Dosya 21 MART 2011 / 22:41

Kamu BT yönetimi süreçlerini nasıl planlamalı?

Günümüzde kamuda da bilişim teknolojilerine yatırım ve kullanımın giderek arttığına dikkat çeken İnnova Kamu Çözümleri ve İş Geliştirme Yöneticisi Özcan Güler, ancak BT altyapılarına yönelik yapılan yatırımların yanı sıra kamu kurumlarındaki BT yönetiminin koordineli bir biçimde işliyor olması gerektiğinin altını çiziyor. Güler, şunları
ekliyor: “Kamuda
uygulanacak BT yönetimi sayesinde, BT yatırımlarının kurum için değer yaratmasını güvence altına almak ve BT’den kaynaklanabilecek riskleri azaltmak mümkün olabiliyor. Bunu yapmanın en uygun yolu da organizasyondaki rollerin
veri, iş süreçleri, uygulama
ve altyapılarla olan ilişkilerini net bir şekilde tanımlayabilmekten geçiyor. Bunu yaparken de BT kaynaklarının kurumun stratejik hedefleri ile paralel kullanılmasını gözeten, kurum stratejisine uygun BT altyapıları planlamaya kadar geniş bir yelpazede çözümlerin değerlendirilmesi gerekiyor.”
Gereksinim çalışmaları yapılmalı
BT Bilgi Teknolojileri Kıdemli Danışmanı Cemal Tura ise planlama süreciyle ilgili “Kamu hizmet ve iş süreçlerinin teknoloji ile desteklenmesi için gereksinim çalışmalarının yapılması ve edinilecek BT altyapısının bu gereksinimleri karşılayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Bu edinim sürecinin ve oluşturulacak bu hizmet biriminin yönetiminin oluşturulması, karar alma, yönetsel yetkinlik ve hiyerarşik etkinlik kurallarına göre oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

Dışkaynak kullanımı değerlendirilmeli
Birçok ülkede hizmetler, dış kaynak hizmet alımıyla gerçekleştirme yönünde olduğunu belirten Oracle Satış Direktörü Cem Şatana, böylece kamu BT yönetimi daha çok planlama ve koordinasyona yönelik faaliyet gösterebildiğini ve maliyetleri de aşağıya çekebildiğini söylüyor. Şatana, “Hem yazılım hem de donanım ihtiyaçları için bulut bilişime doğru ciddi bir eğilim vardır. “Inhouse development” dediğimiz, uygulamaların kendi içindeki kendi kaynakları ile kodlanması, nerdeyse hiç kalmamış ya da çok istisnai durumlarda yapılmaktadır. Projelerin, yatırımların, satın alma öncesinden bağımsız danışmanlık firmalarından yakın destek alınmakta ve hatta projelerin kontrolünde de aynı danışmanlık hizmeti devam ettirilmektedir” dedi.
Uyumluluk, güvenlik
ve kesintisizlik
Tecpro Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü İbrahim İlhan, günümüzde en önemli konulardan birinin genişleyebilen bir ağ alt yapısı, veritabanı yönetim yazılımının ağın en uç noktasına kadar kontrol edebilir ve uzaktan erişim ile gerekli servis desteğini verebileceği şekilde olması şart olduğunu söylüyor. İlhan, “Donanım gereksinimlerinin işletim sistemine uyumluluğuna dikkat edilmeli ve en önemlisi kesintisiz ve güvenli bir alt yapı oluşturulmasına yönelik planlamalıdır. Yönetilebilirlik verimliliğin en önemli unsuru olduğu gözden kaçırılmamalıdır” şeklinde sözlerini tamamlıyor.

Doğru sorular sorulmalı
KoçSistem Ankara
Bölge Direktörü Birol Tolu’ya göre, Kamuda BT yönetimi planlanırken şu sorulara cevap verilmesi gerektiğini aktarıyor: “Ne kadar bütçe ayrılmalı? Operasyonel maliyetler
nasıl azaltılacak? Satın
alma mı yoksa dış kaynak kullanımı mı tercih edilmeli? Birbiriyle uyumlu teknoloji, insan kaynağı ve tedarikçi seçimi nasıl olmalı? BT altyapısının esnekliğini nasıl sağlarız? BT altyapısına ait platformların entegrasyonu nasıl ve hangi yetkinlikteki kişi veya firmalar tarafından gerçekleştirilecek? BT hizmet seviyesi ne ve buna göre şekillenecek BT altyapısı nasıl olmalıdır?”

Kullanıcı memnuniyeti temel ilke

BI Technology Yönetici Ortağı ve Teknoloji Direktörü Ruhver Barengi’ye göre ise “Vatandaş odaklı hizmet dönüşüm stratejileri gözönüne alındığında kullanıcı memnuniyetinin temel ilke olarak benimsenmesi, bilgi edinmek isteyen vatandaş ya da işletmelerin bu bilgiye hızlı, sürekli, etkin, şeffaf, güvenilir ve bütünleşik şekilde ulaşabilmesini gerektirmektedir. Benzer şekilde kamu birimleri arasındaki bilgi akışının güçlü olmasıyla kayıp ve kaçakların engellenmesi, kamu gelirlerinin arttırılması, bilgiye dayalı politik kararların oluşturulması ve bu sayede toplumsal refah artışına katkı sağlanması gibi ilerlemeler mümkün olmaktadır.”
ETİKETLER : Sayı:813

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics