Dosya 01 KASIM 2010 / 23:10

İş zekâsında sosyal iletişim ağlarından etkilenmeler ön plana çıkacak

Oytek CRM ve Veri Ambarı Grup Yöneticisi İlkay Öztürk’e göre, iş zekâsı çözümlerindeki eğilim, standart raporlama ve günlük sorgulamalardan ileri seviye analitik iş uygulamalarına doğru yöneldi. Ekonomik belirsizliklerin olduğu dönemlerde bile şirketler, müşteri kârlılığını optimize etmek, sahtekârlıkla mücadele, risk yönetimi, kritik başarı göstergeleri gibi birçok  iş problemini çözmek için ileri seviye analitik uygulamalarına bütçe ayırmakta. Burada iş zekâsı çözümünden beklenen kritik özellikler, büyük boyutlu verilerle çalışma sırasında yüksek performans ve  şirket içinde kullanılan operasyonel sistem ve diğer uygulamalar ile bütünleşik çalışabilmesi.
KoçSistem İş Çözümleri Uygulama ve Entegrasyon Grubu Yöneticisi Müjde Işım, her alanda olduğu gibi iş zekâsı alanında da sosyal iletişim ağlarından etkilenmelerin ön plana çıkacağını öngörüyor. Formal ve formal olmayan verilerin kombinasyonunun desteklendiği iş zekâsı uygulamaları artacak. Mobil teknolojilerin gittikçe gelişmesi sonucu, iş zekâsı uygulamalarına bu teknolojiler üzerinden erişim olanakları artacak, kişisel mobil cihazlar üzerinden her zaman ve her yerde yönetim raporlarına erişim mümkün olacak.
İş zekâsı platformlarının analitik ve performans yönetimi platformlarıyla birleşerek, şirketlere kapsamlı çözümler sunulması yönünde geliştiğine dikkat çeken IBM Yazılım Satış Müdürü Arzu Gelgeç, şunları söyledi: “Akıllı kuruluşlar da daha iyi ve hızlı karar ve eylemler gerçekleştirmek, en uygun hale getirilmiş süreçleri oluşturmak ve daha öngörülebilir sonuçlar elde etmek üzere bilgi zenginliğinden ve analitik olanaklarından yararlanma yoluna gidiyorlar. Kısacası daha akıllı bir dünya oluşturulmasına doğru hareket ediliyor.”
Teradata Türkiye Genel Müdürü Murat Yılmaz ise iş zekâsı bileşenlerinin gerçek zamanlı ve tarihsel verinin bir arada analiz/konsolide edilme gereksiniminin, kurumlar üzerinde gerçek bir baskı oluşturmaya başladığı görüşünde. Yılmaz, bu yüzden yakın gelecekte yatırımların, öncelikli olarak bu ihtiyacın giderilmesi ve bunu destekleyen altyapıların kurulması üzerine yöneleceğini düşünüyor.
Mobilite ve bulut bilişim uygulamaları da sektörü etkileyecek önemli atılımlardan BI Technology Çözüm Mimarı Emre Çabuk, fakat halen özellikle bulut bilişimin büyük kurumsal şirketlerde bilgi güvenliği ve bazı sebeplerden dolayı dünyada ve Türkiye’de arzu edilen düzeye gelemediğini vurguluyor. “Süregelen zaman içinde bunun değişmesini bekliyoruz” diyen Çabuk, şu öngörülerde bulundu: “Açık kaynak kodlu yazılımların ve tedarikçilerin iş zekâsı dünyasında önceki yıllardaki durgunluklarını bir parça daha attığını ve giderek daha da ivmeleneceği görülüyor. Mobil dünyanın ise iş zekâsının en temel unsuru olan insana dair vazgeçilmez bir parça olduğu açık. Sosyal medya araçlarının da iş zekâsına  yansımaları söz konusu. İş zekası sadece teknolojik gelişmelerle değil, kullanıcı profilindeki değişimlerle de tetiklenmekte.”
Hızla genişleyen mobil
cihaz uygulamaları pazarıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyen SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Esen Sevinç, “Üretilen veri hacmi her 18 ayda bir ikiye katlayarak artıyor. Akıllı telefonlardan kurumsal uygulamalara erişim 2008’den 2013’e yüzde 43 artmış olacak. Mobil cihaz kullanımının yaygınlaşması, veri hacminin artışı ve karar noktalarının işbirlikçi ortamlara taşınması sonucu oluşan yeni dünyada  yalın, işbirlikçi ve stratejik iş zekâsı uygulamalarına ihtiyaç gün geçtikçe artıyor.  Biz de tüm mobil cihazlar üzerinden erişilebilir, kolay kullanım önyüzlerine sahip, kullanıcılara anlık verilere erişim olanağı sağlayarak karar verme mekanizmasında anlık değer kazanımlarını destekleyen stratejik, sosyal etkileşimli ve kullanımı kolay ürünler geliştirmeye ve kullanıcılarımıza sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Kurumsal yazılımların mobiliteye açılan kapısı

Elsys Genel Müdürü Savaş Komban da iş zekâsında mobilitenin önemli bir yer tutacağı görüşünde. Aslında, belli operasyonel süreçlerin dışında, kurumsal yazılımların mobiliteye açılan en büyük kapısı olarak iş zekâsı gösterilebilir. Bunun dışında, iş zekâsının tamamen ayrı bir katman olarak ele alındığı kapsamlı çalışmaların yanı sıra iş zekâsının ilgili her süreçte, doğal ve ayrılmaz bir parça olarak görüleceğini düşünen Komban, bu uygulamaların BT’den daha çok süreç sahiplerince ele alınacağını ve yönetileceğini öngörüyor.

feyza_narlıDört eğilim daha sık gündeme gelecek

İnnova İş Çözümleri Grup Yöneticisi Feyza Narlı Güleç ise iş zekâsında dört eğilimin daha sık gündeme geleceğini düşünüyor. Güleç, “Bunlardan birincisi; gerçek zamanlı karar destek sistemleri. Tüm veri girişleri anlık yapılabildiği takdirde, şirketler sorgulamalarını ve raporlamalarını da anlık olarak yapabilecek ve buna göre örneğin kampanya kararlarını çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirebilecek. İkincisi; bellek içi analiz yaklaşımı. Hemen hemen tüm teknoloji şirketlerinin yatırım yaptığı bu yaklaşım ile daha hızlı analizler, daha derinlemesine raporlar ve daha az yatırımla daha hızlı kurulum olanakları sağlanacak. Üçüncü olarak SaaS yaklaşımının iş zekâsı ürünlerinde de yaygınlaşacağını öngörüyoruz. SaaS nispeten daha küçük işletmelerin iş zekâsı ürünleri ile tanışmaları için fırsat yaratacak. Son olarak da OLAP (Online analytical processing) teknolojisi. Giderek karmaşıklaşan veritabanlarından karmaşık iş senaryolarını modelleyebilmek için kullanılan bir hesaplama motoru olan OLAP sayesinde BT masraflarının ve karmaşıklığının azaltılmasında önemli bir yol kat edildi” dedi.

mehmet_onderDünya şirketi olmanın yolu iş zekâsından geçiyor

UyumSoft Genel Müdürü Mehmet Önder’e göre, dünya şirketi ve katma değer üreten kurum olmanın yolu iş zekâsından geçiyor. Önder, görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “İş an verilerin; kendi içinde, ürün performansı, kurum performansı, sektör performansı, dünya rekabeti performansları gibi konularda kıyaslanabilmesi demektir. Bu kıyaslamaların, aylık, 6 aylık, yıllık olarak, piyasada dolaşan riskler ile kıyaslanarak, ürüne, kuruma, sektöre göre analiz edilmesi anlamına gelmektedir. İş zekâsı, günler ile değil eğilimlerle ilgilenir, müşterilerle değil müşteri gruplarıyla ilgilenir, ürünlerle değil ürün gruplarıyla ilgilenir. İşletmeye de, ayıklanmış, yorumlanmış, doğru bilgileri karşılaştırmalar yaparak sunar. Böylece, ortaya çıkan stratejik kararlar, işletmelerin karar alma süreçlerinde yol gösterici olacaktır. Zira, bu sonuçların görülmesi için işletmelerin, veritabanlarının hazır olması lazımdır. Ardından, işletmedeki tüm süreçlerin birbiriyle bütünleşmesini sağlayan ERP çözümü uygulaması ve onun da üzerinde elde edilen tüm verilerin, görülmek istenen sonuç paralelinde yeniden değerlendirilmesi sağlayan iş zekâsı uygulamalarının hayata alınması gerekiyor. İş zekâsı uygulamaları, SMS, e-posta gibi süreçler ile de bütünleştirilmelidir.”
İş zekâsında henüz yolun başında olduğunuzu kaydeden Önder, örneğin Almanya’da iş zekâsına yönelik iş hacmi 2 milyar dolarında iken, ülkemizde 40 milyon dolar civarlarında olduğunu söyledi.
ETİKETLER : Sayı:794

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics