksiz yönetilmesi, bu amaçla tüm ekibin iş sürekliliği stratejilerine uygun çalışması, kurumun işlevini devam ettirmesi veya yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için her zaman güncel ve ihtiyaca yanıt verebilir durumda olması gereğine dikkat çeken Supercom Genel Müdürü Harun Şahin’e göre iş sürekliliği talepleri konusu birkaç ayrı başlık altında karşımıza çıkıyor. Yoğunlukla felaketlerden kurtulma, enerji, yedekleme ve geri dönme, kümeleme ve yük dağıtımı, data hatları ve sanallaştırma konuları da bunlar arasında yer aldığını belirten Şahin’in iş sürekliliğindeki gelişim hakkındaki görüşleri ise şöyle: “İş sürekliliği açısından bakıldığında günümüzde bulut bilişim önemli bir kavram. İş sürekliliği eğilimi bulut bilişim ile buluştu diyebiliriz aslında. Yani önemli olan artık bilgi sistemlerinin bileşenleri olmayıp, bu sistemlerin üzerinde çalışan uygulamaların, servislerin, erişilebilirliğin, güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması. Proje kapsamında kullanılan donanım ve yazılımların bulut mimarisine ne kadar uyup uymadığı veya bütünleştirilip bütünleştirilemeyeceği ise yine önemli bir nokta. Ayrıca performans, büyüme ve güvenlik de başlı başına yine kritik bir konu. Kısacası, bulut bilişim mimarisinin ve geçişinin düzgün ve doğru olarak planlanabilmesi ve bu uygulama esnasında işlerin kesilmemesinin sağlanması esas.”

Kudret_GulcanGelecekte hedef; son kullanıcının kesintinin farkına varmayacağı altyapıların oluşturulması

İş sürekliliği ile yaşanabilecek hizmet kesintilerinden en kısa sürede en az veri kaybıyla hizmetin devamının sağlanmasının amaçlandığını belirten Oytek Bilişim Hizmetleri Sistem Yönetim Müdürü Kudret Gülcan, hali hazırda mevcut iş sürekliliği planlarında da tüm işlemlerin otomatize edildiğini söylemenin zor olduğunu belirtti. Geçişler sırasında bazı müdahaleler gerekebildiğine dikkat çeken Gülcan, gelecekte bu konuda yaşanacak gelişimlerle ilgili olarak da şöyle konuştu: “Gelecekte hedef son kullanıcının kesintinin farkına varmayacağı altyapıların oluşturulması olacaktır. Bulut altyapısı veya aktif-aktif çalışan veri merkezleri ve uygulamalarla birlikte tüm işlemlerin otomatize edildiği, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan ve çok kısa bir zamanda gerçekleşen aktarımlar yapılabilecektir. BT altyapısı bu şekilde kurulduktan sonra iş sürekliliği planlarında BT bölümlerine hizmet erişimleriyle ilgili düşen kısım birkaç satır olacaktır.”

Halit_Zaimİş sürekliliğine yönelik uygulamalar bulut üzerinden sunulacak

Fujitsu Türkiye ve Balkan Ülkeleri Genel Müdürü Halit Zaim’e göre iş sürekliliğinde güvenliğin, hızın, performansın ve ölçeklenebilirliğin önemi giderek artacak. Bu doğrultuda veri merkezlerinin bulut platformları üzerine kurulacağını ve iş sürekliliğine yönelik uygulamaların da yine bulut üzerinden sunulacağını belirten Zaim’in değerlendirmeleri şöyle: “Bulut bilişim şu an Avustralya, Singapur, ABD, İngiltere ve Avrupa’da yaygınlaşmayı sürdürüyor. Yakın zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede de bulut hizmetlerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını düşünüyoruz.  Biz de müşterilerimizin sanallaştırma süreçlerine geçişlerinde onlara tam destek vererek geleceğin bulut platformlarına hazırlanmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Sanallaştırmanın ve bulut bilişimin avantajlarından herkesin faydalanabilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:836

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics