Dosya 20 ŞUBAT 2011 / 18:00

İş zekâsı çözümlerine şirketlerin en baştan ihtiyacı var

Smartiks İş Zekası ve Özel Çözümler Direktörü Nurettin Şendoğan’ın ifadeleriyle 2000’lerin başında iş zekâsı kurumlar için bir gereksinimden çok, lüks olarak algılanıyordu. Sonradan bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, dikey ve yatayda ürün yelpazesinin büyümesi ve kurumsal uygulamaların ERP sistemlerinden çok daha öteye genişlemesiyle, iş zekâsı konusunda uzmanlaşan çözüm şirketlerinin katkısıyla sektörel farkındalık hızla artmaya başladı. Şendoğan yine de şu noktayı vurgulamadan geçmiyor: “Halen şirket büyüklüğüne bağlı olarak iş zekâsına yapılan yatırım maliyetinin şirket açısından katlanılabilirliği ölçü kabul edilirken, sektörlerde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe tüm dinamikleriyle bu gereksinimi karşılayacak yatırım hacmi sağlanamamış, ülkemizde iş zekâsı yatırımlarının geri dönüşü konusundaki olumsuz önyargı kırılamamıştır.”
Karar vericiler bir taraftan kendilerine ulaşan değerli ve kullanılabilir bilgi oranını ve bu bilginin kalitesini artırmaya çalışırlarken, diğer taraftan bilgiye ulaşım sürecinin de kısaltılmasını temin etmeye çalışıyorlar. Bu iş zekâsı projelerini daha geniş bir spektrumda ele almayı da beraberinde getiriyor. Ereteam Genel Müdürü Kutlay Şimşek, “Üst seviyedeki bu farkındalık, kurumun alt kademelerine doğru yaygınlaşarak ilerleyecek diye düşünüyoruz. Farklı iş birimleri ile o iş birimlerinin ihtiyaçlarına yönelik bilgi keşfi çalışmaları ve bu çalışmaların bütün resim içerisindeki temsili kurumsal bilgi kültürünü zaman içerisinde oluşturacaktır. Bir diğer önemli husus da kullanıcı uyumu, iş zekâsı projelerinde içerik kadar sunum katmanı da önem taşır halde, mobil araçlar ve ofis uygulamaları ön yüzleri her zamankinden çok daha önemli. Ayrıca iş zekâsı yetkinlik merkezleri belirli ölçekteki şirketlerin muhakkak yatırım yapmaları gereken bir alan” diyor.

Ozgur_CetinogluMobil gösterim de öne çıkıyor

BT konusunda kurumsal ve stratejik planlama yapan şirketlerde iş zekâsı kavramına bakış oldukça gerçekçi ve mevcut uygulamalarıyla uyumlu. KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, bu bakışın bütünleştirilebilecek ürün veya ürünleri seçmek şeklinde olduğunu ifade ediyor. “Kurumlarda iş zekâsı aracına ihtiyacı en fazla olan çalışanların üst düzey yöneticiler olması sebebiyle, görsel raporlama arayüzleri ürün seçimini yönlendirmektedir. Farklı ortamlardan raporlara erişim, mobil gösterim istekleri öne çıkmaktadır” diyen Çetinoğlu, “Kurumların bu konuda farkındalığının sağlanması öncelikle iş birimlerinin ihtiyacı olan analiz isteklerinin ortaya konması, ardından bu isteklerin iş zekâsı raporlama yapılarıyla kolaylıkla yapılabileceğinin birimlere sunulması sayesinde olmaktadır. BT birimlerinin iş birimlerine verdiği uygulama hizmetinin verimliliğinin artması da ikinci bir farkındalık parametresidir” diyor.

Fatih_BilginBilgiye ulaşma çağındayız

İş zekası kullanımının kurumlara sağlayacağı faydalar konusunda bir bilinç oluşturulmalı. IBSS Consulting İş Geliştirme Müdürü Fatih Bilgin’in bilinci artırma konusundaki görüşleri şöyle: “Kurumlar artık bilgi çağında değil bilgiye ulaşma çağında olunduğunun farkına vardılar. Şirketlerin en değerli varlıkları bilgidir. En küçük işletmeden en büyük kuruma kadar her çaptaki organizasyon sahip olduğu bilgi oranında süreçlerini yönetiyor ve stratejilerini ona göre tespit ediyor. Kurumlar bildikleri müddetçe pazarda yer almaktadır ve gelişmektedir.”
ETİKETLER : Sayı:809

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics