Dosya 24 OCAK 2010 / 18:00

İş zekâsını zekice kullananlar kazanıyor

İş zekâsı dediğimiz yazılımlar bir işletmenin genel operasyon sürecinden ve içinde bulunduğu pazardan elde ettiği bu tip ham verileri anlamlı raporlar haline dönüştüren çözümler. Workcube Başkan Yardımcısı Özlem Turhan’ın verdiği bilgilere göre, bu raporlar orta ve üst kademe yöneticilerin, işletmelerini farklı perspektiflerden görerek yorumlamalarına, hızlı, önleyici veya yönlendirici kararlar almalarına ve bu kararların sonuçlarını takip etmelerine katkı sağlıyor.
Tüm bu bilgiler POS kanalıyla işletmenin veriambarına kaydediliyor. İşte bu verilerin daha öte anlamlar kazanmasını ve yöneticilere belli aksiyonlarında ışık tutmasını iş zekası dediğimiz çözümler sağlıyor. Turhan, “İş zekâsı yazılımını zekice kullanırsanız şirketinizin her kademesinde verimi artıracak düzenlemelere gidebilirsiniz. Günümüzde rekabetin en önemli araçlarından birinin verimlilik olduğunu düşünürsek iş zekası yazılımları doğru ve zekice kullanıldıkları takdirde şirketlerin önemli bir rekabet silahı haline gelebilir” dedi.
İş zekası konusunda yatırımlarını tamamlayan kurumların hızlı ve sağlıklı karar alma becerisini daha kolaylıkla geliştirebileceklerini kaydeden Arete Genel Müdürü Bahadır Balibaşa ise şunları kaydetti:
“Bu kurumlar, bilgiye ulaşma ve bilgiyi anlama sürecinde kazanacağı zamanı, bilgiyi eyleme dönüştürme aşamasında kullanabilirler. Böylece hızlı karar alabilir, iş dünyasındaki sürprizlere hazır olabilir, tepki sürelerini kısaltabilirler. Eğilimlerin takibi, iş dünyasındaki tehdit ve fırsatların daha iyi anlaşılması kaliteli veri analizlerine bağlıdır.”
Bircom Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Seçilmiş de, bu konudaki görüşlerini şöyle açıkladı: “Sonuç odaklı düşündüğümüzde iş zekâsı uygulamaları bu iki kavram için kuruluyorlar. Kurumlar küçük büyük her operasyonlarında veri oluşturuyorlar. Bunu, çıktığınız yolculuktaki ayak izlerine benzetebiliriz. İş zekâsı uygulamaları bize bu ayak izlerini okuma ve yorumlama olanağı veriyor. Eğer böyle bir uygulamanız varsa, çıktığınız yolda hangi mevkide olduğunuzu, daha ne kadar yol gideceğinizi, yola çıkmadan önce yolun ne kadar zorlu olduğunu, hangi teçhizatlara ihtiyacınız olduğunu, yolun ne kadar süreceğini bilmeniz mümkün olacaktır. Eğer bu izleri yorumlayamazsanız her yol sizin için yeni bir maceraya dönüşecektir.”
Elsys Satış ve Pazarlama Müdürü Armağan Aydın da bu konuda, “İş zekâsı çözümü, operasyonel süreçlerde ortaya çıkan bilgilerin detaylı olarak incelenmesini sağlayarak, anlamlı veriler haline getirilmesinde rol oynuyor. İş zekâsı ile yoğun veriye sahip şirketler, bilgi karmaşıklığını önleyerek süreçleri kontrol altına alıyor” dedi.
IFS Satış ve Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Öztürk, şunları aktardı: “İnternetin ve mobil teknolojilerin sunduğu araçlar, şirketlere, geniş bir müşteri kesimine erişme olanağı verirken, bunun doğal bir sonucu olarak kurumlara dönen bilgi daha doğrusu bilgiye kaynak oluşturan veri türleri hem çeşit, hem de hacim olarak artış gösteriyor. Günümüzün sıradan kurumsal veritabanları artık terabyte’lar seviyesine ulaştı ve petabyte’lara doğru yol alırken, yığılan ham bilgiyi değerlendirmek daha da güçleşiyor. Bu resmin içinde iş zekâsı uygulamalarının özel bir anlamı var.” KoçSistem İş Çözümleri Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu’nun da verdiği bilgilere göre, iş zekâsı çözümlerinin sonuçlarını etkin bir şekilde kullanan şirketler tüm iş süreçlerinde olduğu gibi müşteri ilişkileri yönetimi alanında da kendilerini rakiplerine göre ön plana çıkarma olanağını elde edebilirler. Operasyonel süreçlerde elde edilerek kayıt altına alınan verilerin, analiz amaçlı işlenerek bilgiye dönüştürülmesi, organizasyon içinde doğru kişilerce ve doğru zamanda paylaşılması, karar vericilerin mevcut durumu daha iyi algılayarak, önlerindeki kısa vadeli tahminleri daha etkin bir şekilde yapmasına yardımcı olmaktadır.
Netsis Genel Müdür Yardımcısı Timur Turgutlu da, iş zekası çözümlerinin bir işletmenin üretim, satış, dağıtım, finans, insan kaynakları gibi farklı departmanlarında kayıt altına alınan verilerden, şirketin karar mekanizmalarına destek olacak, yön gösterebilecek anlamlı sonuçlar çıkarılmasını sağladığını belirterek, “Dolayısıyla, yazılım altyapısından bir karar destek sistemi olarak yararlanılması adına büyük önem taşıyor. Bugün bir ürününün birim başına düşen maliyetini tam tespit edemeyen, üretimini, satışını, stok seviyesini anlık olarak izleyemeyen, hangi kampanya karşısında müşterisinin nasıl tepki verdiğini ölçümleyemeyen şirketler, rekabetin gerisinde kalıyorlar” dedi.

iszekasini2Stratejilerde kullanılabilecek en önemli araç

Oytek CRM Grup Yöneticisi İlkay Öztürk, iş zekâsını, farklı ortamlarda depolanmış verilerin, bulundukları kaynaklardan alınıp veri temizleme, transformasyon gibi işlemlerden geçirildikten sonra; üzerinde çeşitli algoritma ve analizlerle kurum için stratejik boyutlarda karar almada kullanılacak bilgi haline dönüştürülmesi sürecinin tamamı olarak tanımlıyor. Öztürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Hedefi, büyümek ve daha kârlı hale gelmek olan tüm işletmelerin, işletme maliyetlerinin azaltılması, üretim etkinliğinin artırılması, satış rakamlarının yükseltilmesine yönelik belirlenecek stratejilerde kullanılabilecek en önemli araç iş zekâsı uygulamalarıdır. Bu nedenle de tüm işletmeler için çok kritik uygulamalardır.”

iszekasini1Bilgiye dayalı kültüre geçiş

Obase Genel Müdürü Bülent Dal, iş zekâsını bir işletmede sezgi ve deneyime dayalı yönetim kültüründen bilgiye dayalı yönetim kültürüne geçişi sağlayan en önemli destekleyici bileşen olarak tanımlayarak şunları kaydetti:
“Fiyatın tüketici tarafından belirlendiği şu günlerde her işletme ancak maliyetleri düşürerek ayakta kalabilmekte ve rekabet avantajına sahip olabilmektedir. Bu da ancak iş optimizasyonu ile mümkün olabilmektedir. İş optimizasyonu için şirketlerin reaktif konumdan proaktif konuma geçerek oluşan verileri anlık olarak doğru bilgiye dönüştürebilecek bir altyapıya sahip olması gerekmektedir. Bu da ancak güvenilir bilgi ve iş zekâsı kullanımı ile mümkün olabilmektedir.”

iszekasini3Altyapıyı oluşturma süreci de fayda sağlıyor

Verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülüp, gerekli yönetim kararlarının alınması ve eyleme dönüştürülmesi süreci, ancak iş zekâsı sistemleriyle mümkün olabiliyor. Inveon Şirket Ortağı Yomi Kastro, “Bu sistemler, kurumlara, işgücü-zaman-para gibi parametrelerde verim kazandırdığı kadar, iş yapış şeklinin disipline edilmesi, yapılan analizler sayesinde odaklanılması gereken alanların tespitini de mümkün kılıyor. İş zekâsı altyapısını oluşturup kullanmanın şirketlere fayda sağlaması kadar, bu altyapıyı oluşturma sürecindeki faaliyetler de çok büyük katkılar sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, verilerde ortaklık sağlanması, tam ve tutarlı olmayan verilerin temizlenmesi, yapısal olmayan verilerin formal girişlerinin sağlanması gibi faydalar da şirketler açısından önem taşımaktadır” dedi.

iszekasini4Dünya şirketi olmanın yolu

Uyumsoft Genel Müdürü Mehmet Önder, işletmelerde iş zekâsı uygulamasının teknolojik son ürün olduğunu ifade ederek, “Dünya şirketi olmanın yolu, iş zekâsı uygulamasından geçiyor” dedi.
Son 7 yıldır gündemde olmasına rağmen, ülkemizdeki iş zekâsı uygulamalarının çok düşük seviyede olduğunu anlatan Mehmet Önder, halen, birçok işletmenin operasyonel rapor alma gibi uygulamaları, iş zekâsı olarak gördüğünü, iş zekâsı uygulaması için; ilk önce veri bankasının oluşturulması, onun üzerine ERP çözümünün uygulanması ve ardından iş zekâsı uygulamasının harekete geçirilmesi gerektiğini belirtti.
ETİKETLER : Sayı:755

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics