Dosya 20 ŞUBAT 2011 / 18:00

İş zekâsına dair beklentiler artıyor

Kurumsal kaynak planlaması uygulaması sonrasında temel süreçlerin bütünlüğünü sağlayan kurumlar için iş zekâsı ilk gelişim alanı olarak ortaya çıkıyor. Arete Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Işık, veritabanlarındaki değerli verilerden iş kararlarını şekillendirecek ölçütlerin üretilmesinin işin boyutlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı görüşünde. Işık, “Boyutları bilinen işlerin de geleceğe yönelik planlanması, planların daha sık aralıklarla kontrolü, raporlama etkinliği artan iş zekâsı uygulamalarıyla sağlanmaktadır. İşin sonuçlarının raporlanmasından öte, işin planlanmasına geçişin sağlanması gerekir. Büyümenin ve gelişimin planlanması, modellenmesi, izlenmesi iş zekâsı uygulamalarında yapılır. Yönetim seviyelerinin iş zekâsı uygulamalarına katılımı ve farkındalığı sağlanmalıdır. İş zekâsı kurmay ve yönetsel bir araçtır. Farkındalığın bu noktada oluşturulması gereklidir” diyor.
Piyasadaki başarılı iş zekâsı projeleri ve bu projeleri gerçekleştiren şirketlerin kendi sektöründeki başarısı, diğer şirketlerin iş zekâsı uygulamalarına yönelik ilgisini artıran nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bimsa İş Zekası Danışmanı Altay Rodoplu, bunun yanında iş zekâsı uygulamalarında bütçe planlama, finansal konsolidasyon, veri madenciliği, dengelenmiş skor kartı gibi uygulamaların nasıl kullanıldığının da önemli olduğu görüşünde. Rodoplu “İş zekâsının sadece raporlamadan ibaret değildir. Bu uygulamaların sağlayacağı katma değer ve rekabet avantajı şirketlere anlatılarak iş zekâsı bilinci oluşturmada mesafe alınabilir” diyor.

Bilgiye dayalı karar ihtiyacı iş zekâsının önceliğini artırıyor
Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan beklentiler, iş zekâsı uygulamalarını her geçen gün daha popüler hale getiriyor. Rekabet şartları giderek ağırlaşıyor ve kurumlar karar alma sürelerini minimuma indirmeye çalışıyor. Bunun için de anlık ve doğru bilgiye, belli göstergeler ışığında ihtiyaç duyuyorlar. Bu da iş zekâsı çözümlerine verilen önceliği artırıyor.
Intellica Genel Müdürü Kemal Ünaltuna, Türkiye’de finans ve telekom sektörünün son 10 yıldır bu sistemlere büyük yatırım yaptığına işaret ederek şunları söylüyor: “İş zekâsı artık kendini ispatlamış bir teknolojiler bütünü olduğu için bu ilginin bir moda olarak artmış olduğunu da sanmıyorum. Yani gereklilik konusunda kimsenin pek bir şüphesi kalmamış durumda.”

Mobil ekosisteme uyumluluk iş zekâsını daha da cazip kılıyor
İş zekâsı uygulamaları günümüzde finanstan telekomünikasyona, perakendeden üretime kadar birçok sektörde kullanılıyor. Eskiden büyük kurumların kullandığı gelişmiş iş zekâsı çözümlerinden bugün birçok farklı ölçekteki şirket yararlanıyor. Bu konuda dikkate değer bir diğer konu da mobil araçların yaygınlaşması. Obase Genel Müdürü Bülent Dal, “Mobil araçlar gelişen teknolojilerle iş dünyasının içinde çok daha aktif rol almaya başladı. Mobil iş zekâsı çözümleriyle şirketler etkileşimli ve anlık analiz raporlarına istedikleri yerden anında ulaşabiliyor, stratejik kararları daha hızlı alabiliyorlar” diyor. Bu arada genel fayda konusuna da vurgu yapan Dal, “Şirketlerin iş zekâsı uygulamalarının karlılığa sağladığı katma değere bakmaları bu alandaki farkındalığın büyük ölçüde artmasını sağlayacaktır. Farkındalık için yöneticilerin hızlı karar vermesine yönelik yetenek ve olanakların artırılması sağlanmalıdır” görüşünde.
Oracle İş Zekası Çözümleri Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Satış Yöneticisi Emir Türkmen’e göre Türkiye’de iş zekâsı kavramı birçok Avrupa ülkesinden çok daha ileri durumda. Türkmen, “Temel gereksinimlerden biri olan veri ambarı kurulumları sadece finans ve telekomünikasyon değil, üretim ve kamuda da yaygın şekilde görülmeye başladı. Farklı kaynaklardan toplanan veriler ve bunlar üzerinden karar verme ihtiyaçları gün geçtikçe artıyor. Birkaç yıl öncesine kadar sadece birkaç şirketten oluşan pazarda şu anda çok sayıda danışmanlık şirketine rastlamak mümkün. Devletin veya kontrol organizasyonlarının talep ettiği rapor zorunlulukları da bazı kurumları harekete zorluyor” diyor.

İş zekası çözümlerine şirketlerin en baştan ihtiyacı var
Detaysoft İş Zekası Birim Yöneticisi Hayrettin Ustabaşı, son birkaç yıl içerisinde artan iş zekâsı çalışmalarıyla kurumların ve özellikle raporlama, analiz, planlama süreçlerinde ve stratejik kararlar alma konularında aktif rol alan kurum çalışanlarının iş zekâsı uygulamaları hakkında daha ilgili ve bilgili olduklarını aktarıyor. “Devam eden iş zekâsı projelerine ve şirketlerin proje taleplerine bakıldığında, her geçen yıl kurumsal raporlama, analiz ve planlama ihtiyaçlarının arttığını söyleyebiliriz” diyen Ustabaşı, “Her yıl farklı yazılım şirketlerinin düzenledikleri iş zekâsı forumları, bu konudaki tanıtımların artması ve uzman iş zekâsı danışman kadrolarının oluşması şirketlerin iş zekâsı farkındalıklarını artırıyor” diyerek görüşlerine devam ediyor.
“Son yıllarda iş zekâsı projeleri, rekabetçi ve kurumsal kültürün oluştuğu kurumlarda bütçe kalemi olarak önümüze çıkmaya başladı” diyen Kora Satış ve Pazarlama Yöneticisi Gonca Soysal, “Yapılan bazı araştırmalardan öğrendiğimize göre iş zekâsı projeleri CEO’ların görevleri içinde sayılıyor. Bu da hedeflenen noktaya gelindiğini ve organizasyonlarda iş verimliliğini artıran unsurlardan biri olan bu kavramın farkındalığının oluştuğunu gösteriyor” diyor.

Ruhver_BarengiFarkındalık oluşuyor

BI Technology Yönetici Ortağı ve Teknoloji Direktörü Ruhver Barengi, bugün kurumlarda iş zekâsı kavramı konusunda farkındalığın oluştuğu görüşünde. Bununla birlikte Barengi’ye göre iş zekâsından beklentiler konusunda bir değişim söz konusu. “İş zekâsı dünyası, son birkaç yıl içinde çok keskin bir değişime sahne oldu” diyen Barengi, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu değişim artık sınırlarını zorlayan, katı, yeterince verim alınamayan, çok kaynak tüketen ve iş değerini çok ağır bir süreçte üretmeye çalışan geleneksel iş zekâsı platformları yerine, çevik, yüksek performansa sahip, az kaynakla çok hızlı hayata geçirilebilen ve sonuçların çok kısa sürede alınmasını sağlayan yeni nesil iş zekâsı platformlarına doğru oluşan eğilimin doğal bir sonucu. Bugün hangi organizasyona gitsek iş birimlerindeki kullanıcıların çoğundan, hala kolay kullanım ve performans konularında büyük sorunlar yaşadıklarını öğreniyoruz. Yeni ve inovasyona dayalı ürün aileleri iş zekâsı dinamiklerini tamamen değişik bir bakış açısıyla ele alarak ‘Keşif ve inceleme’ kavramlarını ön plana çıkarttı.”

Gokhan_NalbantogluAnalitik ön plana çıkıyor

“Küresel ölçekte değişen ekonomik dengeler ve iş modelleriyle birlikte, hızlı ve doğru karar almak için her kurum iş zekâsı çözümlerine ihtiyaç duyuyor” diyen SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, “Bugün dünyada yapılan araştırmalar, bahsedilen iş zekâsı çözümlerinin salt raporlamanın ötesine geçmesi gerektiğini gösteriyor. Günümüzde iş zekâsının geleneksel tanımının var olduğunu görmekle birlikte, yapılan araştırmalar analitiğin ön plana çıktığına işaret ediyor. Bu anlamda özellikle araştırma şirketlerinin raporlarıyla Türkiye’de ve dünyadan örneklerin aktarıldığı platformlarda ilgili birimlerin bir araya getirilmesi farkındalığı artırıyor” sözleriyle analizin önemine vurgu yapıyor.
ETİKETLER : Sayı:809

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics